Раді рекомендували прийняти законопроєкт щодо розширення повноважень місцевих органів з підтримки сектору безпеки

28 Травня, 2024 в 10:03

Передбачається, що місцеві ради, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад та постійні депутатські комісії зокрема отримають можливість у разі необхідності проводити дистанційні засідання в режимі відеоконференції для вирішення найбільш нагальних питань, що постали перед ними в умовах надзвичайного або воєнного стану

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України.

Комітет ухвалив висновок рекомендувати Парламенту прийняти проєкт №9559-д в другому читанні та в цілому.

Ухвалення Закону має на меті розширення повноважень органів місцевого самоврядування з фінансової та матеріальної підтримки сектору безпеки і оборони України, забезпечення можливості призначення сільського, селищного, міського голови на посаду начальника відповідної військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів) без звільнення із займаної посади, можливостей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати або у разі простою, бути призначеними на посади в інших органах державної влади та місцевого самоврядування, військових адміністраціях, юридичних особах публічного права, розширення організаційної спроможності керівництва обласною радою в умовах воєнного стану при вакантності посади голови цієї ради, надання можливостей проводити дистанційні засідання місцевих рад, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, постійних депутатських комісій.

У пояснювальній записці зауважили, що на сьогодні базовий закон системи місцевого самоврядування в Україні не містить достатніх правових механізмів для надання представницькими та виконавчими органами місцевого самоврядування фінансової та матеріальної підтримки сектору безпеки і оборони держави в умовах воєнного стану.

Внаслідок цього відповідні рішення, прийняті органами місцевого самоврядування з початком введення в Україні воєнного стану, можуть бути поставлені під сумнів з погляду належності нормативних підстав, що потребує внесення змін до положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Також Законом України «Про правовий режим воєнного стану» надається можливість для призначення на посаду начальника військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів) відповідного сільського, селищного, міського голови.

Однак не враховано, що Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» не передбачає суміщення цих посад і для того, щоб зазначений голова зміг очолити таку військову адміністрацію, йому необхідно звільнитися з посади, на яку він був обраний територіальною громадою. Це суттєво ускладнює вибір відповідної особи і застосування суб’єктом призначення визначеного законом механізму.

Ще однією проблемою управлінського спрямування є забезпечення належного керівництва обласною радою в період воєнного стану за умов вакантності посади голови обласної ради і виконання повноважень голови обласної ради його першим заступником. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає можливість обрання лише одного першого заступника голови обласної ради і одного заступника голови обласної ради. Отже, за умов вакантності посади голови обласної ради її керівний склад скорочується до двох осіб, що в період воєнного стану видається неприпустимим.

Серйозною соціальною проблемою для посадових осіб місцевого самоврядування першої-третьої категорій (керівництво міського, районного, обласного рівня), які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати або у разі простою, на відміну від посадових осіб місцевого самоврядування нижчих категорій та керівництва районних і регіональних структур органів виконавчої влади, є поширення на них обмежень, встановлених статтею 25 Закону України «Про запобігання корупції» щодо сумісництва та суміщення їх посад з іншими видами діяльності. Це не дає змоги зазначеним посадовим особам власними силами знайти можливості для додаткового заробітку, забезпечити необхідні умови проживання для себе, своїх рідних і близьких. Також існує потреба у наданні державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати або у разі простою, можливості укладати трудові договори не лише з юридичними особами приватного права, але й бути призначеними на посади в інших органах місцевого самоврядування, військових адміністраціях, юридичних особах публічного права.

Окрім того, після скасування на всій території України карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, фактично втратили чинність норми закону, які регулювали проведення дистанційних засідань місцевих рад, їх постійних комісій та виконавчих комітетів у режимі відеоконференції або аудіоконференції. Зважаючи на обставини, пов’язані із необхідністю забезпечити безпеку учасників засідань колегіальних органів сфери місцевого самоврядування внаслідок близькості до районів бойових дій і терористичних атак російської федерації, уникнення відсутності кворуму та повноважності засідань таких органів через призов на військову службу або переміщення на інші підконтрольні території України, існує нагальна потреба в унормуванні даного питання на рівні закону в період дії правового режиму воєнного стану та 30 дів після його припинення або скасування. Аналогічна потреба може виникнути і під час режиму надзвичайного стану, що враховано у тексті законопроекту.

Підготовленим до другого читання законопроєктом пропонується внести зміни до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про запобігання корупції» з метою розширення повноважень органів місцевого самоврядування щодо надання фінансової та матеріальної підтримки сектору безпеки і оборони у період дії воєнного чи надзвичайного стану, а також врегулювання порядку проведення дистанційних засідань органів місцевого самоврядування.

Проєктом передбачається:

  • надання повноважень виконавчим органам сільських, селищних, міських рад щодо:
    – будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд;
    – прийняття рішень щодо затвердження місцевих бюджетів та внесення до них змін, затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, передачі коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів до відповідних місцевих бюджетів у разі тимчасової окупації територіальної громади та неутворення військової адміністрації;
  • забезпечення можливості призначення сільського, селищного, міського голови на посаду начальника відповідної військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів) без звільнення із займаної посади, можливостей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати або у разі простою, або у разі призупинення дії трудового договору, бути призначеними на посади в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, військових адміністраціях, юридичних особах публічного права;
  • розширення організаційної спроможності керівництва обласною, районною радою в умовах воєнного стану при вакантності посади голови цієї ради.

Розгляд питання відбувся на засіданні 20 травня.

Передбачається, що ухвалення Закону дозволить розширити можливості органів місцевого самоврядування з надання фінансової та матеріальної підтримки сектору безпеки і оборони коштом ресурсів територіальних громад, удосконалить механізм призначення сільського, селищного, міського голови на посаду начальника відповідної військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів), забезпечить належну керованість діяльністю обласної ради в умовах воєнного стану при вакантності посади голови цієї ради, надасть можливість призначати на посади в органи державної влади та органи місцевого самоврядування, військові адміністрації, підприємства, установи та організації державної та комунальної форми власності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які внаслідок військової агресії російської федерації перебувають у відпустці без збереження заробітної плати або щодо яких оголошено простій.

Окрім того, місцеві ради, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад та постійні депутатські комісії отримають можливість у разі необхідності проводити дистанційні засідання в режимі відеоконференції для вирішення найбільш нагальних питань, що постали перед ними в умовах надзвичайного або воєнного стану.