Верховна Рада прийняла Закон щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування

10 Травня, 2024 в 09:24

Конституція України гарантує громадянам системну участь в управлінні державними та місцевими справами, а також визначає форми такої участі

9 травня Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому проект Закону України 7283 «Про внесення змін до деяких законів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування».

Зауважується, що альтернативні до нього проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розв’язання проблемних питань пов’язаних з фінансовою звітністю та припиненням діяльності політичних партій (реєстр. №11074-1 від 18 березня 2024 року), поданий народним депутатом Мамкою Г.М., та проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку звітування політичних партій та державної реєстрації припинення місцевих організацій партій (реєстр. №11074-2 від 21 березня 2024 року), поданий народним депутатом Власенком С.В., відхилено.

Прийняття проєкту Закону про внесення змін до Закону України «Про політичні партії в Україні» щодо удосконалення порядку звітування політичних партій необхідне зв’язку з тим, що на тих територіях, на яких ведуться активні бойові дії, та тимчасово окупованих територіях не функціонують органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які б могли засвідчити обставини неможливості отримання політичною партією повної інформації для відображення у звіті про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру політичної партії (у тому числі звіти її місцевої організації, місцем знаходження якої є територія ведення активних бойових дій чи тимчасово окупована територія).

Ухвалення цього законопроекту дозволить з одного боку Національному агентству з питань запобігання корупції здійснювати належний державний контроль за повнотою і достовірністю звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, а з іншого – убезпечить політичні партії від надмірного тиску за неможливість подання повної та достовірної інформації у звітах через незалежні від них обставини, викликані збройною агресією російської федерації проти України.

Голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк пояснила, що робить цей проєкт таким важливим:

 • продовження реформи децентралізації в напрямку активного залучення до процесу контролю жителів громад. Так, децентралізація це не тільки бюджети і права на місця, але і контроль з боку громадян.
 • розвиток громадянського суспільства, формування у людей залученості до прийняття рішень, що своєю чергою підвищує ефективність муніципального управління.
 • це один з маркерів виконання плану Ukrainian Facility та отримання відповідного фінансування.
 • зрештою, цей законопроект про те, щоб на місцевому рівні не зароджувалися у деяких чиновників замашки «царизму» і бажання вирішувати все самостійно без думки громади.

Документ передбачає, що жителі громад можуть впливати на владу через інструменти:

 • місцеві ініціативи;
 • громадські слухання;
 • загальні збори;
 • петиції, консультації;
 • участь громади в питаннях формування й розподілу місцевого бюджету;

Документ запроваджує реальні інструменти звітування місцевих депутатів, голів перед своїми виборцями.

Варто додати, що у лютому Комітет державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 7 лютого розглянув законопроєкт № 7283 та ухвалив висновок рекомендувати парламенту прийняти його в другому читанні та в цілому.

Підготовленим до другого читання законопроектом пропонується внести зміни до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», якими, зокрема, передбачається:

 • надання дефініцій термінам «житель» та «конференція жителів»;
 • вдосконалення правового регулювання існуючих та впровадження нових механізмів локальної демократії:
  – загальних зборів (конференцій) жителів;
  – місцевих ініціатив;
  – громадських слухань;
  – участі жителів у плануванні та розподілі коштів місцевого бюджету;
  – публічних консультацій;
  – громадської оцінки (експертизи) діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
  – консультативно-дорадчих органів при органах та/або посадових особах місцевого самоврядування;
 • визначення переліку суб’єктів, які можуть ініціювати проведення та долучатися до реалізації різних форм участі територіальної громади у розв’язанні питань місцевого значення;
 • встановлення обов’язку сільської, селищної, міської ради затверджувати статут територіальної громади;
 • врегулювання особливостей отримання територіальною громадою інформації про діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування шляхом проведення останніми відкритих зустрічей та оприлюднення письмових звітів про свою діяльність.

Зауважимо, у січні  260 народних депутатів ухвалили у першому читанні законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування, яким пропонується, зокрема, передбачити публічний звіт мера та депутата місцевої ради з можливістю для громадян поставити питання градоначальнику чи місцевому депутату.

У пояснювальній записці зауважується, що участь жителів у суспільних справах та управлінні громадою не обмежується тільки черговими (позачерговими) виборами, коли громадяни обирають владу. Конституція України гарантує громадянам системну участь в управлінні державними та місцевими справами, а також визначає форми такої участі.

Верховною Радою України ухвалено низка законодавчих актів, які деталізували порядок реалізації наданих прав, а також розширили форми та механізми громадської участі. Зокрема громадянам гарантується право на вільне отримання інформації про діяльність державної та місцевої влади, вільний доступ до всіх засідань органів місцевого самоврядування, можливість звертатися до органів влади з електронними петиціями, подавати місцеві ініціативи, проводити громадські слухання та загальні збори громадян тощо.

Проте окремі норми Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у частині регулювання механізмів демократії участі в органах місцевого самоврядування є недосконалими. Аналіз практики застосування механізмів місцевої демократії демонструє такі основні проблемні питання:

 • відсутність чіткого регулювання механізмів місцевої демократії у законодавстві для органів місцевого самоврядування;
 • відсутність чіткої вимоги для органів місцевого самоврядування щодо обов’язковості врегулювання механізмів місцевої демократії, наприклад у статуті територіальної громади;
 • відсутність встановлених рамкових вимог до рішень органів місцевого самоврядування, які регулюють механізми локальної демократії на місцевому рівні у частині їх ініціювання, порядку реалізації та розгляду (не визначено переліку питань, які повинні бути врегульовані у рішеннях органів місцевого самоврядування про механізми місцевої демократії);
 • встановлення обов’язкових вимог для органів місцевого самоврядування здійснювати реєстрацію статутів територіальних громад у органах юстиції;
 • не визначено переліку питань, які повинні бути врегульовані у статуті територіальної громади;
 • недосконалий механізм застосування електронних петицій у органах місцевого самоврядування (встановлена вимога розглядати електронну петицію, яка набрала встановлену кількість підписів, на сесії місцевої ради протягом 10 робочих днів).

Так, з метою створення сприятливого правового середовища для регулювання механізмів місцевої демократії, а також для покращення 2 відкритості та прозорості діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування необхідно внести зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 42 Закону «Про місцеве самоврядування» та передбачити, що сільський, селищний, міський голова зобов’язаний не рідше одного разу на рік звітувати про свою роботу перед територіальною громадою у порядку, визначеному законом та статутом територіальної громади.

Водночас перед територіальною громадою сільський, селищний, міський голова звітує на відкритій зустрічі, у спосіб, який дозволяє жителям поставити запитання, висловити зауваження та подати пропозиції. Письмовий звіт сільського, селищного, міського голови оприлюднюється на офіційному вебсайті ради та розміщується у приміщенні ради не пізніше ніж за сім календарних днів до дати публічного звіту.

Змінами до статті 16 Закону про статус депутатів місцевих рад передбачені подібні до мерських правила звітування для депутатів місцевих рад. Чинне законодавство не передбачає запитань від громадян під час публічних звітів.

Також планується прискорення розгляду електронних петицій до місцевої влади на сесії відповідної Ради. Змінами до статті 46 Закону «Про місцеве самоврядування» передбачено, що: електронна петиція, набравши необхідну кількість підписів, розглядається на черговому пленарному засіданні сільської, селищної, міської ради з урахуванням вимог цього закону.

Законотворці наголосили, що законопроект підготовлено з метою забезпечення прав громадян України на безпосередню участь у місцевому самоврядуванні, своєчасне і повне отримання інформації про діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Передбачається, що прийняття законопроекту має сприяти розвитку громадянського суспільства та участі жителів в процесах прийняття рішень на місцевому рівні. Підвищить відкритість та прозорість діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування у сферах, де на сьогодні виникають проблеми. Забезпечить ефективну співпрацю органів місцевого самоврядування та жителів територіальних громад, що сприятиме збільшенню довіри до органів влади з боку громадян. Сприятиме ефективному витрачанню ресурсів органів місцевого самоврядування, адже як переконливо показує практика оприлюднення інформації на офіційних веб-сайтах зменшує кількість звернень з запитами.

Раніше на  засіданні Комітет з питань економічного розвитку розглянув законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» щодо вдосконалення процедури передачі окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) з державної у комунальну власність (реєстр. № 10167), з опрацювання якого Комітет визначено головним.