Способи захисту в іпотечних спорах: суддя ВС висвітлив актуальну судову практику

2 Березня, 2024 в 16:32

Суддя наголосив, що тема способів захисту в іпотечних спорах є особливо актуальною, оскільки проблемним питанням для Верховного Суду й надалі залишається інтенсифікація способів захисту

Іпотечні спори належать до категорії проблемних, де судова практика завжди була мінлива, позиції судів – неоднозначними, а для кредиторів існував великий перелік проблем, які створюють складнощі в питанні звернення стягнення на предмет іпотеки.

Значна кількість справ, які розглядає Верховний Суд, та зміни в законодавстві безпосередньо впливають на формування нових правових позицій. Водночас, щоб забезпечити усталеність судової практики, судам потрібен час. Таку думку висловив суддя ВС у Касаційному господарському суді Юрій Чумак.

Як наголосив суддя ВС у КГС, тема способів захисту в іпотечних спорах є особливо актуальною, оскільки проблемним питанням для Верховного Суду й надалі залишається інтенсифікація способів захисту, і передусім це пов’язано з тим, що рішення судів мають виконуватися.

Тобто, якщо ти прийшов до суду, то повинен відстояти своє порушене право і захистити його, а не звернутися до суду, щоб потім зробити це ще раз, чи підготуватися до іншої справи, або встановити якісь преюдиційні факти та ін.

Аналізуючи судову практику ВС щодо належних способів захисту, зокрема в іпотечних спорах,  доповідач навів висновок, викладений у постанові  від 15 червня 2021 року у справі № 922/2416/17. Велика Палата ВС відступила шляхом конкретизації від правових висновків Верховного Суду та Верховного Суду України щодо наслідків скасування судового рішення, на підставі якого з Державного реєстру іпотек виключено запис про обтяження, визначивши, що виключення відомостей про право іпотеки з цього Державного реєстру, зокрема на підставі судового рішення, не впливає на чинність іпотеки. ВП ВС вказала, що належний спосіб захисту іпотекодержателя, відомості про право іпотеки якого було виключено з Державного реєстру іпотек і який вважає, що іпотека є і залишилася чинною, – вимога про визнання права іпотекодержателя щодо іпотечного майна.

В іншій справі – про визнання договору іпотеки припиненим (постанова ВП ВС від 19 січня 2021 року у справі № 916/1415/19) ВП ВС зазначила, що належним способом захисту в такому разі буде звернення до суду одночасно з вимогами про визнання відсутнім права іпотеки іпотекодержателя за спірним договором іпотеки та про визнання свого права іпотеки.   

Крім того, Чумак звернув увагу на висновок, зроблений ВП ВС у постанові від 8 жовтня 2023 року у справі № 206/4841/20, щодо неможливості продажу фізичній особі права вимоги. У разі відступлення банком права вимоги за кредитним та іпотечним договорами фізичній особі, в результаті чого вона зареєструвала право власності на предмет іпотеки – нерухоме майно і відступила на користь третьої особи, іпотекодавець як власник такого майна вправі звернутися з позовом про витребування такого майна від кінцевого набувача.

  • Проникнення слідчого, прокурора до оселі без ухвали слідчого судді – позиція ВС.
  • Набирає чинності Закон «Про адміністративну процедуру»: у Мін’юсті роз’яснили основні процедурні строки.
  • Захист ділової репутації: позиція ВС стосовно розгляду справи у порядку окремого провадження.
  • Заборона щодо неприпустимості оспорювання батьківства після досягнення дитиною повноліття не має зворотної дії у часі: постанова ВС.