Рада проголосувала законопроєкт щодо розширення повноважень місцевих органів з підтримки сектору безпеки

19 Червня, 2024 в 09:47

Документ дозволить розширити можливості органів місцевого самоврядування з надання фінансової та матеріальної підтримки сектору безпеки і оборони коштом ресурсів територіальних громад,

Ключовою новелою прийнятого в другому читанні законопроєкту №9559-д є розширення можливості підтримки Збройних сил України з боку органів місцевого самоврядування, розповів народний депутат, голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін.

На сьогодні базовий закон системи місцевого самоврядування в Україні не містив достатніх правових механізмів для надання представницькими та виконавчими органами місцевого самоврядування фінансової та матеріальної підтримку сектору безпеки і оборони держави в умовах воєнного стану. Внаслідок цього відповідні рішення, прийняті органами місцевого самоврядування з початком введення в Україні воєнного стану, можуть бути поставлені під сумнів з точки зору належності нормативних підстав, що потребує внесення змін до положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Також Законом України «Про правовий режим воєнного стану» надається можливість для призначення на посаду начальника військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів) відповідного сільського, селищного, міського голови. Однак водночас не враховано, що Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» не передбачає суміщення цих посад і для того, щоб зазначений голова зміг очолити таку військову адміністрацію, йому необхідно звільнитися з посади, на яку він був обраний територіальною громадою. Це суттєво ускладнює вибір відповідної особи і застосування суб’єктом призначення визначеного законом механізму.

Ще однією проблемою управлінського спрямування є забезпечення належного керівництва обласною радою в період воєнного стану за умов вакантності посади голови обласної ради і виконання повноважень голови обласної ради його першим заступником. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає можливість обрання лише одного першого заступника голови обласної ради і одного заступника голови обласної ради. Отже, за умов вакантності посади голови обласної ради її керівний склад скорочується до двох осіб, що в період воєнного стану видається неприпустимим.

Серйозною соціальною проблемою для посадових осіб місцевого самоврядування першої-третьої категорій (керівництво міського, районного, обласного рівня), які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати або у разі простою, на відміну від посадових осіб місцевого самоврядування нижчих категорій та керівництва районних і регіональних структур органів виконавчої влади, є поширення на них обмежень, встановлених статтею 25 Закону України «Про запобігання корупції» щодо сумісництва та суміщення їх посад з іншими видами діяльності. Це не дає змоги зазначеним посадовим особам власними силами знайти можливості для додаткового заробітку, забезпечити необхідні умови проживання для себе, своїх рідних і близьких. Також існує потреба у наданні державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати або у разі простою, можливості укладати трудові договори не лише з юридичними особами приватного права, але й бути призначеними на посади в інших органах місцевого самоврядування, військових адміністраціях, юридичних особах публічного права.

Окрім того, після скасування на всій території України карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, фактично втратили чинність норми закону, які регулювали проведення дистанційних засідань місцевих рад, їх постійних комісій та виконавчих комітетів у режимі відеоконференції або аудіоконференції. Зважаючи на обставини, пов’язані із необхідністю забезпечити безпеку учасників засідань колегіальних органів сфери місцевого самоврядування внаслідок близькості до районів бойових дій і терористичних атак російської федерації, уникнення відсутності кворуму та повноважності засідань таких органів через призов на військову службу або переміщення на інші підконтрольні території України, існує нагальна потреба в унормуванні даного питання на рівні закону в період дії правового режиму воєнного стану та 30 дів після його припинення або скасування. Аналогічна потреба може виникнути і під час режиму надзвичайного стану, що враховано у тексті законопроекту.

Документ має на меті розширення повноважень органів місцевого самоврядування з фінансової та матеріальної підтримку сектору безпеки і оборони України, забезпечення можливості призначення сільського, селищного, міського голови на посаду начальника відповідної військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів) без звільнення із займаної посади, можливостей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати або у разі простою, бути призначеними на посади в інших органах державної влади та місцевого самоврядування, військових адміністраціях, юридичних особах публічного права, розширення організаційної спроможності керівництва обласною радою в умовах воєнного стану при вакантності посади голови цієї ради, надання можливостей проводити дистанційні засідання місцевих рад, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, постійних депутатських комісій.

«Цей законопроєкт є вкрай важливий як для Збройних сил України, так і для органів місцевого самоврядування. Документ вносить у галузеві повноваження наших громад, наших регіонів, обласних рад можливість підтримувати ЗСУ. Вони зможуть закуповувати все, за винятком зброї та боєприпасів, оскільки це повноваження держави. Усе інше тепер без перепон можуть купувати громади. Важливо, що вони знають потреби підрозділів, адже близькі до конкретних бригад», – зазначив політик.

За його словами, такий підхід пришвидшить допомогу нашим військовим і збільшить її.

«Законопроєктом також врегульовано питання начальників військових адміністрацій населених пунктів, які раніше обіймали посади голів громад. Тепер не виникає жодних ризиків щодо суміщення цих посад», – наголосив народний депутат.

Проектом Закону запропоновано внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» такого спрямування. Статтю 12 цього Закону доповнено нормою, що допускає суміщення посади сільського, селищного, міського голови з посадою начальника відповідної військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів). Виключні повноваження сільських, селищних, міських рад, що відображені у статті 26 Закону, доповнено повноваженням із надання фінансової та матеріальної підтримки 3 сектору безпеки і оборони у період дії воєнного чи надзвичайного стану, а також затвердження місцевих програм підтримки сектору безпеки і оборони. Кореспондуючі із вищевказаною статтею повноваження виконавчих органів даних рад пропонується передбачити у статті 36 Закону, а саме: до власних повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в галузі оборонної роботи віднесено підготовку, подання на затвердження, організацію виконання та реалізацію місцевих програм підтримки сектору безпеки і оборони. Зміни до статті 56 Закону надають можливість обласним радам у період воєнного стану обирати у порядку, визначеному законом, для першого заступника голови обласної ради або заступника голови обласної ради, який здійснює повноваження голови відповідної ради, двох заступників, які мають повноваження заступників голови обласної ради відповідно до цієї статті.

Документом передбачається:

  • надання повноважень виконавчим органам сільських, селищних, міських рад щодо:
    – будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд;
    – прийняття рішень щодо затвердження місцевих бюджетів та внесення до них змін, затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, передачі коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів до відповідних місцевих бюджетів у разі тимчасової окупації територіальної громади та неутворення військової адміністрації;
  • забезпечення можливості призначення сільського, селищного, міського голови на посаду начальника відповідної військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів) без звільнення із займаної посади, можливостей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати або у разі простою, або у разі призупинення дії трудового договору, бути призначеними на посади в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, військових адміністраціях, юридичних особах публічного права;
  • розширення організаційної спроможності керівництва обласною, районною радою в умовах воєнного стану при вакантності посади голови цієї ради.

Новою редакцією пункту 11 Прикінцевих і перехідних положень Закону пропонується механізм проведення дистанційних засідань сільських, селищних, міських рад, їх виконавчих органів та постійних депутатських комісій на період дії воєнного чи надзвичайного стану та протягом 30 днів після його припинення або скасування. Важливо, що до порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, виконання повноважень в галузі оборонної роботи, зокрема надання фінансової та матеріальної підтримки сектору безпеки і оборони, питання усунення з публічного простору символіки російської імперської політики, процедурні питання. Водночас до порядку денного дистанційних засідань не можуть включатися питання розпорядження земельними та природними ресурсами. Також особливістю участі депутата місцевої ради у дистанційному пленарному засіданні місцевої ради та засіданні постійної депутатської комісії є обов’язкова умова його перебування на території України (крім тимчасово окупованих російською федерацією територій України) та самостійного публічного повідомлення про це під час реєстрації. Порушення даної умови матиме наслідком складання уточненого протоколу відповідного дистанційного засідання із зазначенням факту порушення та не врахуванням відповідних голосів.

Також зміни вносяться до пункту 28 розділу XIII «Прикінцеві положення» Закону України «Про запобігання корупції». Вони розширюють категорію органів та структур, на посадах в яких на тимчасовій основі можуть працювати державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які перебувають у відпустках без збереження заробітної плати або щодо яких оголошено простій у зв’язку з неможливістю відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування здійснювати свої повноваження через наслідки збройної агресії російської федерації проти України. Такі державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування можуть призначатися на посади у військових адміністраціях, органах місцевого самоврядування, інших юридичних особах публічного права.

У пояснювальній записці мовиться, що Закон дозволить розширити можливості органів місцевого самоврядування з надання фінансової та матеріальної підтримки сектору безпеки і оборони за рахунок ресурсів територіальних громад, удосконалить механізм призначення сільського, селищного, міського голови на посаду начальника відповідної військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів), забезпечить належну керованість діяльністю обласної ради в умовах воєнного стану при вакантності посади голови цієї ради, надасть можливість призначати на посади в органи державної влади та органи місцевого самоврядування, військові адміністрації, підприємства, установи та організації державної та комунальної форми власності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які внаслідок військової агресії російської федерації перебувають у відпустці без збереження заробітної плати або щодо яких оголошено простій.

Окрім того, місцеві ради, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад та постійні депутатські комісії отримають можливість у разі необхідності проводити дистанційні засідання в режимі відеоконференції для вирішення найбільш нагальних питань, що постали перед ними в умовах надзвичайного або воєнного стану.