Органи та особи, які можуть звертатись в інтересах інших осіб: роз’яснення суду

2 Квітня, 2024 в 12:25

Особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, наділені такими ж  процесуальними правами й обов’язками, як і особа, в інтересах якої вони діють, однак, не можуть закінчувати справу примиренням

У Сьомому апеляційному адміністративному суді нагадали, що у разі потреби до суду можуть звертатися в інтересах інших осіб органи та особи, яким законом надано таке право.

Це можуть бути:

  • Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
  • державні органи;
  • органи місцевого самоврядування;
  • фізичні та юридичні особи.

Тоді як в інтересах держави можуть звертатись прокурори. Для такого звернення адміністративному суду надаються відповідні документи та інші докази, які підтверджують наявність визначених законом підстав для звернення до суду в інтересах інших осіб.

Уповноважений ВРУ з прав людини може особисто або через свого представника звертатися до адмінсуду з позовом, брати участь у розгляді справ за його позовом/заявою, а також на будь-якій стадії розгляду вступати у справу, провадження в якій відкрито за позовами чи заявами інших осіб, подавати апеляційну/касаційну скаргу, заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, у тому числі у справі, провадження в якій відкрито за позовом чи заявою іншої особи. При цьому Уповноважений повинен обґрунтувати адміністративному суду неможливість особи самостійно здійснювати захист своїх інтересів.

Особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, наділені такими ж  процесуальними правами й обов’язками, як і особа, в інтересах якої вони діють, але вони не можуть закінчувати справу примиренням. Відмова таких органів та осіб від позову або зміна позовних вимог не позбавляє особу, в інтересах якої подано позовну заяву, права вимагати від суду розгляду справи, вирішення позову в попередньому обсязі.

Якщо фізична особа, яка має адміністративну процесуальну дієздатність і в інтересах якої подано позовну заяву, не підтримує заявлені позовні вимоги, суд залишає позовну заяву без розгляду.

Якщо вказані органи і особи не брали участі у справі, з метою розв’язання питання про наявність підстав для подання апеляційної чи касаційної скарги, заяви про перегляд рішення за нововиявленими або виключними обставинами, вступу в розгляд справи за позовом (заявою) іншої особи мають право ознайомлюватися з матеріалами справи в адміністративному суді та робити їх копії.

  • Позовна давність — строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.
  • Чинне законодавство не містить конкретного визначення понять гідності, честі чи ділової репутації, оскільки вони є морально-етичними категоріями й одночасно особистими немайновими правами, яким закон надає значення самостійних об’єктів судового захисту.
  • Статтею 67 Конституції України передбачено, що кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.
  • Застава є одним із видів запобіжних заходів, який обирають після того, як особа офіційно отримала статус підозрюваного. Як визначив кримінальний процесуальний закон, застава може бути як самостійним видом запобіжного заходу, так і альтернативою арешту. Зазначена альтернатива в більшості випадків залежить від тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, а також від ризиків перебування підозрюваного/обвинуваченого на свободі, нагадали у Рівненському апеляційному суді.
  • Для юридичної оцінки діяння як хуліганства (ст. 296 КК України) обов’язковим є поєднання ознак об’єктивної сторони цього злочину у виді грубого порушення громадського порядку, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, і суб’єктивної сторони, зокрема мотиву явної неповаги до суспільства.