Реєстрація народження дитини

24 Березня, 2024 в 16:47

Державна реєстрація народження дитини проводиться з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, власного імені та по батькові

Державна реєстрація народження проводиться шляхом внесення відомостей в Державний реєстр актів цивільного стану громадян, з видачою Свідоцтва про народження, що підтверджує факт реєстрації народження дитини.

Пакет сервісів під умовною назвою “єМалятко” (“Електронне малятко”) – це комплексна послуга з державної реєстрації народження дитини та одночасного отримання свідоцтва про народження дитини, а також 9 інших державних послуг, потрібних для новонародженої дитини які можна отримати за спрощеною та зручною процедурою онлайн чи офлайн.

Державна реєстрація народження дитини проводиться з одночасним визначенням її походження та присвоєнням їй прізвища, власного імені та по батькові. Походження дитини визначається відповідно до Сімейного кодексу України.

Державна реєстрація народження дитини проводиться за письмовою або усною заявою батьків чи одного з них за місцем її народження або за місцем проживання батьків або за заявою, поданою в електронній формі.

Відповідно до ч. 3 ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» передбачає, що державна реєстрація народження дитини проводиться не пізніше одного місяця з дня її народження (невиконання цього обов’язку в установлений строк в графі “Для відміток” актового запису про народження зазначаються поважні причини пропуску місячного строку або реквізити протоколу про адміністративне правопорушення). У разі народження дитини мертвою — не пізніше трьох днів. У разі якщо смерть дитини настала на першому тижні життя, державна реєстрація народження проводиться з видачею довідки про народження, у якій зазначено, що дитина померла. Державна реєстрація смерті дитини проводиться в установленому порядку з видачею свідоцтва про смерть.

Так, аби зареєструвати народження малюка та основними послугами, які стосуються дитини, можна скористатись послугою єМалятко на порталі ДІЯ.

єМалятко — це комплексна послуга, яка дозволяє батькам новонародженої дитини за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг, залежно від ситуації в родині.

Серед них – такі базові послуги, як реєстрація народження дитини та допомога при народженні дитини.

Серед додаткових послуг доступні такі як:

 • реєстрація в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;
 • присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР). Номер вноситься до свідоцтва про народження. Номер УНЗР дитині присвоюється тільки, якщо зазначений УНЗР одного з батьків;
 • визначення належності дитини до громадянства України. Послуга надається автоматично лише якщо замовлено послугу з присвоєння дитині УНЗР;
 • реєстрація місця проживання дитини.
 • та інші послуги

Механізм надання комплексної електронної публічної послуги «єМалятко», а також відомостей та/або документів, що необхідні для її надання визначений Порядком надання комплексної електронної публічної послуги «єМалятко» затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2023року № 853.

Відповідно до Порядку «дитина» – особа віком до одного року.

Послуга “єМалятко” надається виключно за бажанням батьків дитини чи одного з них.

Отримання послуги здійснюється лише за заявою матері у разі коли відомості про батька дитини вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану громадян за заявою матері дитини відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

Зауважимо, що Державна реєстрація народження дитини проводиться з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, власного імені та по батькові. Походження дитини визначається відповідно до Сімейного кодексу України.

Підставою для проведення державної реєстрації народження дитини є визначені документи, що підтверджують факт народження (видаються безпосередньо у медичному закладі).

У разі народження дитини поза закладом охорони здоров’я документ, що підтверджує факт народження, видає заклад охорони здоров’я, який проводив огляд матері та дитини.

У разі якщо заклад охорони здоров’я не проводив огляд матері та дитини, документ, що підтверджує факт народження, видає медична консультаційна комісія в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Порядок утворення медичної консультаційної комісії та положення про неї затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

Медична консультаційна комісія видає документ про народження у разі встановлення факту народження жінкою дитини.

За відсутності документа закладу охорони здоров’я або медичної консультаційної комісії, що підтверджує факт народження, підставою для проведення державної реєстрації актів цивільного стану є рішення суду про встановлення факту народження.

З 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, в Україні введено режим воєнного стану!

Відповідно до пункту 14 розділу II Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, у разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях державна реєстрація актів цивільного стану проводиться будь-яким органом державної реєстрації актів цивільного стану за зверненням заявника (народження – незалежно від місця народження новонародженої дитини чи проживання її батьків).

За тимчасової відсутності доступу до Державного реєстру актів цивільного стану громадян заява про державну реєстрацію акту цивільного стану подається, а актовий запис цивільного стану складається в паперовій формі без використання програмних засобів ведення цього реєстру з подальшим обов’язковим внесенням відомостей цього актованого запису до Державного реєстру актів цивільного стану громадян протягом п’яти робочих днів з дня відновлення такого доступу.

Державна реєстрація народження особи, яка народилася під час дії воєнного стану на тимчасово окуповананій Російською Федерацією території України, може проводитися за заявою про державну реєстрацію народження, складеною у довільній формі, електронна копія (сканована копія, фотокопія) якої разом із електронними копіями (сканованими копіями, фотокопіями) медичного документа, що відповідно до законодавства є підставою для проведення державної реєстрації народження, та інших документів, необхідних для такої реєстрації, надсилається на адресу електронної пошти ([email protected]) відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Чернівецькій області Управління державної реєстрації Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м. Івано-Франківськ), відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 3 вересня 2022 року № 3734/5 “Про впорядкування відносин з державної реєстрації народження та отримання документів про народження в умовах воєнного стану”). Свідоцтво про народження оформлюється в день складання актового запису про народження та залишається у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, а заявнику на адресу електронної пошти надсилається його сканована копія та роз’яснюється порядок подальшого отримання оригіналу свідоцтва про народження та у випадках, передбачених законодавством, витягу Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Державна реєстрація народження можлива виключно при пред’явленні паперового Медичного свідоцтва про народження за формою № 103/о.

4 березня 2022 року Міністерством охорони здоров’я України прийнято наказ № 407 «Про забезпечення реєстрації новонародженої дитини в умовах воєнного стану», відповідно до якого в умовах воєнного стану його можуть видавати медичні працівники закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, які надавали допомогу при пологах, проводили перший огляд новонародженого, проводили перший медичний огляд породіллі після пологів, у тому числі поза закладом охорони здоров’я, без можливості подальшого транспортування породіллі та новонародженого до відповідного надавача медичної допомоги або за умови її відмови від такого транспортування в обставинах підвищеної загрози життю та здоров’ю.

Засвідчувати народження дитини у такий спосіб можуть усі медичні працівники, які перебувають у трудових відносинах з ліцензіатами медичної практики, зокрема і ті, хто надає екстрену медичну допомогу.

Якщо медичний працівник не може видати породіллі Медичне свідоцтво про народження за формою 103/о, він може виписати довідку довільної форми у в двох примірниках без проставляння печатки, яка обов’язково повинна містити відомості щодо:

 1. найменування надавача медичних послуг;
 2. прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) медичного працівника;
 3. прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) жінки, яка народила дитину;
 4. дату народження (число, місяць, рік) та стать новонародженого;
 5. назва населеного пункту в якому видана довідка;
 6. місце народження дитини (за інформацією, що надається жінкою, яка народила дитину, у разі коли місце видачі довідки не збігається із фактичним місцем народження);
 7. підпис медичного працівника;
 8. дата видачі довідки.

Один примірник такої довідки медичний працівник віддає жінці, яка народила дитину, а другий примірник – на зберігання до медичного закладу. Така довідка прирівнюється до Медичного свідоцтва про народження (форма № 103/о).

Отримати Медичне свідоцтво про народження можна також за особистим зверненням породіллі до закладу охорони здоров’я. При цьому слід мати з собою медичні документи щодо спостереження вагітності або бути зареєстрованою в електронній системі охорони здоров’я, де містяться медичні записи, що підтверджують факт вагітність такої жінки.

В умовах воєнного стану можливі перебої в роботі реєстрів, відповідно внесення змін до актових записів цивільного стану може здійснюється за місцем зберігання першого примірника відповідного актового запису. Повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану здійснюється за місцем зберігання відповідного актового запису.

В умовах воєнного стану закордонні дипломатичні установи України, визначені Міністерством закордонних справ, проводять державну реєстрацію актів цивільного стану, вносять зміни до актових записів цивільного стану, поновлюють та анулюють їх, повторно видають свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану та видають витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян з використанням зазначеного Реєстру як органи державної реєстрації актів цивільного стану, що здійснюють його ведення (Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2023 року № 66 «Про забезпечення здійснення закордонними дипломатичними установами України повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану в умовах воєнного стану»).

Інформування заявника про результати надання послуг, під час надання послуги “єМалятко” здійснюється засобами Порталу Дія.

У разі коли за результатом надання послуг, відповідно до законодавства передбачено видачу документа, за вибором заявника такий документ може бути отриманий у відповідному державному органі, органі місцевого самоврядування, який надавав таку послугу, або у разі подання заяви через центр надання адміністративних послуг чи у закладі охорони здоров’я, що надає медичну допомогу при пологах, – у відповідному центрі надання адміністративних послуг чи у закладі охорони здоров’я або не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня надання послуги надісланий заявникові рекомендованим поштовим відправленням коштом заявника (пункт 29 Порядку).

 • Станом на 15 грудня 2023 року в реєстрі нараховувалося 192 150 боржників по аліментах, свідчать дані з Єдиного реєстру боржників.
 • Прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць встановлено єдиний на весь 2024 рік.
 • Законодавством передбачено заходи примусового виконання рішень, які застосовуються до боржника за несплату аліментів.
 • Злісне невиконання обов’язку зі сплати аліментів, коли платник виправдовує це відсутністю роботи – позиція ККС.