ВС вказав, що може бути нововиявленими обставинами для перегляду судового наказу про стягнення аліментів

26 Травня, 2024 в 09:55

Для перегляду за нововиявленими обставинами судового наказу про стягнення аліментів такими обставинами є юридичні факти, які існували на час видачі цього наказу та є істотними для розгляду заяви про його видачу, тобто могли вплинути на висновки суду про права та обов’язки заявника й боржника; нововиявленими є також обставини, які виникли після набрання судовим наказом законної сили, але віднесені законом до нововиявлених

Вказана в листі служби у справах дітей обставина перебування дитини в батьків колишнього чоловіка не є нововиявленою і не може бути підставою для перегляду судового наказу про стягнення з матері аліментів, якщо мати ще до видачі судового наказу погодила в розписці проживання дитини з батьками колишнього чоловіка й така розписка була предметом дослідження судом при видачі судового наказу.

Відповідний висновок зробив Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду у Постанові від 2 травня 2024 року у справі № 337/2451/23 (провадження № 61-493св24)

У цій справі після розірвання шлюбу між сторонами відповідачка склала розписку про те, що вона передає доньку батькам свого колишнього чоловіка на постійне місце проживання. На підставі заяви позивача суд видав судовий наказ про стягнення з відповідачки аліментів на утримання доньки.

У разі видачі судового наказу відповідно до пунктів 4 і 5 ч. 1 ст. 161 ЦПК України судовий наказ може бути переглянуто за нововиявленими обставинами в порядку, встановленому гл. 3 розд. V цього Кодексу (ч. 8 ст. 170 ЦПК України).

Рішення, постанова або ухвала суду, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, можуть бути переглянуті за нововиявленими обставинами. Підставами для такого перегляду є, зокрема, істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи (ч. 1 та п. 1 ч. 2 ст. 423 ЦПК України).

У серпні 2023 року боржниця звернулася до суду із заявою про перегляд за нововиявленими обставинами судового наказу про стягнення з неї аліментів на утримання неповнолітньої доньки, виданого в травні 2023 року. Вона вказувала, що в заяві про стягнення аліментів скаржник стверджував, що дитина перебуває на його утриманні. Проте в письмових поясненнях щодо обстеження умов проживання він зазначив, що донька з ним не проживає з лютого 2022 року, а перебуває в бабусі та дідуся. Це підтверджує лист відділу служби у справах дітей від липня 2023 року.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні заяви, оскільки зазначені боржницею обставини не є нововиявленими, а стосуються переоцінки доказів. Апеляційний суд скасував ухвалу районного суду й задовольнив заяву, зазначивши, що на час видачі судового наказу обставини щодо місця проживання дитини не були відомі боржниці. Оскільки право на стягнення аліментів має виключно той із батьків, із ким фактично проживає дитина, колишній чоловік не має права на отримання аліментів.

КЦС ВС скасував постанову апеляційного суду й залишив у силі ухвалу суду першої інстанції, зробивши відповідні правові висновки.

Для перегляду за нововиявленими обставинами судового наказу про стягнення аліментів такими обставинами є юридичні факти, які існували на час видачі цього наказу та є істотними для розгляду заяви про його видачу, тобто могли вплинути на висновки суду про права та обов’язки заявника й боржника; нововиявленими є також обставини, які виникли після набрання судовим наказом законної сили, але віднесені законом до нововиявлених. Необхідно розрізняти нові докази та докази, які підтверджують нововиявлені обставини. Перші не можуть бути підставою для перегляду судового наказу у зв’язку з нововиявленими обставинами, тоді як другі є даними, що підтверджують саме такі обставини.

Не є нововиявленою обставина, що ґрунтується на переоцінці доказів, які вже оцінив суд у процесі розгляду справи. Крім того, судове рішення не можна переглядати у зв’язку з нововиявленими обставинами в разі, якщо обставини, передбачені ч. 2 ст. 423 ЦПК України, відсутні, а також якщо обставини, визначені ч. 2 ст. 423 ЦПК України, були або могли бути відомі заявникові на час розгляду справи.

Суди попередніх інстанцій установили, що боржниця склала розписку про те, що вона передає доньку батькам свого колишнього чоловіка для постійного проживання з ними. Цю розписку скаржник додав до заяви про видачу судового наказу про стягнення з боржниці аліментів. Тому цей документ був предметом дослідження під час розгляду судом зазначеної заяви. З огляду на це Верховний Суд погоджується з аргументом скаржника про те, що боржниця в заяві про перегляд за нововиявленими обставинами судового наказу фактично просила переоцінити докази, які були підставою для його видачі. Крім того, з урахуванням зазначеної розписки обставина про те, що дитина проживає з батьками скаржника, була відома боржниці. Отже, вказана в листі служби у справах дітей обставина про перебування дитини в батьків колишнього чоловіка не є нововиявленою.

Зауважимо, аліменти – це кошти для харчування, одягу та інші побутові потреби, які закон зобов’язує виплачувати одного з подружжя іншому. Відсутність офіційних доходів у батьків не позбавляють їх від обов’язку утримувати неповнолітню дитину, а лише дають додаткові «пільги» при визначенні розміру та стягненні аліментів.

Виконання судових рішень про стягнення аліментів здійснюють державні та приватні виконавці у порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження», нагадує Міністерство юстиції.

На сьогодні в умовах воєнного стану виконання судових рішень про стягнення аліментів забезпечується у встановленому законодавством порядку.

Виконавець повинен стягувати з боржника аліменти у розмірі, визначеному виконавчим документом, але не менше мінімального гарантованого розміру, передбаченого Сімейним кодексом України.

Згідно зі статтею 182 цього Кодексу розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

Якщо боржник отримує дохід, виконання рішень здійснюється шляхом утримання аліментних сум із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника на підставі постанови виконавця.

Необхідно зазначити, що основними проблемами невиконання судових рішень про стягнення аліментів є відсутність у боржників коштів та майна, на яке можливо звернути стягнення, боржники не працюють та не отримують доходів.

Разом з тим, положеннями законодавства визначено систему заходів у разі невиконання рішень про стягнення аліментів.

Так, у разі наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці виконавець вчиняє такі дії:

  • виносить повідомлення про внесення відомостей про боржника до Єдиного реєстру боржників;
  • здійснює заходи щодо звернення стягнення на майно боржника;
  • надсилає стягувачу письмове роз’яснення про право на звернення до органів досудового розслідування із заявою (повідомленням) про вчинення кримінального правопорушення боржником, що полягає в ухиленні від сплати аліментів.

Акцентується, що виключно стягувачі наділені правом звернутись до правоохоронних органів із заявою про порушення відносно боржника кримінального провадження за ухилення від сплати аліментів на утримання дітей, оскільки відповідно до 477 Кримінального процесуального кодексу України провадження може бути розпочато лише на підставі заяви потерпілого.