Верховний Суд опублікував огляд ККС ВС за січень 2024 року

1 Березня, 2024 в 13:39

В огляді відобразили найважливіші правові позиції та висновки з кримінального і кримінального процесуального права

У Верховному Суді опублікували огляд актуальної судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за січень.

Зауважується, що в огляді відображено найважливіші правові позиції та висновки з кримінального і кримінального процесуального права, що містяться в постановах ККС ВС, ухвалених у січні 2024 року, які матимуть значення для формування єдності судової практики.

Зокрема, у сфері кримінального права:

  • визначено механізм призначення покарання в разі вчинення особою кримінальних правопорушень, частина з яких вчинена до постановлення першого вироку, а інша – між першим і другим вироками;
  • констатовано, що за ч. 4 ст. 185 КК України кримінальна відповідальність передбачена за вчинення кримінального правопорушення в умовах воєнного або надзвичайного стану на території, на якій він введений;
  • встановлено, що дії громадянина України, який перебував на посаді водія незаконно створеного на окупованій території правоохоронного органу й забезпечував його функціонування, свідчать про вчинення особою колабораційної діяльності та утворюють склад злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

У сфері кримінального процесуального права:

  • зазначено, що розбіжності у викладі фактичних обставин кримінального правопорушення в повідомленні про підозру та в обвинувальному акті за умови, що такий їх виклад в обвинувальному акті дає повне розуміння кожного з елементів складу кримінального правопорушення для юридично-правової оцінки діяння за відповідною кримінально-правовою нормою, не є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону;
  • акцентовано на тому, що відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України якщо вирок у порядку, передбаченому ст. 382 КПК України, постановлено без виклику особи, яка його оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи має обчислюватися з дня отримання нею копії вироку незалежно від наявності інших джерел інформування про прийняте рішення.

Зазначається, що впродовж січня 2024 року ККС ВС висловлював також інші, не менш актуальні правові позиції, які висвітлено в огляді судової практики.

  • Проникнення слідчого, прокурора до оселі без ухвали слідчого судді – позиція ВС.
  • Набирає чинності Закон «Про адміністративну процедуру»: у Мін’юсті роз’яснили основні процедурні строки.
  • Захист ділової репутації: позиція ВС стосовно розгляду справи у порядку окремого провадження.
  • Заборона щодо неприпустимості оспорювання батьківства після досягнення дитиною повноліття не має зворотної дії у часі: постанова ВС.