З 1 січня почала діяти Програма медичних гарантій на 2024 рік

3 Січня, 2024 в 11:28

Програма медичних гарантій у 2024 році містить 44 пакети послуг

Програма державних гарантій медичного обслуговування населення (ПМГ) — програма, що визначає перелік та обсяг медичних послуг, медичних виробів та лікарських засобів, повну оплату надання яких пацієнтам держава гарантує коштом Державного бюджету України згідно з тарифом, для профілактики, діагностики, лікування та реабілітації у зв’язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв’язку з вагітністю та пологами.

Законодавство про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення базується на Конституції України і складається з:

 • Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII,
 • Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 № 2168-VIII;
 • постанови КМУ «Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення» від 28.03.2018 № 391;
 • інших законів і нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері охорони здоров’я.

У межах Програми медичних гарантій держава гарантує громадянам, іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають на території України, та особам, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, повну оплату коштом Державного бюджету України необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням:

1) екстреної медичної допомоги;

2) первинної медичної допомоги;

3) спеціалізованої медичної допомоги;

4) паліативної медичної допомоги;

5) реабілітації у сфері охорони здоров’я;

6) медичної допомоги дітям до 16 років;

7) медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

Іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, у межах Програми медичних гарантій держава забезпечує оплату необхідних медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням екстреної медичної допомоги. Такі особи зобов’язані компенсувати державі повну вартість наданих медичних послуг та лікарських засобів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами чи законами України.

Медичні послуги та лікарські засоби, пов’язані з наданням інших видів медичної допомоги, оплачуються іноземцями та особами без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, власним коштом, коштів добровільного медичного страхування чи інших джерел, не заборонених законодавством.

Вимоги до надавачів медичних послуг затверджені постановою КМУ «Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення» від 28.03.2018 № 391.

У 2024 році Програма медичних гарантій розширюється.

Цьогоріч бюджет програми становить понад 159 млрд гривень, з яких 5,2 млрд спрямовано на реімбурсацію лікарських засобів. Як і раніше, Програма медичних гарантій-2024 охоплює всі основні види медичної допомоги: первинну, спеціалізовану, екстрену, паліативну допомогу та реабілітацію в галузі охорони здоров’я дорослим і дітям, інформує Національна служба здоров’я України.

Програма медичних гарантій у 2024 році містить 44 пакети послуг.

Національна служба здоров’я України оприлюднила погоджені специфікації за напрямками медичних послуг за Програмою медичних гарантій — 2024:

 1. Бронхоскопія
 2. Гістероскопія
 3. Езофагогастродуоденоскопія
 4. Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів
 5. Колоноскопія
 6. Мамографія
 7. Медична допомога при гострому інфаркті міокарда
 8. Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям
 9. Неонатальний скринінг
 10. Секційне дослідження
 11. Цистоскопія
 12. Первинна медична допомога
 13. Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям
 14. Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах
 15. Лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах
 16. Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями у дорослих та дітей в стаціонарних та амбулаторних умовах
 17. Психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах
 18. Екстрена медична допомога
 19. Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у стаціонарних та амбулаторних умовах
 20. Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у стаціонарних та амбулаторних умовах
 21. Психіатрична допомога дорослим та дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами
 22. Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії
 23. Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах
 24. Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у амбулаторних умовах
 25. Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та-або хворими, протягом перших трьох років життя
 26. Медична допомога при пологах
 27. Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах
 28. Стоматологічна допомога дорослим та дітям
 29. Ведення вагітності в амбулаторних умовах
 30. Супровід та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги
 31. Діагностика та лікування дорослих і дітей, хворих на туберкульоз, у стаціонарних та амбулаторних умовах
 32. Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги
 33. Діагностика, лікування та супровід осіб з ВІЛ (та підозрою на ВІЛ)
 34. Лікування осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії
 35. Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки
 36. Готовність закладу охорони здоров’я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях
 37. Медична допомога при гострому мозковому інсульті
 38. Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня
 39. Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій
 40. Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах
 41. Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках
 42. Лікування дорослих та дітей методом трансплантації органів
 43. Лікування методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин
 44. Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій

Попри війну тарифи, за якими НСЗУ сплачуватиме медзакладам, у 2024 році не зменшені. Їх удосконалено та пріоритезовано. Зокрема, переглянуто базову ставку в хірургічних пакетах, яка становить 8 735 грн та переглянуто деякі коефіцієнти діагностично-споріднених груп (ДСГ). Впроваджуються нові групи, в залежності від складності послуги при операціях високої складності, зокрема. операції з кератопластики, трансплантації рогівки, встановлення штучного орбітального імпланту, встановлення штучного кришталика.

Також, за умови виконання двох або більше операцій (множинні або чисельні операції в рамках одного пролікованого випадку), що входять у відповідні ДСГ, застосовується новий підхід, що включає оплату кількох операцій (не більше 3-х) із застосуванням відповідних вагових коефіцієнтів.

За реабілітацію в стаціонарних умовах базова ставка за пролікований випадок складає 19 769 грн. Однак за послуги з реабілітації найвищої складності (наприклад, стану після травматичного ушкодження спинного мозку та головного мозку) НСЗУ сплачуватиме понад 41 тис. грн. За послуги з реабілітації високої складності (наприклад, інсульт у післягострому періоді) – понад 31 тис. грн.

За послуги з трансплантації НСЗУ сплачуватиме в залежності від трансплантованого органу, а також окремо сплачуватиметься дотрансплантаційний та посттранслантаційний період. Наприклад, за послуги з трансплантації серця НСЗУ сплачуватиме понад 2 млн грн, а за трансплантацію легень – понад 2,6 млн грн.

Пріоритетом в Програмі медичних гарантій на 2024 рік залишається охорона материнства та дитинства.

Ставка за новим напрямом ПМГ-2024 лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro) складе 60 324 грн за один повний цикл, до якого будуть застосовуватись коефіцієнти відповідно від використаного методу запліднення яйцеклітини, а також повноти циклу.

Продовжується надання медичних послуг за пакетом “Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя”, оплата за яким здійснюється за надану послугу, за кожну з яких медзаклади отримуватимуть 10 820 грн.

За одним з найвищих тарифів у Програмі медичних гарантій оплачуватиметься медична допомога новонародженим, у тому числі за проведення хірургічних операцій.
У 2024 році змінені підходи в частині оплати медичної послуги шляхом впровадження груп складності та віднесення тих чи інших станів до відповідних груп складності медичної послуги. Таким чином розроблено 16 груп складності та встановлено відповідні коефіцієнти складності випадку, які застосовуються до базової ставки, яка становить 8 735 грн . Так, за лікування малюка з масою 2500 г або більше, з гестаційним віком 37 повних тижнів і більше заклад отримає 13189 грн. Тоді як за хірургічне лікування передчасно народженого малюка з масою при народженні менше ніж 750 г – понад 551 тис. грн.

Тариф за медичну допомогу при пологах – 15 137 грн. А для закладів, які надаватимуть комплексні медичні послуги матері й дитині – тариф складає майже 20 тис. грн.

Збережено також і тарифи на лікування онкологічних захворювань. За хіміотерапевтичне лікування одного пацієнта упродовж року заклади будуть отримувати – 36 тисяч, а за лікування однієї дитини – до 131 тис. грн. Тариф за лікування онкогематологічних захворювань – 74 тис. грн.

Пріоритетними залишаються 6 інструментальних досліджень для раннього виявлення онкологічних захворювань.

Важливим є сталість функціонування мережі закладів охорони здоров’я та надання медичної допомоги нашим громадянам в зоні бойових дій.

За пакетом «Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке знаходиться на території, де ведуться бойові дії» тариф визначається як глобальна ставка на місяць, яка дорівнює фактичній вартості медичних послуг за грудень за договором, який діяв до 31 грудня 2022 року за пакетами медичних послуг з надання стаціонарної допомоги з проведенням хірургічних операцій та без та/або «Психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах», та/або «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах», та/або 1/12“Діагностика та лікування дорослих і дітей, хворих на туберкульоз, у стаціонарних та амбулаторних умовах” відповідного надавача медичних послуг).

Зауважується, що програма реімбурсації «Доступні ліки» – розвиватиметься в межах визначених напрямків. Зокрема у 2024 році планується розширення переліку ліків за напрямом розлади психіки та поведінки, які пацієнти зможуть отримати безоплатно або з частковою доплатою.

 • Електронний рецепт – електронний медичний документ, що формується в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ) на підставі внесених медичних записів про стан здоровʼя пацієнта та містить призначення лікаря пацієнтові на певний лікарський засіб.
 • Уряд має намір обмежити вплив фармкомпаній на лікарів та фармацевтів.
 • Документи для ВЛК відтепер у е-формі: у МОЗ пояснили основні зміни для військовослужбовців.
 • 22 листопада Верховна Рада проголосувала закон, ініційований 37 народними депутатами, про збереження біологічного батьківства/материнства, у разі отримання військовослужбовцями поранень, що впливають на репродуктивні функції.
 • 21 грудня Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому проєкт Закону про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни (№7457).