Чи зарахують у лікарняні дні, коли працівник не виходить на роботу з нез’ясованих причин: пояснення ПФУ

28 Квітня, 2024 в 06:56

Право на допомогу по тимчасовій непрацездатності мають виключно застраховані особи, тобто для отримання права на зазначену допомогу працівнику необхідно набути статус «застрахованої особи» в місяці настання страхового випадку шляхом сплати за нього роботодавцем єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

У Пенсійному фонді України пояснили, чи має право працівник на лікарняні та декретні, який під час дії воєнного стану не виходить на роботу з нез’ясованих причин.

Фахівці ПФУ у листі від 30 березня 2023 року № 12195-15368/У-03/8-2800/23 зауважив, що частиною першою статті 12 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV визначено, що право на страхові виплати за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані особи — громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їхніх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), зайняття підприємницькою та іншою діяльністю, якщо інше не передбачено законом.

Відповідно до частин першої та другої статті 15 Закону № 1105 допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї страхового випадку.

Допомога по тимчасовій непрацездатності у випадках, зазначених у пунктах 1 і 7 частини першої цієї статті, виплачується уповноваженим органом управління застрахованим особам з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності), незалежно від звільнення, припинення підприємницької або іншої діяльності застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності у випадках, зазначених у пунктах 1 і 7 частини першої цієї статті, здійснюється коштом роботодавця у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Водночас надання допомоги по тимчасовій непрацездатності за перших п’ять днів тимчасової непрацездатності врегульовано нормами Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, коштом роботодавця, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 року № 440.

Частиною другою статті 1 Закону № 1105 передбачено, що термін «застрахована особа» вживається у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08 липня 2010 року № 2464.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону № 2464 застрахована особа — це фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиний внесок.

Отже, право на допомогу по тимчасовій непрацездатності мають виключно застраховані особи, тобто для отримання права на зазначену допомогу працівнику необхідно набути статус «застрахованої особи» в місяці настання страхового випадку шляхом сплати за нього роботодавцем єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в строки та розмірах, визначених чинним законодавством.

З урахуванням наведеного у випадку, на період, коли працівник не виходив на під час дії воєнного стану на роботу з нез’ясованих причин і за нього роботодавцем не сплачувався єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, він втрачає статус «застрахованої особи» і у випадку хвороби в цей період не набуває права на допомогу по тимчасовій непрацездатності з шостого дня непрацездатності.

Зауважимо, право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані особи – громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. Застраховані особи, які протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менш як шість місяців, мають право на страхові виплати відповідно до частини 4 статті 12 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», однак з певними обмеженнями та особливостями та в таких розмірах:

 • допомога по тимчасовій непрацездатності – виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку;
 • допомога по вагітності та пологах – виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених законом, призначаються та надаються за основним місцем роботи (діяльності). Допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах застрахованим особам (у тому числі тим, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працюють на умовах трудового договору) надається за основним місцем роботи (діяльності) та за сумісництвом (наймом) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» передбачає підвищення в 2024 році розміру мінімальної заробітної плати.

З 1 січня 2024 року її розмір становить 7100,0 грн, а з 1 квітня вона зросте до 8000 грн. Зміна розміру мінімальної заробітної плати впливає і на деякі показники, які відповідно до закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” враховуються при нарахуванні страхових виплат за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

 • Cума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї), а також допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами з розрахунку на місяць не має перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ, яка залежить від розміру мінімальної зарплати та становить:
  – з 1 січня 2024 року 7100 х 15 = 106500 грн;
  – з 1 квітня 2024 року становитиме: 8000 х 15 = 120000 грн.
 • Cума допомоги по вагітності та пологах з розрахунку на місяць не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.
 • Якщо страхового стажу за останній рік недостатньо, лікарняні та декретні нараховуються із прив’язкою до мінімальної зарплати, тобто якщо протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку застрахована особа має страховий стаж менше ніж 6 місяців:
  – допомога з тимчасової непрацездатності обчислюється виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але з розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку;
  – допомога у зв’язку з вагітністю та пологами обчислюється виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але з розрахунку на місяць не вище від двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом у місяці настання страхового випадку.

Зауважимо, 1 січня 2023 року набула чинності оновлена редакція Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Також з 1 січня 2023 року Фонд соціального страхування України передав свої завдання та функції до Пенсійного фонду України – відтепер саме Пенсійний фонд України є уповноваженим органом управління в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Фонд соціального страхування України перебуває в процесі припинення.

Одначе, допомога по тимчасовій непрацездатності не надається:

 • у разі одержання застрахованою особою травм або її захворювання при вчиненні нею кримінального правопорушення;
 • у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи чи інших обов’язків або симуляції хвороби;
 • за час перебування під арештом і за час проведення судово-медичної експертизи;
 • за час примусового лікування, призначеного за постановою суду;
 • у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням;
 • за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням;
 • за період тимчасової непрацездатності, зазначений у листку непрацездатності, визнаному необґрунтованим.

Застраховані особи, які в період отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності порушують режим, встановлений для них лікарем, або не з’являються без поважних причин у призначений строк на медичний огляд, у тому числі на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК) чи медико-соціальну експертну комісію (МСЕК), втрачають право на цю допомогу з дня допущення порушення на строк, що встановлюється рішенням органу, який призначає допомогу по тимчасовій непрацездатності.

Варто зазначити, 28 листопада 2023 року президент підписав Закон від 09.11.2023 №3460-ІХ «Про Державний бюджет України на 2024 рік».

Доходи бюджету збільшили на 22 млрд грн і вони становлять 1,768 трлн грн. Видатки майже залишились такими самими 3,35 трлн грн. Дефіцит державного бюджету зменшено на 22 млрд грн і тепер становить 1,57 трлн грн. Зовнішні запозичення зменшили на 103,5 млрд — перекрили коштом збільшення внутрішніх запозичень на 81,4 млрд грн. Прогноз по реальному ВВП зменшили до 4,6 %, прогноз по інфляції — до 9,7%, припущення щодо курсу гривні — у середньому за рік 40,7 грн за дол.

Мінімальна заробітна плата:

 • у місячному розмірі: з 1 січня – 7100 грн, з 1 квітня – 8000 грн (у 2023 році – 6700 грн);
 • у погодинному розмірі: з 1 січня – 42,6 грн, з 1 квітня – 48 грн (у 2023 році – 40,46 грн).

Прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць встановлено єдиний на весь 2024 рік.

Розмір мінімальної заробітної плати на рівні 1600 грн буде застосовуватися як розрахункова величина для обчислення виплат за рішенням суду.

Крім того, зросте прожитковий мінімум на 331 гривню та становитиме 2920 грн на місяць.

Так, розміри прожиткового мінімуму становитимуть:

 • для дітей до 6 років – 2 563 гривні;
 • для дітей від 6 до 18 років – 3 196 гривень;
 • для працездатних осіб – 3 028 гривень;
 • для осіб, які втратили працездатність – 2 361 гривня.

Також затверджений додатковий розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який використовується для визначення:

 • базового розміру окладу судді – 2102 гривні;
 • посадових окладів працівників податкових і митних органів, а також інших державних органів – 2102 гривні;
 • посадового окладу прокурора окружної прокуратури – 1600 гривень.

Однак, ці показники впливають на нарахування зарплати найманим працівникам, сплати ЄСВ як податковими агентами, так і ФОПами за себе, а також на граничні розміри ставок ЄП для 1 та 2 груп та граничних лімітів доходів для тих, хто перебуває на спрощеній системі.

Раніше ми поінформували, що Уряд ухвалив рішення про здійснення індексації пенсій з 1 березня 2024 року. Завдяки індексації, для понад 10 млн громадян з 1 березня пенсії підвищаться на 8%.

Зазначається, що повномасштабна війна та погіршення матеріального становища українців завдали суттєвих втрат добробуту мільйонів домогосподарств в Україні. Тож з метою підтримки фінансової платоспроможності громадян, Уряд ухвалив рішення про здійснення індексації пенсій з 1 березня 2024 року.

Завдяки індексації, для понад десяти млн громадян з 1 березня пенсії підвищаться на 8%.