Довіреність: строки дії, види та хто може оформити

14 Квітня, 2024 в 12:44

Права та обов’язки, що виникли внаслідок дій особи, якій видано довіреність до того, як ця особа дізналася або повинна була дізнатися про її припинення, зберігають силу для того, хто видав довіреність, і його правонаступників щодо третіх осіб. Це правило не застосовується, якщо третя особа знала або повинна була знати, що дія довіреності припинилася

У Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції м. Київ нагадали головні аспекти оформлення довіреностей.

Зазначається, що довіреність може бути корисною в багатьох ситуаціях, наприклад, коли ви не можете особисто вчинити певні дії і є необхідність делегувати свої повноваження іншій особі.

Що таке довіреність?

Довіреність — згідно зі статтею 244 ЦК України, це письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.

Який строк дії довіреності?

Строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії.

Які існують види довіреностей?

Залежно від того, для чого видається довіреність, вона може бути:

Разовою — для виконання конкретної юридичної дії або укладення угоди (наприклад, довіреність на підписання договору).

Генеральною — для здійснення різноманітних юридичних дій або угод (наприклад, довіреність, що видається керівнику одного з філіалів організації).

Спеціальною — видається для здійснення певної кількості однотипних юридичних дій (наприклад, представництво в суді або отримання вантажів).

Як оформити довіреність?

Форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин.

Залежно від вимог законодавства, довіреність може бути оформлена:

  1. Нотаріусом.

Нотаріальне посвідчення довіреності необхідне для угод з обов’язковою нотаріальною формою, наприклад, для укладення правочинів, які відповідно до закону потребують обов’язкового нотаріального посвідчення.

Для оформлення довіреності довірителю необхідно з’явитись до нотаріуса з паспортом та реєстраційним номером облікової картки платника податків.

У довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які належить вчинити повіреному.

  1. Посадовою особою.

Статтею 245 ЦК України визначене коло посадових осіб, які за певних обставин мають право посвідчувати довіреності. Довіреності, посвідчені зазначеними посадовими особами, прирівнюються до нотаріально посвідчених.

  1. В організації.

Довіреність на одержання заробітної плати, стипендії, пенсії, аліментів, інших платежів та поштової кореспонденції (поштових переказів, посилок тощо) може бути посвідчена посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на стаціонарному лікуванні, або за місцем його проживання.

  1. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Припинення довіреності

Чинність довіреності припиняється внаслідок:

  1. закінчення її строку;
  2. відмови особи, якій видано довіреність;
  3. припинення юридичної особи, від імені якої видано довіреність;
  4. припинення юридичної особи, на ім’я якої видано довіреність;
  5. смерті громадянина, який видав довіреність, визнання громадянина недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім;
  6. смерті громадянина, якому видано довіреність, визнання громадянина недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім.

Особа, яка видала довіреність, має право в будь-який час її скасувати, а особа, якій довіреність видано, може відмовитися від неї, що теж призводить до припинення дії довіреності. Угода про відмову від цього права недійсна. З припиненням довіреності втрачає силу передоручення (ст. 248 ЦК України).

Особа, яка видала довіреність, зобов’язана сповістити про її скасування особу, якій довіреність видано, а також відомих їй третіх осіб, для представництва перед якими видано довіреність. Такий же обов’язок покладається на правонаступників особи, що видала довіреність, а у разі визнання особи, яка видала довіреність, недієздатною чи обмежено дієздатною такий обов’язок покладається на опікуна або піклувальника.

Права та обов’язки, що виникли внаслідок дій особи, якій видано довіреність до того, як ця особа дізналася або повинна була дізнатися про її припинення, зберігають силу для того, хто видав довіреність, і його правонаступників щодо третіх осіб. Це правило не застосовується, якщо третя особа знала або повинна була знати, що дія довіреності припинилася.

При припиненні довіреності особа, якій її видано, або її правонаступники повинні негайно повернути довіреність (ст. 249 ЦК України).