Tag: ВС

Юрисдикція спорів щодо оскарження податковими органами правочинів, вчинених суб’єктами приватного права: позиція ВС

  |   By  |  0 Comments

Визнання недійсним правочину є характерним саме для приватноправового спору та не властивий публічно-правовим правовідносинам

Continue reading...

За яких умов форс-мажор впливає на виконання договірного зобов’язання: роз’яснення ВС

  |   By  |  0 Comments

Цивільний кодекс не передбачає конструкції форс-мажору, у цивільних відносинах форс-мажор традиційно є договірною підставою звільнення від відповідальності

Continue reading...

На військовослужбовця, котрий отримав компенсацію на житло, не поширюються гарантії про неможливість виселення зі службового житла: позиція ВС

  |   By  |  0 Comments

Ризики з використанням грошової компенсації, отриманої військовослужбовцем, з порядком і умовами придбання житла, не можуть покладатися на ЗСУ, МОУ та державу загалом, яка належно виконала свої обов’язки 

Continue reading...

ВС: Розв’язання питання про зменшення неустойки належить до дискреційних повноважень суду

  |   By  |  0 Comments

Відсутність універсального максимального і мінімального розміру неустойки, на який її може бути зменшено, водночас вимагає, щоб цей розмір відповідав принципам верховенства права

Continue reading...

Посилання на вебсайт від роботодавця не дає змоги встановити, що вакантні посади доведені до відома працівника: позиція ВС

  |   By  |  0 Comments

За посилання на вебсайт неможливо достеменно встановити, які саме вакансії на той період перебували на вказаному відповідачем інтернет-ресурсі, чи були там усі наявні в той час вакантні посади, чи ознайомлювався позивач із зазначеним переліком вакансій і чи мав позивач узагалі доступ до вказаного інтернет-ресурсу

Continue reading...

Відповідальність за насильство, вчинене стосовно жінок, має бути передбачена в окремій нормі закону – суддя ВС

  |   By  |  0 Comments

Суддя ВС наголошує, що відповідальність за насильство, вчинене стосовно жінок, має бути передбачена в окремій нормі закону. І не тільки щодо адміністративної відповідальності, а й щодо кримінальної

Continue reading...

ВС: Апелювання до «позиції» системи штучного інтелекту ChatGPT у заяві про роз’яснення постанови суду касаційної інстанції є зловживанням процесуальними правами

   |   By  |  0 Comments

Штучний інтелект може бути корисним і допоміжним інструментом у сфері правосуддя, але не може замінити роль суддів

Continue reading...

Заборона щодо неприпустимості оспорювання батьківства після досягнення дитиною повноліття не має зворотної дії у часі: постанова ВС

   |   By  |  0 Comments

Якщо актовий запис про народження дитини вчинений до 1 січня 2004 року, то при його оспоренні застосовуються відповідні положення КпШС України

Continue reading...

Які випадки порушення норм матеріального й процесуального права є підставою для скасування рішення МКАС: позиція КЦС ВС

   |   By  |  0 Comments

ВС дійшов висновку, що закріплений у законодавстві принцип обмеженого втручання національних судів в арбітражні рішення під час розгляду заяви про їх скасування передбачає, що суд не може перевіряти правильність застосування складом арбітражу норм матеріального права

Continue reading...