Статус безробітного в Україні: пояснення

26 Травня, 2024 в 10:19

Статус зареєстрованого безробітного надається особам, які зазначені у частині першій статті 43 Закону у день подання ними особистої заяви про надання (поновлення) статусу зареєстрованого безробітного до будь-якого обраного ними центру зайнятості незалежно від наявності або відсутності у таких осіб задекларованого/зареєстрованого місця проживання

Безробітний — особа віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не має заробітку або інших, передбачених законодавством доходів, як джерела існування, готова та здатна узятися до роботи (пункт 2 частини першої статті 1 Закону України “Про зайнятість населення”.

Зареєстрований безробітний — особа працездатного віку, яка зареєстрована в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, як безробітна і готова та здатна братися до роботи (пункт 8 частини першої статті 1 Закону).

Працевлаштування — комплекс правових, економічних та організаційних заходів, спрямованих на забезпечення реалізації права особи на працю (пункт 15 частини першої статті 1 Закону).

Адміністратор центру зайнятості — співробітник центру зайнятості, який організовує надання соціальних послуг суб’єктам ринку праці, здійснює облік осіб, які шукають роботу, забезпечує проведення профілювання таких осіб, спрямовує суб’єктів ринку праці до кар’єрних радників, спеціалізованих кар’єрних радників, консультантів по роботі з роботодавцями, які забезпечують надання соціальних послуг, та організовує оформлення/отримання ними запитуваних документів.

Індивідуальний план працевлаштування — документ, що визначає перелік та послідовність надання соціальних послуг у сфері зайнятості, залучення до заходів сприяння зайнятості населення на ринку праці, на які має право зареєстрований безробітний з урахуванням результатів його профілювання.

Реєстрація безробітного — надання особі, яка шукає роботу, статусу зареєстрованого безробітного.

Перереєстрація безробітного — поновлення попередньої реєстрації безробітного, якщо після її припинення безробітний не працевлаштувався.

Припинення реєстрації безробітного — позбавлення особи (втрата особою) статусу зареєстрованого безробітного.

Статусу безробітного може набути:

Статус безробітного надається зазначеним особам за їх особистою заявою (зокрема поданою засобами електронної ідентифікації) у разі відсутності підходящої роботи з першого дня реєстрації у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (Державний центр зайнятості), незалежно від зареєстрованого місця проживання чи місця перебування (стаття 43 Закону України “Про зайнятість населення”).

Статус зареєстрованого безробітного надається особам, які зазначені у частині першій статті 43 Закону у день подання ними особистої заяви про надання (поновлення) статусу зареєстрованого безробітного до будь-якого обраного ними центру зайнятості незалежно від наявності або відсутності у таких осіб задекларованого/зареєстрованого місця проживання.

Послуги зареєстрованому безробітному надаються відповідно до індивідуального плану працевлаштування, що складається кар’єрним радником (спеціалізованим кар’єрним радником) разом з такою особою за результатами профілювання.

У разі виникнення надзвичайної ситуації, під час введення надзвичайного або воєнного стану, встановлення карантину індивідуальний план працевлаштування складається за допомогою будь-яких засобів дистанційної комунікації, у тому числі електронних, та підписується з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті.

 • Зареєстрований безробітний зобов’язаний відповідно до індивідуального плану з працевлаштування здійснювати самостійно та за сприяння кар’єрного радника (спеціалізовано кар’єрного радника) активний пошук роботи як під час відвідування центру зайнятості, так і засобами дистанційної комунікації в період між його відвідуваннями.

Допомога по безробіттю надається громадянам України, які отримали статус безробітного, і призначається центрами зайнятості з восьмого дня після реєстрації безробітного за його особистою заявою встановленої форми.

Під час воєнного стану, допомога по безробіттю призначається з першого дня надання статусу безробітного.

Подати заяву на отримання допомоги заявник також може заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на Порталі Дія.

При перебуванні на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, статусу безробітного можна набути через Портал Дія (у разі наявності кваліфікованого електронного підпису), вебсайт Державної служби зайнятості www.dcz.gov.ua (розділ “Реєстрація безробітних”) або чат-бот (телеграм-канал або вайбер-канал “Державна служба зайнятості”).

Підставами для відмови у наданні статусу безробітного є:

 • відсутність на дату прийняття рішення про надання (поновлення) статусу зареєстрованого безробітного документів та відомостей з реєстрів та баз даних;
 • встановлення факту зайнятості особи (крім зайнятості працею, пов’язаною з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, виконання обов’язків присяжного у суді), у тому числі отримання повідомлення від роботодавця про працевлаштування особи;
 • подання заяви про надання (поновлення) статусу зареєстрованого безробітного особою, яка не зазначена у частині першій статті 43 Закону України “Про зайнятість населення”;
 • відмова від складення та підписання індивідуального плану працевлаштування;
 • неповернення особою коштів (у разі прийняття рішення про повернення суми матеріального забезпечення та вартості соціальних послуг за попередньої реєстрації за результатами проведеного розслідування страхового випадку, судового рішення або інших підстав, передбачених законодавством);
 • наявність в особи статусу зареєстрованого безробітного;
 • подання особою заяви про надання статусу зареєстрованого безробітного раніше встановленого строку.

Відсутність у особи задекларованого/зареєстрованого місця проживання не є підставою для відмови у наданні статусу зареєстрованого безробітного.

Рішення центру зайнятості про відмову у наданні статусу безробітного може бути оскаржене в установленому законодавством порядку.

У разі прийняття центром зайнятості рішення про відмову у наданні (поновленні) статусу зареєстрованого безробітного особа може повторно подати заяву про надання (поновлення) зазначеного статусу не раніше ніж через сім календарних днів з дня прийняття такого рішення.

Раніше ми інформували, що застрахованим особам, визнаним у встановленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж сім місяців за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, допомога по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), залежно від страхового стажу, але не менше ніж мінімальний розмір допомоги по безробіттю, встановлений для цієї категорії осіб:

 • до 3 років — 50%;
 • від 3 до 6 років — 55%;
 • від 6 до 12 років — 60%;
 • від 12 до 18 років — 65%;
 • від 18 до 24 років — 70%;
 • від 24 до 30 років — 75%;
 • понад 30 років — 80%.

Для особи, страховий стаж якої становить не менше 15 років і яка протягом 15 років, що передували місяцю надання статусу зареєстрованого безробітного, не отримувала допомогу по безробіттю, під час визначення розміру допомоги по безробіттю відсотки до середньої заробітної плати (доходу) збільшуються на 10 відсоткових пунктів.

Під час дії правового режиму воєнного стану максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року.

Виплата допомоги по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин або за угодою сторін, починається з 31-го календарного дня (частина четверта статті 23 Закону).

При перебуванні на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, статусу безробітного можна набути через Портал Дія (у разі наявності кваліфікованого електронного підпису), вебсайт Державної служби зайнятості www.dcz.gov.ua (розділ “Реєстрація безробітних”) або чат-бот (телеграм-канал або вайбер-канал “Державна служба зайнятості”).

Рішення про призначення допомоги по безробіттю, розмір і строки виплати, відкладення, скорочення та припинення виплати оформляється наказом керівника центру зайнятості, в якому безробітний зареєстрований та отримує соціальні послуги. Інформація про прийняті рішення вноситься до персональної картки особи. (пункт 23 Порядку надання допомоги по безробіттю, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 року № 735 “Про особливості реалізації державної політики у сферах зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття під час воєнного стану та після його припинення або скасування”).

Період, за який здійснюється поточне нарахування допомоги по безробіттю, обмежується датою, що передує дню останнього відвідування безробітним центру зайнятості, де він зареєстрований.

Допомога по безробіттю нараховується центрами зайнятості та виплачується через банківські установи в установленому порядку.

Довідка. З 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану” в Україні введено режим воєнного стану.

7 травня 2022 року набрав чинності від 21 квітня 2022 року № 2220-IX Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття під час дії воєнного стану”, яким внесено зміни до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, якими врегульовано питання реєстрації та ведення обліку безробітних під час дії воєнного стану.

Також постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 року № 334 “Деякі питання реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, нарахування та виплати допомоги по безробіттю на період дії воєнного стану” визначено особливості, з урахуванням яких на період дії воєнного стану здійснюється реєстрація, перереєстрація безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, нарахування та виплата допомоги по безробіттю.

 • Міністерство соціальної політики України дало роз’яснення, кому з громадян належить скористатися правом на призначення пільги або субсидії на тверде пічне паливо.
 • У ПФУ роз’яснили питання зарахування до середньомісячного сукупного доходу для призначення субсидії нараховані банком відсотки від розміщеного депозиту.
 • Субсидію може бути призначено домогосподарству за умови, що за особу сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.
 • Перелік осіб, котрі мають право на житлову субсидію в умовах воєнного стану.
 • Право на призначення субсидії мають сім’ї, у яких розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах норм споживання перевищує обсяг визначеного Кабінетом Міністрів України обов’язкового платежу. Розмір обов’язкового платежу визначається для кожного домогосподарства індивідуально залежно від сукупного доходу.
 • Перелік осіб, котрі мають право на житлову субсидію в умовах воєнного стану.