Як подати заяву про включення чи внесення змін до Реєстру волонтерів: роз’яснення ДПС

14 Квітня, 2024 в 12:47

Датою включення фізичної особи – благодійника до Реєстру волонтерів є дата внесення відповідного запису до Реєстру

У Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області пояснили алгоритм подачі заява про включення чи внесення змін до Реєстру волонтерів за формою № 1-РВ.

Так, відповідно до п. 2 прим. 1 розд. VII «Прикінцеві положення» Закону України від 05 липня 2012 року № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації» реєстр волонтерів антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації формується і ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та оприлюднюється на його офіційному вебпорталі. Порядок формування та ведення Реєстру волонтерів визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Для включення до Реєстру волонтерів благодійник – фізична особа подає до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, у паперовій або електронній формі (зокрема з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг заяву із зазначенням реквізитів рахунків, відкритих у банках на ім’я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності, та реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний податковий орган і мають відмітку у паспорті). Включення до Реєстру волонтерів здійснюється за заявницьким принципом протягом одного робочого дня.

Витребування інших відомостей та документів, не передбачених п. 2 прим. 1 розд. VII «Прикінцеві положення» Закону № 5073, забороняється.

Порядок формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.10.2014 № 1089 із змінами та доповненнями, п. 2.1 розд. ІІ якого передбачено, що для включення до Реєстру волонтерів фізична особа – благодійник подає до територіального органу ДПС у паперовій або електронній формі заяву про включення/внесення змін до Реєстру волонтерів за формою № 1-РВ, наведену у додатку 3 до Порядку № 1089, з позначкою «Включення до реєстру» із зазначенням реквізитів рахунків, відкритих у банках на ім’я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності, та реєстраційного номера облікової картки платника податків/серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

Заява за ф. № 1-РВ в електронній формі також може бути подана засобами Порталу Дія.  Відповідно до п.п. 2.2 розд. ІІ Порядку № 1089 Заяву за ф. № 1-РВ у паперовій формі фізична особа – благодійник подає особисто, пред’являє документ, що посвідчує особу, або паспорт громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган). Іноземці та особи без громадянства пред’являють документ, що підтверджує перебування на території України на законних підставах.

Уповноважена особа може подати Заяву за ф. № 1-РВ в паперовій формі за умови наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його фотокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, посвідченої нотаріально, на проведення відповідних дій (після пред’явлення повертається).

Фізична особа – благодійник особисто подає Заяву за ф. № 1-РВ у паперовій формі до будь-якого територіального органу ДПС, поштою або через представника – до територіального органу ДПС за основним місцем обліку фізичної особи – благодійника.

У разі подання Заяви за ф. № 1-РВ поштою справжність підпису фізичної особи – благодійника на Заяві за ф. № 1-РВ має бути засвідчено нотаріально.

Заяву за ф. № 1-РВ в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг», від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», від 15 липня 2021 року № 1689-IX «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг» фізична особа – благодійник подає засобами Порталу Дія, Електронного кабінету, що функціонує відповідно до ст. 42 прим. 1 п. 1 розд. II ПКУ, або технічними засобами електронної комунікації.

На Заяву за ф. № 1-РВ накладається електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису фізичної особи – благодійника.

Порядок та строки розгляду контролюючим органом реєстраційних Заяв за ф. № 1-РВ, поданих в електронній формі, є такими самими, як і для реєстраційних Заяв за ф. № 1-РВ, поданих у паперовій формі.  Про результати обробки Заяви за ф. № 1-РВ, поданої в електронній формі, фізичній особі – благодійнику направляється інформація засобами Електронного кабінету або засобами комунікацій у вигляді квитанції, що є електронним повідомленням, яке формується у форматі, затвердженому у встановленому законодавством порядку, засобами інформаційно-комунікаційної системи ДПС за результатами ідентифікації, обробки електронного документа.

Згідно п.п. 2.4 розд. ІІ Порядку № 1089 у разі відсутності підстав для відмови у включенні фізичної особи – благодійника до Реєстру волонтерів територіальний орган ДПС зобов’язаний протягом одного робочого дня з дня отримання Заяви за ф. № 1-РВ включити таку фізичну особу – благодійника до Реєстру волонтерів.

Датою включення фізичної особи – благодійника до Реєстру волонтерів є дата внесення відповідного запису до Реєстру волонтерів.

На вебпорталі ДПС у рубриці Електронна звітність/Платникам податків про електронну звітність/Інформаційно-аналітичне забезпечення/Реєстр форм електронних документів розміщено електронну форму Заяви за ф. № 1-РВ за ідентифікатором F1308302.

Державна податкова служба створює та адмініструє Реєстр волонтерів в електронній формі та щодекади оприлюднює на вебпорталі ДПС відомості з Реєстру волонтерів.

Водночас, в період дії воєнного стану обмежено доступ до публічних електронних реєстрів, розміщених на вебпорталі ДПС, відповідно до п.п. 4 п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2022 року № 263 «Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану».

  • Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, який має на меті унеможливити прояви «співпраці» виробників, дистриб’юторів лікарських засобів та представників фармацевтичних компаній з медичними та фармацевтичними працівниками для просування своєї продукції.
  •  З 1 квітня завезти гуманітарну допомогу до України можливо лише з використанням Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.
  • 12 березня Кабінет Міністрів України ухвалив Стратегію розвитку добровільного безоплатного донорства крові та компонентів крові.
  • Уряд ухвалив експериментальний проєкт, який дозволить оформляти українцям на ТОТ тимчасове посвідчення громадянина України через членів сімʼї або законних представників. Тобто мовиться про оформлення документа без присутності самої особи, яка перебуває на ТОТ. Але член сімʼї або законний представник, який звертається за документом від імені людини на ТОТ, має перебувати на підконтрольній території.