Як адвокату згенерувати ордер: роз’яснення НААУ

27 Січня, 2024 в 19:16

Форма ордерів, а також єдині для всіх адвокатів України, адвокатських об’єднань та бюро правила виготовлення, оформлення, зберігання, обліку ордерів визначені Положенням про ордер на надання правничої (правової) допомоги, затвердженим рішенням РАУ

В Україні існує єдина, обов’язкова для всіх адвокатів, типова форма ордера — документа, що посвідчує повноваження адвоката на надання правничої допомоги. За загальним правилом, генерування ордерів здійснюється на сайті НААУ або в раді адвокатів регіону, нагадує Національна асоціація адвокатів.

Ордер на надання правової допомоги — письмовий документ, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги у випадках та порядку, встановлених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Ордер видається адвокатом, який здійснює індивідуальну діяльність; адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням та повинен містити підпис адвоката. Типову форму ордера, а також єдині для всіх адвокатів України, адвокатських об’єднань та бюро правила виготовлення, оформлення, зберігання, обліку ордерів затверджує Рада адвокатів України.

Форма ордерів, а також єдині для всіх адвокатів України, адвокатських об’єднань та бюро правила виготовлення, оформлення, зберігання, обліку ордерів визначені Положенням про ордер на надання правничої (правової) допомоги, затвердженим рішенням РАУ від 12.04.2019 № 41.

Згідно з цим Положенням бланки ордерів генеруються виключно в Особистому кабінеті адвоката на сайті НААУ, слідуючи командам системи. Облік згенерованих ордерів здійснюється автоматично системою управління електронної бази даних Єдиного реєстру адвокатів України. Історія генерування ордерів відображається у відповідному розділі Особистого кабінету та в адміністративній частині електронної бази даних ЄРАУ. Адвокати, АО та АБ ініціюють генерування ордерів через сайт НААУ, в раді адвокатів регіону або, як виняток, у передбачених РАУ випадках безпосередньо у НААУ.

Сторонні ресурси, які пропонують адвокатам послуги із заповнення ордера під приводом відсутності доступу до Інтернету, небажання відвідувати особистий кабінет на сайті НААУ чи з інших надуманих причин, фактично порушують чинне законодавство України, звернули увагу в Національній асоціації адвокатів.

НААУ наголосила, що генерування ордера на сторонніх ресурсах у порушення встановленого порядку містить ознаки дисциплінарного проступку (адже невиконання рішень органів адвокатського самоврядування відповідно до ст. 34 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» є дисциплінарним проступком). Крім того, надання «послуг» з генерування ордера, а також їх використання «клієнтами» містить ознаки складу злочину, відповідальність за який передбачена ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу.

Належним і достатнім підтвердженням правомочності адвоката на вчинення дій в інтересах клієнта є лише ордер, згенерований відповідно до Положення, затвердженого рішенням РАУ від 12.04.2019 № 41.

П. 12 Положення містить повний перелік реквізитів, які має містити ордер. Деякі з них генеруються автоматично. Окремі заповнюються самостійно з метою збереження адвокатської таємниці. Відповідальність за достовірність вказаних в ордері даних несе адвокат (особа, яка видала ордер).

Раніше РАУ надала роз’яснення, за яким ордер, згенерований онлайн, не обов’язково має бути роздрукований у кольоровому вигляді.

Положення про ордер не передбачає обов’язку адвоката щодо роздрукування ордера у кольоровому та/або чорно-білому вигляді. Отже, адвокат має право роздруковувати ордер як у чорно-білому так і в кольоровому вигляді на власний розсуд.

В ордері на надання правової допомоги, який видається адвокатом або адвокатським бюро чи адвокатським об’єднанням, не заборонено здійснювати виправлення і дописки, у разі якщо обсяг повноважень адвоката змінюється в межах такого договору.

Ордер на надання правової допомоги не замінює договору про надання правової допомоги, який є підставою для здійснення адвокатської діяльності, а є лише документом, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги клієнту.

Водночас, ордер може бути оформлений адвокатом на підставі усної угоди з клієнтом, що перебуває, зокрема, у слідчому ізоляторі, але у найближчий можливий строк адвокат зобов’язаний укласти з клієнтом договір про надання правової допомоги у письмовій формі.

Статтею 24 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено обов’язковий випадок оформлення адвокатом ордеру – під час реалізації права на подання адвокатського запиту.

  • Досвід професійної діяльності адвоката, котрий здійснював таку діяльність до набрання чинності законом «Про адвокатуру» від 19.12.1992 № 2887-XII, підтверджується належно засвідченою копією рішення про прийом у члени колегії адвокатів.
  • Докази є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги й заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. (ч. 1 ст. 76 ЦПК України).
  • 1 січня 2024 року набрав чинності Закон України від 09.08.2023 № 3295-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України». Законом внесено зміни, зокрема, до Господарського процесуального кодексу України.
  • Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного цивільного суду у справі № 569/4466/23 (провадження № 61-6986св23) дотримується позиції, що при зверненні з заявою про визнання фізичної особи недієздатною вимога про необхідність подавати разом із заявою докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, не повинна застосовуватися.
  • Фахівці Господарського суду Волинської області акцентували, що з 1 січня 2024 року відповідно до законів «Про судовий збір» і «Про Державний бюджет України на 2024 рік» змінюються ставки судового збору.
  • Виконавче провадження в Україні — виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку.
  • Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного цивільного суду у справі № 569/4466/23 (провадження № 61-6986св23) дотримується позиції, що при зверненні з заявою про визнання фізичної особи недієздатною вимога про необхідність подавати разом із заявою докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, не повинна застосовуватися.