Умови, за яких податковий обов’язок вважається виконаним: роз’яснення ПСУ

8 Лютого, 2024 в 13:24

Податковий обов’язок є безумовним і першочерговим щодо інших неподаткових обов’язків платника податків, крім випадків, передбачених законом

У Податковій службі в Одеській області нагадали, за яких умов податковий обов’язок вважається виконаним.

Так, відповідно до ст. 15 ПКУ платниками податку визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування, і на яких покладено обов’язок зі сплати податків та зборів. Кожен із платників податку може бути платником податку за одним або декількома податками та зборами.

Платник податків зобов’язаний, зокрема:

  • стати на облік у контролюючих органах в порядку, встановленому законодавством України;
  • вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів;
  • сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених ПКУ та законами з питань митної справи;
  • подавати контролюючим органам інформацію в порядку, у строки та в обсягах, встановлених податковим законодавством;
  • виконувати законні вимоги контролюючих органів щодо усунення виявлених порушень законів з питань оподаткування та митної справи і підписувати акти (довідки) про проведення перевірки.

Об’єктом оподаткування можуть бути майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об’єкти, визначені податковим законодавством, з наявністю яких податкове законодавство пов’язує виникнення у платника податкового обов’язку.

База оподаткування – це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об’єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов’язання.

Податковим обов’язком визнається обов’язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені ПКУ, законами з питань митної справи. Податковий обов’язок виникає у платника за кожним податком та збором.

Податковий обов’язок виникає у платника податку з моменту настання обставин, з якими ПКУ та закони з питань митної справи пов’язує сплату податку.

Виконання податкового обов’язку може здійснюватися платником податків самостійно або за допомогою свого представника чи податкового агента.

Податковий обов’язок є безумовним і першочерговим стосовно інших неподаткових обов’язків платника податків, крім випадків, передбачених законом.

Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несе платник податків, крім випадків, визначених ПКУ або законами з питань митної справи.

Підстави для виникнення, зміни і припинення податкового обов’язку, порядок і умови його виконання встановлюються ПКУ або законами з питань митної справи.

Підставами для припинення податкового обов’язку, крім його виконання, є:

  • ліквідація юридичної особи;
  • смерть фізичної особи, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою;
  • втрата особою ознак платника податку, які визначені ПКУ;
  • скасування податкового обов’язку у передбачений законодавством спосіб.

Виконанням податкового обов’язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов’язань у встановлений податковим законодавством строк.

Раніше ми повідомили, що земельний податок у 2024 році сплачують власники  земельних ділянок, земельних часток (паїв) та постійні землекористувачі – фізичні особи (п .269.1 ст. 269 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями, надалі ПКУ).

Також зазначили, що щороку власникам нерухомого майна нараховується податок, який встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської ради залежно від місця розташування та типів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування (п.266.5.1. Податкового кодексу України).

Нагадуємо, що 15 березня 2022 року прийняли Закон України № 2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану», відповідно до якого під час дії воєнного стану дозволяється проводити лише фактичні податкові та камеральні перевірки декларацій, до яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування.

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

І розглянули питання документальної позапланової перевірки, що є таким способом податкового контролю, який не передбачається у плані-графіку та проводиться без попереднього повідомлення платника податків. Для проведення цього виду податкових перевірок обов’язковою умовою є наявність конкретної підстави, що прямо передбачена ПК України.

Окрім цього, детально пояснили порядок, підстави та терміни продовження строків проведення перевірок.