Визначення завдань на строк випробування державному службовцю: пояснення НАДС

13 Грудня, 2023 в 13:16

Державний службовець — це громадянин України, який перебуває на посаді державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті, одержує заробітну плату коштом державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби

У Законі України «Про державну службу» визначені поняття «державна служба» та «державний службовець».

Державна служба — це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави, зокрема щодо:

 • аналізу державної політики на загальнодержавному, галузевому і регіональному рівнях та підготовки пропозицій стосовно її формування, у тому числі розроблення та проведення експертизи проектів програм, концепцій, стратегій, проектів законів та інших нормативно-правових актів, проектів міжнародних договорів;
 • забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-правових актів;
 • забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг;
 • здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства;
 • управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням;
 • управління персоналом державних органів;
 • реалізації інших повноважень державного органу, визначених законодавством.

Державний службовець — це громадянин України, який перебуває на посаді державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті, одержує заробітну плату коштом державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби.

Кандидати, документи яких пройшли перевірку, передбачену частиною першою цієї статті, проходять тестування відповідно до Порядку проведення конкурсу, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Кандидати, які пройшли тестування, проходять співбесіду та/або інші види оцінювання відповідно до Порядку проведення конкурсу.

На посаду держслужби призначається переможець конкурсу. Інформація про переможця конкурсу або про відсутність переможця конкурсу оприлюднюється відповідно до Порядку проведення конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби, а також може оприлюднюватися на вебсайті державного органу, в якому оголошено конкурс.

Служба управління персоналом у день призначення особи на посаду державної служби організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше призначена на посаду державної служби, а також ознайомлює державного службовця під підпис із правилами внутрішнього службового розпорядку та посадовою інструкцією. В акті про призначення на посаду суб’єкт призначення може встановити випробування з метою перевірки відповідності державного службовця займаній посаді з зазначенням його строку.

У Національному агентстві України з питань державної служби надали роз’яснення стосовно визначення завдань для щорічного оцінювання результатів службової діяльності державному службовцю, якому встановлено випробування.

Так, згідно зі ст. 35 Закону в акті про призначення на посаду суб’єкт призначення може призначити випробування з метою встановлення відповідності державного службовця займаній посаді із зазначенням строку.

Зауважимо, встановлення випробування є обов’язковим при призначенні особи на посаду державної служби вперше.

На строк випробування державному службовцю визначають завдання, зміст та обсяг яких має відповідати посадовим обов’язкам. Водночас строки виконання завдань мають бути реальними для досягнення необхідного результату.

Випробування встановлюється строком від одного до шести місяців.

Тож, при встановленні випробування визначення завдань є обов’язковим, одначе, вимоги до форми визначення таких завдань (письмово чи усно), їх обсягу, строків їх виконання, а також порядку та умов надання відомостей щодо їх виконання Законом не встановлені.

З огляду на це, державним службовцям, котрим встановлено випробування при призначенні на посаду, завдання для проведення оцінювання мають визначати за встановленою формою, у відповідній кількості та у строки, передбачені пунктом 12 Порядку, тобто у грудні року, що передує звітному, або протягом десяти робочих днів після призначення (переведення). Наступні етапи процедури оцінювання також мають бути здійснені в установленому порядку.

Оскільки завдання для проведення оцінювання та завдання на період випробування встановлюються з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, а строк випробування фактично припадає на період щорічного оцінювання, на думку НАДС, завдання для випробування можуть містити частину завдань або головних показників, визначених для щорічного оцінювання результатів службової діяльності.

 • Кабінет міністрів розробив перелік обставин та фактів, які можуть свідчити про надання платником податків хабаря службовій особі іноземної держави.
 • Набирає чинності Закон «Про адміністративну процедуру»: у Мін’юсті роз’яснили основні процедурні строки.
 • Рада проголосувала законопроєкт про відповідальність за порушення комендантської години: визначено розмір штрафів.
 • Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, який має на меті унеможливити прояви «співпраці» виробників, дистриб’юторів лікарських засобів та представників фармацевтичних компаній з медичними та фармацевтичними працівниками для просування своєї продукції.
 • Законодавець визначає перелік місць, де забороняється куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів.
 • Основні законодавчі зміни за грудень 2023 року.