У НАДС затвердили Методичні рекомендації з питань випробування та встановлення відповідності держслужбовця займаній посаді

25 Лютого, 2024 в 11:33

Кожна особа, яка вступає на посаду державної служби, має необхідні для цієї посади освіту та кваліфікацію, проте спроможність виконувати завдання і функції за цією посадою визначається лише у процесі роботи

Національне агентство з питань державної служби затвердило Методичні рекомендації з питань випробування та встановлення відповідності державного службовця займаній посаді.

Відповідний наказ № 11-24 підписали 31 січня 2024 року.

Зауважимо, державними службовцями (службовицями) є особи, на яких покладається безпосереднє виконання функцій держави на відповідній території, у конкретній галузі державного управління.

Державний службовець(-виця) (в Україні) — це громадянин чи громадянка України, що займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті), одержує заробітну плату коштом державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби.

У Законі України «Про державну службу» визначені поняття «державна служба» та «державний службовець».

Державна служба — це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави, зокрема щодо:

 • аналізу державної політики на загальнодержавному, галузевому і регіональному рівнях та підготовки пропозицій стосовно її формування, у тому числі розроблення та проведення експертизи проектів програм, концепцій, стратегій, проектів законів та інших нормативно-правових актів, проектів міжнародних договорів;
 • забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-правових актів;
 • забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг;
 • здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства;
 • управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням;
 • управління персоналом державних органів;
 • реалізації інших повноважень державного органу, визначених законодавством.

Право бути державним службовцем мають громадяни України, яким виповнилося 18 років, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, які вільно володіють державною мовою.

Не може бути державним службовцем особа, яка:

 1. за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 2. має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 3. відповідно до вироку суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати відповідні посади;
 4. піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення — протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 5. має громадянство іншої держави.

Не допускається призначення осіб на посади державної служби, на яких вони будуть безпосередньо підпорядковані близьким особам.

НАДС роз’яснило, що кожна особа, яка вступає на посаду державної служби, має необхідні для цієї посади освіту та кваліфікацію, проте спроможність виконувати завдання і функції за цією посадою визначається лише в процесі роботи.

Тому саме під час випробування державний службовець зрозуміє, наскільки йому підходить саме така робота, а державний орган визначить спроможність державного службовця справлятись зі своїми обов’язками. Проте, випробування важливо організувати таким чином, щоб його результат висвітлив мету цієї процедури.

Методичні рекомендації містять практичні поради, рекомендації та алгоритми, які допоможуть правильно та ефективно встановлювати випробування новопризначеним державним службовцям. Крім того, вони містять зразки документів, що можуть знадобитись при встановленні випробування.

Методичні рекомендації рекомендується застосовувати у своїй роботі суб’єкту призначення, державному службовцю, якому встановлено випробування, його безпосередньому керівнику, керівнику самостійного структурного підрозділу (за наявності) та службі управління персоналом державного органу, в якому працює такий державний службовець.

Для належної організації процесу випробування таку організацію рекомендується здійснювати безпосередньому керівнику спільно зі службою управління персоналом.

Так, абзацом другим частини третьої статті 35 Закону «Про державну службу» визначено, що випробування встановлюється строком від одного до шести місяців.

При визначенні строку випробування рекомендується враховувати досвід роботи особи на посадах державної служби, досвід служби в органах місцевого самоврядування, досвід роботи на посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.

При встановленні такого строку рекомендовано враховувати складність роботи, виконання якої передбачають посадові обов’язки за відповідною посадою державної служби, а також чи передбачає така посада зайняття відповідального або особливо відповідального становища згідно із законодавством про запобігання корупції.

Перебіг строку випробування рекомендується обчислювати з першого робочого дня державного службовця, а для особи, яка вперше займає посаду державної служби, такий строк рекомендується обчислювати з дня набуття статусу державного службовця, а саме з дня складання нею Присяги державного службовця.

Про результати виконання завдань, встановлених державному службовцю на строк випробування, йому рекомендується скласти письмовий звіт, який надати безпосередньому керівнику в паперовій або електронній формі. У звіті про результати виконання завдань, встановлених державному службовцю на строк випробування, рекомендовано вказати строк виконання, а також досягнутий результат по кожному завданню.

Раніше у Національному агентстві України з питань державної служби надали роз’яснення стосовно визначення завдань для щорічного оцінювання результатів службової діяльності державному службовцю, якому встановлено випробування.

Так, згідно зі ст. 35 Закону в акті про призначення на посаду суб’єкт призначення може призначити випробування з метою встановлення відповідності державного службовця займаній посаді із зазначенням строку.

Зауважимо, встановлення випробування є обов’язковим при призначенні особи на посаду державної служби вперше.

 • Кабінет міністрів розробив перелік обставин та фактів, які можуть свідчити про надання платником податків хабаря службовій особі іноземної держави.
 • Набирає чинності Закон «Про адміністративну процедуру»: у Мін’юсті роз’яснили основні процедурні строки.
 • Рада проголосувала законопроєкт про відповідальність за порушення комендантської години: визначено розмір штрафів.
 • Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, який має на меті унеможливити прояви «співпраці» виробників, дистриб’юторів лікарських засобів та представників фармацевтичних компаній з медичними та фармацевтичними працівниками для просування своєї продукції.
 • Законодавець визначає перелік місць, де забороняється куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів.
 • Основні законодавчі зміни за грудень 2023 року.