У Комітеті з питань освіти, науки та інновацій підготували законопроєкт щодо реформи дошкільної освіти: деталі

4 Березня, 2024 в 12:50

Дошкільна освіта є первинною ланкою системи безперервної освіти, що закладає підґрунтя розвитку особистості дитини для її навчання упродовж життя та задає тенденції розвитку всіх наступних ланок освіти

Як повідомив Голова підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Володимир Воронов, народні депутати завершили роботу над підготовкою до другого читання законопроєкту №8030, який запроваджує реформу дошкільної освіти, та готові винести його на розгляд парламенту найближчим часом.

Дошкільна освіта — галузь освіти, яка спрямована на реалізацію навчальних та виховних завдань для дітей дошкільного віку (від народження до шести років). В Україні це обов’язкова первинна складова частина системи безперервної освіти. Метою дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини, її інтелектуальних, фізичних і творчих здібностей шляхом навчання, виховання, формування та соціалізації необхідних життєвих навичок.

Ми врахували найкращий український і світовий досвід, а також євроінтеграційні процеси. Головна ідея – кожна дитина повинна мати можливість здобувати якісну сучасну дошкільну освіту з урахуванням її індивідуальних особливостей, потреб, інтересів та здібностей, — пояснив голова профільного підкомітету, один з ініціаторів законопроєкту.

За словами Воронова, у законопроєкті, зокрема, мовиться про створення механізму для освітнього розвитку дитини від народження, який впроваджуватиметься у дитячих садках, зокрема сімейних, яслах для дітей від 3-х місяців до 3-х років, а також передбачені мобільні дитячі садки для дітей з віддалених населених пунктів.

Також акцентується, що однією з ключових новел є створення Центрів підтримки батьків. Зокрема передбачається, що у кожній територіальній громаді має бути мінімум один такий центр, які надаватимуть батькам педагогічну та психологічну допомогу. Там можна буде отримати консультацію, пройти спеціалізовані курси та семінари, обмінятися досвідом з іншими батьками.

Законопроєкт також передбачає формування гідного ставлення до працівників дитячих садочків. Уперше на рівні закону запроваджується:

 • обов’язкову умову скороченого робочого часу;
 • обов’язкову щорічну оплачувану відпустку в 56 днів;
 • помірне педагогічне навантаження;
 • можливість підвищень посадових окладів з боку громади.

Про необхідність впровадження реформи дошкільної освіти, для чого Україні потрібна велика реформа дошкільної освіти та як вона допоможе забезпечити майбутній економічний розвиток країни видана книга «Україна з пелюшок. Новий погляд на ранній розвиток людського капіталу» автором якої є Володимир Воронов.

Принципи дошкільної освіти:

 • доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти;
 • рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини;
 • єдність розвитку, виховання, навчання і оздоровлення дітей;
 • єдність виховних впливів сім’ї і закладу дошкільної освіти;
 • наступність і перспективність між дошкільною та початковою загальною освітою;
 • світський характер дошкільної освіти у державних і комунальних закладах дошкільної освіти;
 • особистісно-орієнтований підхід до розвитку особистості дитини;
 • демократизація та гуманізація педагогічного процесу;
 • відповідність змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти особливостям розвитку та стану здоров’я дитини дошкільного віку.

Громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають рівні права на здобуття доступної і безоплатної дошкільної освіти незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

В Україні працюють різні типи закладів дошкільної освіти, які можуть забезпечити індивідуальні освітні потреби кожної дитини. Зокрема, йдеться про дітей з особливими потребами та забезпечення права батьків на вибір спеціального або інклюзивного закладу дошкільної освіти.

Як зауважили у пояснювальній записці до документа, дошкільна освіта є первинною ланкою системи безперервної освіти, що закладає підґрунтя розвитку особистості дитини для її навчання упродовж життя та задає тенденції розвитку всіх наступних ланок освіти.

Дошкільна ланка покликана реалізувати право людини на отримання такої освіти, яка б відповідала здібностям дитини, дбала б про її максимальний розвиток одразу після народження, забезпечувала б гармонійний розвиток особистості дитини, її фізичного і психічного здоров’я, виховання ціннісного ставлення до себе й світу, формування механізмів її соціалізації, творчого самовизначення та саморозвитку.

Наслідком позитивних зрушень в системі дошкільної освіти за період незалежності України, зокрема у зв’язку з визнанням обов’язковості дошкільної освіти у п’ятирічному віці (2010 рік), зросло охоплення дітей дошкільного віку. Разом з тим, близько 1 млн дітей віком до 5 років досі не охоплені первинною ланкою освіти, лише кожна 6-7 дитина віком до 2-х років включно відвідує заклад дошкільної освіти.

Водночас у контексті запровадження освіти упродовж життя особливої теоретичної та практичної уваги потребує формальна освіта від 0 до 2 років.

Тож потреба у новій редакції Закону України «Про дошкільну освіту» визначається необхідністю відображення в ньому стратегічних напрямів розвитку освіти дітей дошкільного віку на всіх базових етапах розвитку дитини від немовля та раннього віку до передшкільного (вдосконалення мережі закладів дошкільної освіти різних форми власності, інших суб’єктів освітньої діяльності, розвиток різних форм здобуття освіти, реалізації державно-громадського партнерства, впровадження педагогіки партнерства між педагогами і батьками, створення системи забезпечення якості дошкільної освіти тощо), розпочатих після прийняття Закону України “Про освіту”, а також закладення в такому спеціальному законі механізмів розвитку системи дошкільної освіти з урахуванням нових викликів, які постали перед Україною та особливостей реалізації права на здобуття дошкільної освіти в умовах воєнного стану.

Документ є проектом спеціального закону про сферу дошкільної освіти відповідно до Закону України «Про освіту», який розроблено з метою удосконалення функціонування системи дошкільної освіти через урахуванням набутого за роки незалежності України інституційного досвіду, забезпечення рівного та безбар’єрного доступу кожного українця до якісної дошкільної освіти, впровадження альтернативних механізмів фінансування дошкільної освіти, охоплення дошкільною освітою та додатковою увагою держави дітей від самого народження, впровадження ідеї автономії закладу дошкільної освіти та академічної свободи педагога, розвитку закладів дошкільної освіти усіх форм власності та інших суб’єктів освітньої діяльності, підвищення якості дошкільної освіти.

Законопроєкт спрямований на удосконалення законодавства у сфері дошкільної освіти шляхом:

 • запровадження нових засад державної політики у сфері дошкільної освіти у контексті євроінтеграційних процесів та укладеної Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, зокрема сучасних засад формування системи дошкільної освіти, різноманітних можливостей в реалізації права на дошкільну освіту, що напрацьовані у провідних країнах світу;
 • розширення можливостей та визначення гарантії для здобуття дошкільної освіти усіх дітей дошкільного віку з урахуванням потреб, здібностей та вибору індивідуальних освітніх траєкторій, зокрема для дітей з особливими освітніми потребами, дітей внутрішньо переміщених родин;
 • запровадження реальної, а не декларативної дерегуляції та демократизації в системі освіти, що виявляється у посиленні довіри до закладу освіти, до педагога та батьків;
 • визначення нових підходів у формуванні трудових відносин в закладах дошкільної освіти та окремих нових гарантій для педагогічних працівників;
 • формування системи економічних гарантій розвитку закладів дошкільної освіти;
 • врахування потенціалу приватної освіти, різних суб’єктів освітньої діяльності;
 • створення мотивації для інвестування в освіту;
 • розвитку безпечного освітнього середовища, зокрема забезпечення цивільного захисту у сфері дошкільної освіти тощо.

Ініціатори проєкт Закону України “Про дошкільну освіту” запевняють, що він направлений на розвиток сфери дошкільної освіти, створення максимально сприятливих умов для її стрімкого розвитку, забезпечення та балансу інтересів усіх учасників освітнього процесу у сфері дошкільної освіти (дітей дошкільного віку, батьків, педагогічних та інших працівників, засновників закладів дошкільної освіти).

Законопроєктом закладено механізми доступності якісної дошкільної освіти, зокрема шляхом:

 • визначення територій обслуговування; створення мобільних дитячих садків для віддалених населених пунктів, запровадження справедливої черговості зарахування дітей до комунальних закладів освіти;
 • запровадження посилених вимог до забудовників;
 • створення умов для розвитку приватного сектора, зокрема для формування більш доступної вартості здобуття освіти;
 • запровадження механізмів придбання (компенсації) освітніх послуг у приватного дитячого садка за рахунок публічних коштів;
 • забезпечення органами влади доступності для батьків інформації про освітні програми, навчально-методичне та інформаційне забезпечення, рекомендоване для їх реалізації, іншої інформації, що сприятиме досягненню результатів навчання, визначених державним стандартом;
 • визначення додаткових фінансових гарантій, що можуть бути запроваджені органами місцевого самоврядування (компенсація (повна або часткова) коштом місцевого бюджету витрат на здобуття освіти у приватних дитячих садочках, ясельках, центрах розвитку за встановленим місцевою владою порядком; у разі нестачі місць у комунальних садочках, центрах розвитку запровадження механізму придбання послуг за рахунок публічних коштів через публічні закупівлі у порядку, встановленому законодавством).

У законопроєкті визначено значення терміну “здорове освітнє середовище”, уведеного Президентом України у Національній стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі (Указ Президента України від 25 травня 2020 року № 195/2020), та закріплено механізми забезпечення здорового освітнього середовища у сфері дошкільної освіти.

Також зазначається, що законопроєкт направлений зокрема на розвиток ідеї академічної автономії закладу дошкільної освіти та академічної свободи педагога. Наприклад, передбачено можливість використовувати та/або створювати різноманітні освітні та парціальні програми; подано визначення державного стандарту дошкільної освіти в категоріях результатів, шлях до яких заклад дошкільної освіти вибудовує самостійно.

Також у законопроєкті розширено організаційну, кадрову, фінансову автономію закладів дошкільної освіти, а саме визначено можливість використовувати різноманітне навчально-методичне та інформаційне забезпечення; визначати власну структуру, встановлювати власні правила внутрішнього розпорядку; визначати мережу груп; планувати освітню діяльність, розподіляти педагогічне навантаження тощо; встановлювати штатні розписи; самостійно розподіляти фонд оплати праці, визначати премії, доплати, винагороди, інші види заохочень працівників; самостійно спрямовувати кошти на поточні ремонти; залучати широкий спектр інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. Законопроектом впорядковується перелік суб’єктів освітньої діяльності, визначення їх прав та обов’язків. Замість чинного переліку типів закладів дошкільної освіти, яким до цього часу користувалися лише заклади дошкільної освіти, сформований новий перелік з новим терміном «форми організації освітньої діяльності».

Пропонується сім форм організації освітньої діяльності (ясельки, дитячий садочок, спеціальний дитячий садочок, мобільний дитячий садочок, сімейний дитячий садочок, центр педагогічного партнерства, центр розвитку дитини). Законопроект також передбачає створення центрів педагогічної підтримки батьків. Такі центри будуть забезпечувати педагогічний (методичний) та психологічний супровід батьків дітей дошкільного віку (у першу чергу тих батьків, які самостійно організовують освітній процес для власних дітей) та надавати їм відповідну допомогу.

З метою підвищення престижності професій педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти, залучення найкращих педагогічних кадрів, передбачено з-поміж іншого адекватного обсягу педагогічного навантаження на тлі необхідності методичної роботи, підвищення кваліфікації, участі у педрадах та зустрічах з батьками, іншої організаційної роботи; встановлення скороченої тривалості робочого часу для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти (наразі така норма відсутня); встановлення тривалості щорічної оплачуваної відпустки на рівні 56 календарних днів для всіх педагогічних працівників, а не лише вихователів; створення умов для підвищення кваліфікації та самоосвіти педагогічних працівників.

Законопроєктом впорядковується система управління в сфері дошкільної освіти, що впливатиме на її ефективність, зокрема осучаснюються повноваження органів управління, вперше визначені повноваження засновника закладу дошкільної освіти; системи забезпечення якості дошкільної освіти; встановлено вичерпний перелік форм державного нагляду (контролю) у сфері дошкільної освіти та підстав для позапланових перевірок; чіткі вимоги до обов’язковості ліцензування у сфері дошкільної освіти; передбачена можливість громадського самоуправління, громадського нагляду (контролю), громадської акредитації закладів дошкільної освіти, участі громадськості у прийнятті управлінських рішень.

У законопроєкті визначені економічні гарантії розвитку закладів дошкільної освіти, зокрема вимоги та певні механізми доступності державного та комунального майна на умовах оренди та довгострокового користування; доступності земельних ділянок для розміщення, будівництва, обслуговування та експлуатації об’єктів закладів освіти; формування механізмів економічного (фінансового) захисту під час форс-мажорних обставин у країні тощо.

Прогнозується, що прийняття проєкту закону дозволить суттєво покращити умови в системі дошкільної освіти для всіх суб’єктів таких правовідносин, підвищити якість освіти, розширити можливості для закладів освіти і педагогів, нарешті стимулювати розвиток галузі на належному рівні і закласти умови для плекання майбутнього потенціалу України – наших наймолодших співгромадян.

 • 10 січня Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам» (№ 10399). 5 січня Уряд погодив цей законопроєкт.
 • 21 грудня президент Володимир Зеленський підписав Закон №9591 «Про внесення змін до деяких законів України щодо визнання результатів навчання осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України».
 • Законотворці пропонують врегулювати право самозайнятих осіб на отримання відпустки.
 • У Раді зареєстрували законопроєкт щодо удосконалення питань мобілізації: перелік запропонованих змін.