Право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника: роз’яснення

15 Лютого, 2024 в 13:33

Для призначення пенсії у разі втрати годувальника потрібно звернутися до управління Пенсійного фонду України у районі, місті, районі у місті, за місцем реєстрації

Право на пенсію — це право особи, яке має забезпечувати кожному в Україні гідне життя у старості, внаслідок настання інвалідності чи втрати годувальника у родині. Пенсія — є єдиним офіційним джерелом існування багатьох осіб в Україні, ця виплата є правом власності пенсіонера.

Право на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника мають непрацездатні члени сім’ї, які перебували на його утриманні. У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснили умови призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Так, пенсія призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по ІІІ групі інвалідності, — від 1 до 15 років (необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, у якому помер годувальник).

Незалежно від тривалості страхового стажу померлого годувальника пенсія призначається в разі смерті осіб,  визначених у п. 1 статті 36 Закону України від 09.07.2003 № 1058-ІV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Батьки і чоловік (дружина) померлого, які не були на його утриманні, мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, якщо втратили джерело засобів до існування.

До непрацездатних членів сім’ї належать:

 • діти, які не досягли 18 років або старші від цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років; діти, які навчаються за денною формою навчання в навчальних закладах — до закінчення, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні;
 • чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;
 • чоловік (дружина), а в разі їх відсутності — один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років.

Важливо, що постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 р. № 377 «Про деякі питання виплати пенсії в разі втрати годувальника під час дії воєнного стану» передбачено, що під час дії в Україні воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення дітям віком від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, пенсія в разі втрати годувальника відповідно до Законів України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про прокуратуру», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» призначається, а виплата раніше призначеної пенсії продовжується без надання довідки закладу освіти на підставі даних про навчання за денною формою навчання у 2022 році, отриманих Пенсійним фондом України з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

До Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» у частині, що стосуються  пенсій в разі втрати годувальника внесено зміни та визначено,  що право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які перебували на їх утриманні.

Пенсія призначається у розмірах:

 • на одного непрацездатного члена сім’ї — 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника;
 • на двох та більше непрацездатних членів сім’ї — 100 відсотків пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами;
 • дітям-сиротам — виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.

Джерело: ПФУ

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається на весь період, протягом якого член сім’ї померлого годувальника вважається непрацездатним, а членам сім’ї, які досягли пенсійного віку, — довічно.

На всіх членів сім’ї, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, призначається одна спільна пенсія.

На вимогу члена сім’ї із загальної суми пенсії виділяється його частка, яка виплачується окремо.

Перелік необхідних документів, які додаються до заяви для призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника:

 • паспорт;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • документи, що підтверджують родинні зв’язки з годувальником;
 • свідоцтво про смерть годувальника, або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим, або інформація з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
 • документи про вік померлого годувальника сім’ї за відсутності таких даних у свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безвісно відсутнім або оголошення його померлим;
 • документи, що підтверджують стаж годувальника;
 • довідки навчальних закладів про навчання дітей за денною формою навчання;
 • довідка про догляд за дітьми годувальника до досягнення 8 років;
 • довідка про перебування членів сім’ї /крім дітей/ на повному утриманні;
 • довідки, які засвідчують особливий статус померлого;
 • відомості про місце проживання;
 • експертний висновок про причини смерті годувальника внаслідок аварії на ЧАЕС;
 • рішення органів опіки про призначення опікуна тощо.

До заяви про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника сім’ї військовослужбовця строкової служби додається документ, одержаний від військової частини або районного (міського) військового комісаріату чи іншої військової установи, що засвідчує дату та причину смерті військовослужбовця, або документ про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім або оголошення його померлим. Якщо смерть настала після звільнення з військової служби, подаються свідоцтво ДРАЦС про смерть, довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстав звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що смерть військовослужбовця пов’язана з проходженням військової служби.

При досягненні дитиною 18 років, виплата пенсії у зв’язку з втратою годувальника припиняється з першого числа місяця, що настає за місцем, в якому вона досягла 18-річчя. Отже, у разі, якщо дитині виповнилося 18 років, проводити виплату пенсії їй слід особисто, крім випадків, коли над нею встановлено опіку (піклування). Пенсійна справа буде переоформлена на ім’я дитини та виплата пенсії буде провадиться особисто, до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти – до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.