Tag: оскарження правочинів

Юрисдикція спорів щодо оскарження податковими органами правочинів, вчинених суб’єктами приватного права: позиція ВС

  |   By  |  0 Comments

Визнання недійсним правочину є характерним саме для приватноправового спору та не властивий публічно-правовим правовідносинам

Continue reading...