Державна міграційна служба про реєстрацію місця проживання: до кого звертатись та особливості оформлення

30 Січня, 2024 в 11:54

Особа може задекларувати/зареєструвати своє місце проживання (перебування) лише за однією адресою

Реєстрацією місця проживання громадян займаються виключно органи місцевого самоврядування відповідно до постанови № 265 від 7 лютого 2022 року «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад».

Потрібний орган реєстрації можна відшукати за допомогою електронного сервісу на онлайн ресурсі Державної міграційної служби України  або безпосередньо звернутися до органу місцевого самоврядування.

Окрім того, для зручності громадян, Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством внутрішніх справ України, Державною міграційною службою та Міністерством юстиції України розроблено послугу, завдяки якій  через застосунок Дія можна змінити місце реєстрації онлайн.

Місце перебування — житло або спеціалізована соціальна установа для бездомних осіб, інший надавач соціальних послуг з проживанням, у якому особа, яка отримала довідку про звернення за захистом в Україні, проживає строком менш як шість місяців на рік або отримує соціальні послуги (абзац четвертий частини першої статті 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

Місце проживання — житло з присвоєною у встановленому законом порядку адресою, в якому особа проживає, а також заклад для бездомних осіб, інший надавач соціальних послуг з проживанням, стаціонарна соціально-медична установа та інші заклади соціальної підтримки (догляду), у яких особа отримує соціальні послуги.

Реєстрація місця проживання (перебування) особи — внесення за заявою про реєстрацію місця проживання (перебування), поданою особою в паперовій формі, до реєстру територіальної громади інформації про місце проживання (перебування) особи (пункт 12 частини першої статті 2 Закону України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні».

Відповідно реєстрація місця проживання особи здійснюється з метою:

 1. створення умов для реалізації прав особи, зокрема виборчих прав, права на участь у місцевому самоврядуванні, на отримання соціальних, публічних послуг, у випадках, передбачених законом;
 2. ведення офіційного листування та здійснення інших комунікацій з особою;
 3. використання знеособлених даних реєстрів територіальних громад для обґрунтованого розроблення органами державної влади та органами місцевого самоврядування програм економічного і соціального розвитку адміністративно-територіальних одиниць, визначення правомочності зборів жителів територіальної громади, для статистичних, наукових та інших потреб у визначених законом та актами Кабінету Міністрів України випадках (стаття 3 Закону).

Особа може задекларувати/зареєструвати своє місце проживання (перебування) лише за однією адресою. У разі коли особа проживає у двох і більше місцях, вона здійснює декларування/реєстрацію місця проживання (перебування) за однією з таких адрес за власним вибором.

За адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) з особою ведеться офіційне листування та вручення офіційної кореспонденції. Зазначене не поширюються на осіб, адреса задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) яких знаходиться на територіях, на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації. Така особа може задекларувати/зареєструвати місце свого проживання без зняття з реєстрації місця свого попереднього проживання (пункт 4 Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2022 року № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад»).

Зауважимо, з 1 січня змінюється розмір адміністративного збору у сфері реєстрації місця проживання.

Так, відповідно до статті 6 Закону України про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні за декларування місця проживання, реєстрацію місця проживання, зняття із задекларованого місця проживання, зареєстрованого місця проживання сплачується адміністративний збір у відповідному розмірі:

 • 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, що з 01.01.2024 становить 45.42 грн – за декларування/реєстрацію місця проживання у разі звернення особи протягом 30 календарних днів після прибуття до нового місця проживання (перебування);
 • 2,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, що з 01.01.2024 становить 75.70 грн – за декларування місця проживання/реєстрацію місця проживання у разі звернення особи з порушенням встановленого цим Законом строку;
 • 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, що з 01.01.2024 становить 45.42 грн – за зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання/зміну місця проживання.

За декларування місця проживання/реєстрацію місця проживання одночасно зі зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір справляється лише за одну адміністративну послугу (декларування місця проживання/реєстрація місця проживання).

Водночас адміністративний збір не сплачується:

 • у разі зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання місця проживання:
  – за повідомленням територіального органу або підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб;
  – за повідомленням спеціалізованої соціальної установи, закладу для бездомних осіб, іншого надавача соціальних послуг з проживанням;
  – на підставі судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житло або права користування житлом, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;
  – за повідомленням уповноваженої особи житла.
 • за реєстрацію місця проживання/зміну місця проживання дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї.
 • за реєстрацію місця перебування/зняття із зареєстрованого місця перебування.

Важливо нагадати, з 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено режим воєнного стану.

Порядком встановлення заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1450 передбачено, що запровадження заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб здійснюється військовим командуванням на підставі указу Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та полягає у забороні декларування (реєстрації) місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан, зняття із задекларованого (зареєстрованого) місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан, крім зняття із задекларованого (зареєстрованого) місця перебування чи місця проживання осіб у разі одночасного декларування (реєстрації) місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій воєнний стан не введено.

Військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування приймає рішення про запровадження заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб, яке негайно доводиться до відома населення через засоби масової інформації.

У рішенні зазначаються обставини, що склалися в Україні або в окремих її місцевостях, і несприятливі фактори воєнного характеру, що створюють загрозу для населення та істотно знижують рівень забезпечення його життєдіяльності, шляхи протидії таким факторам.

Особливості реєстрації місця проживання деяких категорій осіб

Спеціалізована соціальна установа, інший надавач соціальних послуг з проживанням подає заяву про реєстрацію місця проживання бездомних та інших осіб, які не мають постійного місця проживання. Такі особи реєструються за адресою відповідного закладу.

Орган опіки та піклування подає заяву про реєстрацію місця проживання або зміну місця проживання дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування. Такі особи реєструються за адресою закладу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім’ї.

Батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання (перебування) новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження.

Відповідно до надання комплексної послуги “єМалятко”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2023 року № 853 “Деякі питання надання комплексної електронної публічної послуги “єМалятко”, задекларувати місце проживання новонародженої дитини можна скориставшись послугою “єМалятко”.

Також є можливість зареєструвати місце проживання новонародженої одночасно з подачею заяви на державну допомогу при народженні дитини.

Якщо батьки є внутрішньо переміщеними особами, вони можуть задекларувати своє нове місце проживання без зняття з реєстрації попереднього. І вже після цього прописати новонароджену дитину. Отримати таку послугу можна в електронному вигляді через портал «Дія».

Підстави для відмови у наданні послуги:

 • у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно містяться відомості про обтяження щодо житла, яке особа реєструє як місце проживання (перебування), що стосуються заборони реєстрації місця проживання (перебування) у такому житлі, або перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань (у разі відсутності письмової згоди відповідного іпотекодержателя або довірчого власника на реєстрацію місця проживання);
 • відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не відповідають відомостям, зазначеним у поданих особою документах або даних;
 • особа не подала або подала не в повному обсязі необхідні документи або відомості;
 • у поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними, або строк дії паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, закінчився;
 • звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів;
 • житлу, в якому особа реєструє своє місце проживання (перебування), не присвоєна адреса у встановленому порядку;
 • за адресою житла, в якому особа реєструє своє місце проживання (перебування), наявний об’єкт нерухомого майна, який не належить до житла;
 • відомості реєстру територіальної громади щодо зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або інших законних представників дитини віком до 14 років не відповідають відомостям, зазначеним у декларації (заяві), поданій стосовно дитини;
 • дані реєстру територіальної громади щодо зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або інших законних представників дитини віком від 14 до 18 років не відповідають відомостям, зазначеним у декларації (заяві), поданій дитиною (пункт 87 Порядку).

Не може бути підставою для відмови у реєстрації місця проживання (перебування) відсутність у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомостей про житло, в якому реєструється місце проживання (перебування) особи.

Рішення про відмову в реєстрації місця проживання приймається в день звернення особи, законного представника (представника), уповноваженої особи житла або уповноваженої особи спеціалізованої соціальної установи, іншого надавача соціальних послуг з проживанням, в яких зазначеним особам надаються соціальні послуги відповідно до Закону України «Про соціальні послуги»”, про що орган реєстрації інформує таких осіб із зазначенням підстав для відмови засобами поштового, телефонного або електронного зв’язку, зокрема засобами Порталу Дія.

Водночас відомості про зареєстроване місце проживання (перебування) особи скасовуються органом реєстрації у разі проведення реєстраційних дій з порушенням вимог, встановлених законом (стаття 17 Закону).

Судова практика

Згідно з Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 27 квітня 2020 року у справі № 642/5375/17, відсутність будь-якого місця проживання дитини не виключає необхідності отримання згоди батька на реєстрацію.