Поняття страхового стажу: роз’яснення Держпраці

21 Січня, 2024 в 11:48

Страховий стаж – період, протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не менше мінімального страхового внеску

Поняття «страховий стаж» запроваджено Законом України від 9 липня 2003 року №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», який набув чинності з 1 січня 2004 року.

Періоди трудової діяльності до 01.01.2004 зараховуються до страхового стажу згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення», а після 01.01.2004 – за Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Періоди навчання за денною (очною) формою у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі до 1.01.2004 – прирівнюється до страхового стажу.

Після 1.01.2004 до страхового стажу зараховується час навчання лише за умови добровільної сплати єдиного соціального внеску. Час навчання підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.

У Центрально-Західному міжрегіональному управлінні Держпраці роз’яснили деталі поняття страхового стажу.

Страховий стаж це період, протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не менше мінімального страхового внеску.

Страховий стаж обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а до 1 липня 2000 року – у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло на той момент.

Тривалість страхового стажу для виходу на пенсію

Тривалість страхового стажу, що дає право на вихід на пенсію, щороку зростатиме. Пенсію за віком визначають залежно від набутого страхового стажу при досягненні передбаченого законом віку. Загальні умови призначення пенсії за віком визначає стаття 26 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

У 2022 році особа можна було оформити пенсію в 60 років, якщо людина  мала 29 років стажу, а у 2023 році –  вже якщо матиме 30 років стажу.З кожним роком тривалість страхового стажу, що дає право на вихід на пенсію у 60 років, зростатиме. Так триватиме до 2028 року.

Відмінність трудового стажу від страхового стажу

 • трудовий стаж (загальний) — це періоди офіційної трудової діяльності, що підтверджуються записами в трудовій книжці. Трудовий стаж може містити такі поняття як загальний, пільговий і спеціальний стаж роботи. У Законі України «Про пенсійне забезпечення» поняття загального стажу роботи в основному застосовується для відмінності його від стажу, що дає право на пільги з призначення пенсії;
 • спеціальний — це сумарна тривалість певної трудової діяльності на відповідних видах робіт, що дає право на дострокове призначення трудової пенсії;
 • пільговий — це період трудової діяльності в шкідливих, небезпечних або специфічних умовах протягом повного робочого дня. Перелік виробництв, робіт, професій, посад і показників, за якими період трудової діяльності може бути віднесений до пільгового стажу, затверджений постановами Кабінету Міністрів України;
 • страховий (пенсійний) — це відрізок часу, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачувалися внески в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок (ст. 24 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Недостатність страхового стажу

Аби компенсувати нестачу трудового стажу, потрібно працювати і відповідно – заробити стаж. Одначе, є також інший спосіб.

Недостатній страховий стаж можна докупити. Зробити це можна за ціною від 44% від мінімальної заробітної плати за кожен місяць. Внески сплачують до Пенсійного фонду.

Підтвердження страхового стажу

Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Це передбачає Порядок підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній.

За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.

За відсутності трудової книжки, а також у тих випадках, коли в трудовій книжці немає необхідних записів, або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, трудовий стаж треба буде підтверджувати. Для  підтвердження трудового стажу приймаються дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

Час роботи осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, заснованою на приватній власності та на виключно їхній праці, за період до 1 травня 1993 р., а також час роботи осіб, які займаються веденням особистого селянського господарства зараховується до трудового стажу за наявності довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків. Наприклад, особа – підприємець із застосуванням спрощеної системи оподаткування, в тому числі із застосуванням фіксованого податку. Періоди з 1 січня 1998 р. по 31 грудня 2003 р. зараховуються до трудового стажу фізичних осіб – підприємців на підставі довідки про реєстрацію особи як суб’єкта підприємницької діяльності.

Періоди  з 1 січня 2004 р. по 31 грудня 2017 р. включаються до страхового стажу за умови добровільної сплати страхових внесків (єдиного внеску) незалежно від суми сплачених коштів.

Для підтвердження військової служби, служби цивільного захисту, служби в органах державної безпеки, розвідувальних органах, Держспецзв’язку приймаються:

 • військові квитки;
 • довідки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військових частин і установ системи Міноборони, МВС, Мінінфраструктури, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ДПС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, Державної кримінально-виконавчої служби, ДСНС;
 • довідки архівних і військово-лікувальних установ.

Військова служба у складі діючої армії в період бойових дій зараховується до трудового стажу на підставі довідок територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, так званих військкоматів. Для підтвердження служби в органах внутрішніх справ, Національній поліції приймаються довідки, які видаються в порядку, що визначається Міністерством внутрішніх справ.

Підтвердження страхового стажу у судовому порядку

В судовому порядку стаж підтверджується при наявності двох свідків, які можуть засвідчити перебування позивача в трудових відносинах та своєю чергою мають належним чином оформлені документи, які підтверджують їхнє перебування в трудових відносинах на тому ж підприємстві в той час. Інакше слід просити зарахувати стаж роботи на підставі сукупності наявних фактичних даних, які підтверджують стаж роботи.

За відсутності трудової книжки, а також у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні, чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи. Документи, що підтверджують трудовий стаж, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637 «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній».

Перелік документів, які підтверджують трудовий стаж за відсутності відповідних записів у трудовій книжці не є вичерпним. Відповідно до статті 72 Кодексу адміністративного судочинства України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Зауважимо, згідно з чинним законодавством до страхового стажу зараховуються тільки ті періоди роботи, за які повністю сплачені страхові внески. У випадках несплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування під час воєнного стану страховий стаж не зараховуватиметься. Передусім це стосується фізичних осіб-підприємців, які провадять діяльність за спрощеною та загальною системами оподаткування, займаються незалежною професійною діяльністю, а також членів фермерських господарств. Саме їм задля зменшення фінансового навантаження з 1 березня 2022 року та впродовж 12 місяців після скасування воєнного стану не нараховуватимуть єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та дозволяють його не сплачувати. Наслідком такого рішення стане відсутність страхового стажу.

Раніше ми детально розглянули та пояснили, що згідно зі статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» право на призначення пенсії за віком мають чоловіки та жінки після досягнення 60, 63 або 65 років. Вік виходу на пенсію визначає набутий особою страховий стаж.

 • Відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 65 років за наявності страхового стажу від 15 до 18 років по 31 грудня 2021 року; віком 63 роки – за наявності страхового стажу від 18 до 28 років; особи віком 60 років – за наявності страхового стажу не менше 28 років. У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2018 року, необхідного страхового стажу на дату досягнення вищезазначеного віку пенсію за віком може бути призначено після набуття особою відповідного страхового стажу на дату досягнення відповідного віку.
 • Правила оформлення пенсії за кордоном.
 • Умови пенсійного забезпечення військовослужбовців: роз’яснення ПФУ.
 • Право на призначення пільги та субсидії: роз’яснення.