Реєстрація права власності на нерухомість онлайн

25 Березня, 2024 в 12:43

В умовах повномасштабної війни онлайн-реєстрація майна набула ще більшої актуальності

Існує велике різноманіття об’єктів права власності, проте одним із найвагоміших та найцінніших, з огляду на певні притаманні риси та особливості, об’єктів права власності була і є нерухомість.

На сьогодні в Україні продовжується процес здійснення ринкових реформ, який містить, зокрема, приватизацію державного майна, корпоратизацію державних підприємств з метою наступної їх приватизації, земельну реформу, розгортання іпотечної справи тощо. Належне місце у сучасному процесі реформування відносин власності, поряд з названими явищами, поступово займає такий важливий вид діяльності, як державна реєстрація прав на нерухоме майно.

Слід зазначити, що облік нерухомого майна, в дещо своєрідному вигляді, здійснювався в Україні ще в радянські часи. Такий облік здебільшого мав значення у сенсі відображення технічних характеристик нерухомості. Однак з набуттям Україною незалежності відносини власності наповнюються новим змістом, у зв’язку з чим особливого значення набуває питання правових гарантій здійснення та захисту права власності в Україні.

У цьому сенсі державна реєстрація прав на нерухоме майно є важливим чинником гарантування і захисту прав власників, забезпечує офіційне визнання і юридичне закріплення державою прав фізичних і юридичних осіб на нерухоме майно.

Державна реєстрація прав на нерухоме майно забезпечує можливість відображення, так би мовити, як статичного, так і динамічного процесу відносин власності, що, з одного боку, знаходить своє відображення у збереженні відомостей у спеціальному реєстрі про дійсного власника нерухомого майна, з іншого – про наступні переходи права власності на нерухомість.

Відзначимо, що досвід країн з розвинутою ринковою економікою свідчить про об’єктивну необхідність використання реєстрації прав як ефективного засобу підтримки і регулювання майнових відносин.

Запровадження ефективної системи реєстрації дозволить забезпечити реєстрацію всіх прав на нерухоме майно, сприятиме реалізації передбачених Конституцією України гарантій цих прав, їх захищеності, а також розвитку ринкової економіки України в цілому. Тому поряд із завданням забезпечення гарантій прав власників і налагодження ринкових відносин у сфері нерухомості існує потреба використання у створюваній системі реєстрації поширених у світі механізмів або окремих елементів, притаманних моделям реєстрації, які добре зарекомендували себе.

На даний час систему реєстрації прав власності на нерухоме майно ще не можна назвати стабільною і чітко налагодженою. Підтвердженням цього слугує те, що реєстрацію прав на земельні ділянки здійснюють органи по земельних ресурсах. Реєстрацію прав власності на нерухоме майно, що знаходиться на земельних ділянках, проводять бюро технічної інвентаризації. Реєстрацію заборон та арештів на відчуження, іпотеки нерухомого майна – нотаріуси.

Повноваження щодо ведення державного земельного кадастру, в тому числі державної реєстрації земельних ділянок, закріплені за Держкомземом Земельним кодексом України.

Надання сервісної послуги з подачі електронних заяв у сфері державної реєстрації прав у ДРРП (Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно) на об’єкти нерухомого майна, права власності на які виникли та зареєстровані в установленому законом порядку до 01.01.2013 (тобто, до запровадження ДРРП у 2013 році) з кожним днем набуває популярності.

Аби онлайн зареєструвати право власності на нерухомість, треба:

  • на порталі Дія обрати послугу «Державна реєстрація прав на нерухоме майно»;
  • внести необхідну інформацію та скани документів;
  • підписати заяву електронним підписом.

Після цього реєстратор самостійно надішле запит у БТІ, після чого внесе дані у реєстр.

Про результат повідомлять листом на раніше вказану електронну пошту.

Реєстрація права власності на нерухомість є підтвердженням, що саме ви — власник такого нерухомого майна. Тож, шахраї не зможуть підробити документи і привласнити його собі.

Зауважується, що в умовах повномасштабної війни онлайн-реєстрація майна набула ще більшої актуальності.

Які найпоширеніші причини відмов у онлайн-реєстрації права власності на нерухомість:

  • відсутні необхідні для реєстрації державних прав документи;
  • право власності вже зареєстровано (особа може помилково вважати, що її права ще не зареєстровані у ДРРП);
  • право власності виникло після 2013 року (нагадуємо, що наразі послуга доступна тільки щодо права власності, що зареєстровано у БТІ до 01.01.2013);

У Мін’юсті наголосили, що внесення відомостей в електронний реєстр допоможе максимально убезпечити ваші дані. Інформація ніколи не загубиться і не буде знищена, на відміну від паперових архівів.