Розмір добровільного пенсійного внеску в січні 2024 року для зарахування повного місяця до страхового стажу

27 Грудня, 2023 в 11:46

Щоб до страхового стажу зарахували один повний місяць, сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску, який визначається як 22% від розміру мінімальної заробітної плати

У Пенсійному фонді повідомили, у якому розмірі потрібно сплатити добровільний пенсійний внесок в січні 2024 року, щоб до страхового стажу зарахували повний місяць.

Зауважимо, страховий стаж – період, протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачувався збір на обов’язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, що діяло раніше, та/або підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню згідно з Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» за який сплачено страхові внески.

Відповідно до статті 26 Закону особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 65 років за наявності страхового стажу від 15 до 18 років по 31 грудня 2021 року; віком 63 роки – за наявності страхового стажу від 18 до 28 років; особи віком 60 років – за наявності страхового стажу не менше 28 років. У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2018 року, необхідного страхового стажу на дату досягнення вищезазначеного віку пенсію за віком може бути призначено після набуття особою відповідного страхового стажу на дату досягнення відповідного віку.

Ст. 12 Закону встановлено, що особи у яких відсутній необхідний страховий стаж можуть брати добровільну участь у солідарній системі або в накопичувальній системі пенсійного страхування, або одночасно в обох системах відповідно до укладеного договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування згідно із Законом «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Так, для того, аби до страхового стажу зарахували один повний місяць, сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску, який визначається як 22% від розміру мінімальної заробітної плати.

У повідомленні зазначили, для того, аби в січні 2024 року до страхового стажу вам було зараховано один повний місяць, необхідно сплатити 1562 грн (22%*7100 грн, де 7100 грн – розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2024 року).

Варто нагадати, що платниками, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, є:

  • особи, які досягли 16-річного віку та не належать до осіб, яким призначено пенсію у солідарній системі (солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування – базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг коштом Пенсійного фонду, які перераховуються підприємствами та застрахованими особами);
  • особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання, а також в аспірантурі та докторантурі;
  • іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України;
  • громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України;
  • члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню (ст. 10 Закону про збір та облік).

Договір укладається особою, яка пройшла електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначного встановлення особи. Договір може бути укладено на користь третьої особи.

Особа, на користь якої укладено договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, може відмовитися від права, наданого їй на підставі договору, у будь-який час, але не пізніше трьох років з дати сплати страхових внесків. Про таку відмову особа повідомляє ПФУ через особистий кабінет застрахованої особи на веб-порталі електронних послуг.

Договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування укладається з Пенсійним фондом.

Механізм укладення типового договору про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування визначений Порядком укладення типового договору про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 01 лютого 2023 року № 6-1.

Розмір страхових внесків, періодичність і строки їх сплати самостійно визначаються особою, яка укладає договір (п. 9 ст. 12 Закону).

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду, а в разі якщо з урахуванням фактично сплаченого за особу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідний місяць обчислена відповідно до ч. 4 ст. 40 Закону сума заробітної плати, з якої фактично сплачено страхові внески, перевищуватиме максимальну величину заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, відповідна частина коштів зараховується в рахунок наступного місяця.

Інформація про сплату страхових внесків до системи персоніфікованого обліку вноситься Пенсійним фондом автоматично за фактом зарахування коштів, про що формується повідомлення в особистий кабінет застрахованої особи на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Суми коштів за договором про добровільну сплату страхових внесків не підлягають поверненню, крім випадків помилкового перерахування коштів на рахунок Пенсійного фонду.

Суми сплачених страхових внесків за  договором на користь третьої особи зараховуються до бюджету Пенсійного фонду у разі відмови такої особи від права наданого їй цим договором.

Ознайомитись з інформацією, як укласти Договір на добровільну участь можна тут.

  • Відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 65 років за наявності страхового стажу від 15 до 18 років по 31 грудня 2021 року; віком 63 роки – за наявності страхового стажу від 18 до 28 років; особи віком 60 років – за наявності страхового стажу не менше 28 років. У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2018 року, необхідного страхового стажу на дату досягнення вищезазначеного віку пенсію за віком може бути призначено після набуття особою відповідного страхового стажу на дату досягнення відповідного віку.
  • Необхідний страховий стаж для виходу на пенсію за віком у 2024 році: роз’яснення.
  • Правила оформлення пенсії за кордоном.
  • Умови пенсійного забезпечення військовослужбовців: роз’яснення ПФУ.
  • Право на призначення пільги та субсидії: роз’яснення.