Поділ майна подружжя та відступ від рівності часток у судовій практиці

20 Червня, 2024 в 06:01

Майнове питання все ж постає перед більшістю пар після прийняття рішення про розірвання шлюбу. І досить поширена думка про обов’язковий розподіл «порівну» – дещо хибна

Підстави для відступу від рівності часток при поділі майна подружжя та актуальну судову практику проаналізував Юрій Бабенко, адвокат, медіатор, керівник практики приватних клієнтів, CEO АО «Мітракс».

Бабенко навів перелік підстав, коли можливий нерівний поділ майна:

1.Наявні підстави, прямо визначені законом

Згідно зі статтею 70 Сімейного кодексу, суд може відступити від рівності часток за обставин, що мають істотне значення, зокрема:

 • 1) якщо один з подружжя не дбав про матеріальне забезпечення сім’ї,
 • 2) ухилявся від участі в утриманні дітей,
 • 3) приховав, знищив чи пошкодив спільне майно,
 • 4) витрачав його на шкоду інтересам сім’ї,
 • 5) якщо з позивачем проживають діти, (в т.ч. непрацездатні повнолітні) за умови, що розмір аліментів, які вони одержують, не є достатнім.

2. Визнання майна, набутого в шлюбі, приватною власністю

Дарування, спадкування, майно, придбане за особисті кошти, приватизоване майно

3.Визнання особистого майна спільним

Ремонт/покращення/поліпшення житла, встановлення факту спільного проживання, поділ земельної ділянки при поділі побудованого на ній будинку.

4.Інші підстави

Врахування боргів при поділі, поділ з урахуванням фактичного користування майном, стягнення компенсації за майно, поділ недобудованого будинку, готівки та бізнесу.

Адвокат також проаналізував актуальні правові позиції Верховного Суду щодо поділу майна подружжя, зокрема, сфокусував увагу на судових рішеннях:

1.Постанова ВС від 08.08.2023 року у справі № 727/3945/21

Поділ майна подружжя здійснюється так:

 • по-перше, визначається розмір часток дружини та чоловіка в праві спільної власності на майно;
 • по-друге, здійснюється поділ майна в натурі відповідно до визначених часток.

У випадку множинності об’єктів нерухомого майна, що перебуває у спільній власності сторін, суду належить розглянути можливість здійснити поділ майна таким чином, щоб не зобов’язувати сторону сплачувати компенсацію.

2.Постанова ВС від 31.08.2023 року у справі № 686/9818/22

Поділ майна з урахуванням ідеальних часток є неефективним способом захисту, буде потребувати нового судового розгляду і порушуватиме права іншого співвласника, який цим майном не користується.

3.Постанова ВС від 21.06.2023 року у справі № 654/3751/18

При вирішенні спору про поділ майна, необхідно встановити не лише обсяг спільно нажитого майна, наявного на час припинення ведення спільного господарства, з’ясувати джерело і час придбання, його вартість та виходити з презумпції рівності часток, а й враховувати інші істотні обставини, що мають значення для справи, зокрема можливість реального поділу майна з виділенням кожному із подружжя окремих видів (об’єктів) майна, можливість спільного користування певним видом майна у разі визначення ідеальних часток у цьому майні та спільного користування неподільною річчю, а також чи був визначений сторонами певний порядок користування спірним майном, матеріальне становище співвласників щодо можливості сплати грошової компенсації при перевищенні вартості частки, що підлягає виділу іншому із подружжя тощо.

4.Постанова ВС від 17.08.2022 року у справі № 522/8676/20

Обрання судом при вирішенні спору варіанту поділу майна подружжя, при наявності вимоги про його поділ, відмінного від того, про який просила позивач, не може бути розцінене як вихід судом за межі позовних вимог, оскільки позовна вимога – це поділ майна подружжя і вона є незмінною при будь-якому варіанті його поділу.

Окремо Юрій Бабенко проаналізував кожну із підстав для відступу від рівності часток, запропонувавши релевантну судову практику.

Раніше Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції роз’яснило питання поділу майна при розлученні.

Наразі українське законодавство передбачає перелік майна, яке не підлягає поділу. Серед них:

 • майно, отримане до шлюбу;
 • спадкове майно або майно, одержане від дарування;
 • житло чи земельна ділянка, набуті внаслідок приватизації;
 • речі, придбані за особисті кошти під час шлюбу;
 • особисті речі, зокрема коштовності;
 • премії та нагороди за особисті заслуги;
 • відшкодування за втрату або пошкодження майна;
 • виплати за страхування життя та здоров’я.

Також, суд може визнати майно, набуте під час проживання подружжя окремо, особистою власністю дружини або чоловіка в разі фактичного розриву шлюбних відносин.

Окремо варто акцентувати, що відповідно до статті 74 Сімейного кодексу України, якщо чоловік та жінка проживають однією сім’єю, але не перебувають в шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не передбачене письмовим договором укладеним між ними.

Майно, придбане подружжям у цивільному шлюбі за спільні кошти, зазвичай оформлюється на когось одного з подружжя, що відіграє дуже важливу роль.

Майно, оформлене на одного з учасників вільних відносин, є виключно його майном, оскільки факт проживання сім’єю не встановлений і все майно є приватною власністю особи, яка є набувачем майна. Інша сторона позбавлена права на це майно, якщо в судовому порядку не доведе, що воно є спільною власністю.

Звернення до суду про поділ спільного майна «цивільного подружжя» здійснюється в порядку подання позовної заяви до суду та має певні особливості:

 • необхідність довести суду факт проживання однією сім’єю;
 • довести суду, що майно, набуте в період цивільного шлюбу є спільною сумісною власністю;
 • переконати суд у необхідності поділу майна відповідно до вимог чинного законодавства, що регулюють спільну сумісну власність подружжя.

Тому, при поданні позову про поділ спільного майна «цивільного подружжя» обов’язково необхідно ставити ще одну вимогу про встановлення факту проживання однією сім’єю.

Нещодавно ми розглянули питання розірвання шлюбу — як процесу розірвання подружнього зв’язку. Слід відрізняти від визнання шлюбу недійсним (тобто таким, що від початку не мав законної сили, підстав, був складений з порушенням норм закону). У більшості країн вимагає участі уповноважених осіб: наприклад, суду, де встановлюються поділ майна, опіка над дітьми, порядок їх відвідування, аліменти та суміжні питання.

 • Станом на 15 грудня 2023 року в реєстрі нараховувалося 192 150 боржників по аліментах, свідчать дані з Єдиного реєстру боржників.
 • Прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць встановлено єдиний на весь 2024 рік.
 • Законодавством передбачено заходи примусового виконання рішень, які застосовуються до боржника за несплату аліментів.
 • Злісне невиконання обов’язку зі сплати аліментів, коли платник виправдовує це відсутністю роботи – позиція ККС.
 • Особисті немайнові права та обов’язки подружжя – це врегульовані нормами сімейного права відносини стосовно особистих немайнових благ та інтересів осіб, шлюб між якими укладено у встановленому законом порядку, характерними рисами яких є невідчужуваність, безстроковість, безоплатність, особистісність та немайновість.
 • Шлюбний договір — це юридична угода, яку укладають за власним бажанням осіб, що вступають або перебувають у шлюбі.