Представництво в адміністративному судочинстві: що треба знати

31 Травня, 2024 в 11:47

Одна й та сама особа може бути одночасно представником або декількох позивачів, або декількох відповідачів, або декількох третіх осіб на одній стороні, за умови відсутності конфлікту інтересів між ними

У 5ААС роз’яснили, що треба знати про представництво в адміністративному судочинстві.

Згідно зі статтею 57 Кодексу адміністративного судочинства України представником у суді може бути:

 • адвокат;
 • законний представник;
 • фізична особа, яка має адміністративну процесуальну дієздатність (у справах незначної складності та в інших випадках, визначених цим Кодексом);
 • органи або інші особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб або осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена (крім випадків, коли такі органи та особи є стороною чи третьою особою у справі)

Одна й та сама особа може бути одночасно представником або декількох позивачів, або декількох відповідачів, або декількох третіх осіб на одній стороні, за умови відсутності конфлікту інтересів між ними.

Не можуть бути представником:

 • особа, яка бере участь у справі як секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач та свідок, або є помічником судді, що розглядає справу;
 • особа, яка у цій справі представляє або представляла іншу особу, інтереси якої у цій справі суперечать інтересам її довірителя;
 • особа, яка є чи була медіатором під час проведення медіації щодо спору, пов’язаного із справою, що розглядається в суді.

Повноваження представників сторін та інших учасників справи підтверджуються:

 1. довіреністю фізичної або юридичної особи:
 • довіреність фіз. особи повинна бути посвідчена нотаріально або, у визначених законом випадках, іншою особою;
 • довіреність від імені юр. особи видається за підписом (КЕП) посадової особи, уповноваженої на це законом, установчими документами.
 1. свідоцтвом про народження дитини або рішенням про призначення опікуном, піклувальником чи охоронцем спадкового майна.

Повноваження адвоката підтверджуються:

 • довіреністю;
 • ордером, виданим відповідно до ЗУ “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”;
 • дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правничої допомоги, виданим відповідно до ЗУ “Про безоплатну правничу допомогу”.

У разі подання представником заяви по суті справи в ел. формі він може додати до неї довіреність або ордер в ел. формі, на які накладено КЕП відповідно до вимог Закону України “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги” та Положення про ЄСІТС та/або положень, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).

 • 23 травня 2024 року Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому запропонований Комітетом з питань правової політики, проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції (№ 11133 від 28 березня 2024 року).
 • Набирає чинності Закон «Про адміністративну процедуру»: у Мін’юсті роз’яснили основні процедурні строки.
 • Рада проголосувала законопроєкт про відповідальність за порушення комендантської години: визначено розмір штрафів.
 • Законодавець визначає перелік місць, де забороняється куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів.
 • Вилучення земель природно-заповідного фонду з комунальної власності можливе виключно за погодженням з Верховною Радою —  позиція Верховного Суду.