Право на достроковий вихід на пенсію

26 Січня, 2024 в 13:50

Соціальна захищеність пенсіонерів гарантована шляхом встановлення пенсій на рівні, орієнтованому на прожитковий мінімум, а також регулярного перегляду їх розмірів у зв’язку із збільшенням розміру мінімального споживчого бюджету і підвищенням ефективності економіки

Війна створила складні життєві обставини для всіх, хто проживає на території України, а тим більше для працюючих осіб. Наразі на підприємствах здійснюються зміни в організації виробництва та праці, відбувається реорганізація чи банкрутство, або навіть ліквідація установи, що неминуче веде до скорочення чисельності штату працівників, або повного їх звільнення. Бувають ще гірші випадки, коли здоров’я людину підводить і вона не має змоги вже працювати, а до виходу на пенсію залишилось не багато.

Відтак постає просте питання, як діяти особі, яка опинилась у такій ситуації — розповідають спеціалісти БПД.

Законодавство України гарантує всім непрацездатним громадянам України право на матеріальне забезпечення коштом суспільних фондів споживання шляхом надання трудових і соціальних пенсій. Зміст та обсяг права громадян на пенсійне забезпечення полягає у їх матеріальному забезпеченні шляхом надання трудових і соціальних пенсій, тобто щомісячних пенсійних виплат відповідного розміру, в разі досягнення особою передбаченого законом віку чи визнання її особою з інвалідністю або отримання членами її сім’ї цих виплат у визначених законом випадках.

Соціальна захищеність пенсіонерів гарантована шляхом встановлення пенсій на рівні, орієнтованому на прожитковий мінімум, а також регулярного перегляду їх розмірів у зв’язку із збільшенням розміру мінімального споживчого бюджету і підвищенням ефективності економіки.

У першу чергу необхідно брати до уваги, що положення п. 10 ч. 1 ст. 42 Кодексу Законів про працю України  захищає правові гарантії осіб, на переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, якщо особі залишилось 3 роки до пенсії. Але якщо з виключних обставин звільнення відбулося, то можуть бути застосовані нижче зазначені норми.

Відповідно до ч. 6-7 ст. 115 Закону України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування», особам, яким залишилось 1,5 року до виходу на пенсію, можна вийти на неї достроково за таких умов:

Якщо особа, трудовий договір з якою розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці. зокрема з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників, яким на день звільнення залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку.

Відповідне положення реалізується за умови їх реєстрації у державній службі зайнятості та відсутності підходящої для них роботи, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі.

Якщо трудовий договір з особою розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я згідно з п. 2 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю та розірвання трудового договору відбулось відповідно до установленого «Порядку розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (власника або уповноваженого ним органу, фізичної особи, яка використовує працю найманих працівників) у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я за наявності в нього права на призначення дострокової пенсії за віком», затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 27.12.2022 № 1449.

Своєю чергою невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я підтверджується одним з таких документів, що містять інформацію, наведену в первинній обліковій документації закладу охорони здоров’я, а саме:

  • довідкою закладу охорони здоров’я, яка містить інформацію про заключний висновок лікарсько-консультативної комісії щодо зміни місця роботи, зазначену в журналі запису висновків такої комісії;
  • повідомленням роботодавцю щодо групи інвалідності та її причини або випискою з акту огляду медико-соціальної експертної комісії, або індивідуальною програмою реабілітації (за умови надання її особою);
  • медичною довідкою про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника певної категорії, виданою комісією з проведення медичних оглядів закладів охорони здоров’я.

У будь-якому випадку, роботодавець зобов’язаний вжити заходів для переведення працівника за його згодою на іншу роботу тимчасово чи без обмеження строку за наявності відповідних вакансій, або у разі відсутності відповідних вакансій, скласти про це акт.

Виявлена невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я у разі його відмови від переведення на іншу роботу або відсутності відповідних вакансій для його переведення може бути підставою для розірвання трудового договору та звільнення працівника за ініціативою роботодавця.

У разі відмови працівника від переведення на іншу роботу роботодавець отримує від профспілкової організації (профспілкового представника) згоду щодо звільнення працівника у зв’язку з виявленою невідповідністю займаній посаді за станом здоров’я (крім випадків звільнення працівника, який не є членом первинної профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі, організації, або відсутності на підприємстві, в установі, організації первинної профспілкової організації).

Отже, при подальшому зверненні до Управління пенсійного фонду з заявою про отримання пенсії за віком, непрацююча особа передпенсійного віку подає наступні документи:

  • заява про призначення пенсії, та відповідні документи, які необхідні для призначення пенсії;
  • копія документа про припинення перебування на обліку осіб, які шукають роботу на підставі клопотання про достроковий вихід на пенсію;
  • копія медичного документа про виявлену невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я, що стала підставою для звільнення.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 року № 215 «Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану» установлено, що нарахування та виплата грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану на території адміністративно-територіальних одиниць, де структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі – органи соціального захисту населення) не мають можливості забезпечити підготовку виплатних документів та проведення фінансування, здійснюється з урахуванням таких особливостей:

1) виплату грошових допомог, пільг та житлових субсидій здійснює акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» шляхом перерахування коштів на банківський рахунок (за стандартом IBAN) в банку, в якому відкрито рахунок одержувача, або здійснення грошових переказів через міжнародну платіжну систему MY TRANSFER та акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк»;

2) фінансування виплат грошових допомог, пільг та житлових субсидій проводиться Міністерством соціальної політики на підставі наявних в базах даних державного підприємства “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики” даних щодо одержувачів грошових допомог, пільг та житлових субсидій.

Тобто, якщо одержувач виплат отримував їх на банківську картку, то такі кошти і продовжуватимуться зараховуватися на таку картку.

Якщо ж одержувачі отримували виплати через відділення організації, що здійснює виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання, то виплати будуть здійснюватися через грошові перекази через міжнародну платіжну систему MY TRANSFER.

У разі отримання від АТ “Укрпошта” повідомлення про відновлення технічної можливості здійснювати виплати пенсій у деокупованих населених пунктах територіальних громад Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської, Харківської або Херсонської областей Пенсійний фонд України терміново без звернень одержувачів забезпечує відновлення виплати пенсій, яка була припинена в період з 1 серпня 2022 р. відповідно до пункту 4 частини першої статті 49 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та виготовлення відомостей на виплату таких пенсій.