Призначення надбавки непрацюючим пенсіонерам з-поміж військовослужбовців: умови

14 Січня, 2024 в 11:24

Непрацюючим пенсіонерам з-поміж військовослужбовців, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім’ї, нараховується надбавка до пенсій, що призначаються за вислугу років та по інвалідності

Згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04.1992 № 2262-XII військовослужбовці за  наявності встановленої вислуги на військовій службі мають право на довічну пенсію за вислугу років.

Пенсії військовослужбовців обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення.

Розміри пенсій залежно від їх виду складають:

 • за вислугу років — 50-70 % грошового забезпечення, залежно від тривалості вислуги;
 • по інвалідності — 40-100 % грошового забезпечення, залежно від групи та причини інвалідності;
 • у разі втрати годувальника — 30-70 % на одного утриманця, залежно від причини смерті.

Зауважимо, право на пенсію військовослужбовців зберігається у разі їх призову на військову службу.

Фахівці Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадали умови призначення надбавки непрацюючим пенсіонерам з-поміж військовослужбовців, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім’ї.

Відповідно до Закону України від 09.04.1992 № 2262-ХІІ непрацюючим пенсіонерам з-поміж військовослужбовців, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім’ї, нараховується надбавка до пенсій, що призначаються за вислугу років та по інвалідності.

До пенсій за вислугу років та по інвалідності, що призначаються особам з-поміж військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, особам, які мають право на пенсію за цим Законом (зокрема до обчисленої в мінімальному розмірі), нараховується:

 • надбавка непрацюючим пенсіонерам (до пенсій за вислугу років);

або

 • надбавка непрацюючим особам з інвалідністю (до пенсії по інвалідності), які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім’ї.

До непрацездатних членів сім’ї, які мають право на надбавку, належать особи, визначені у п.п. «а» – «д» ст. 30 Закону України № 2262-XII.

Відповідні надбавки призначаються на кожного непрацездатного члена сім’ї в розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Надбавка нараховується тільки на тих членів сім’ї, які не одержують пенсійні виплати із солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомогу на дітей одиноким матерям.

За наявності права одночасно на пенсію, зазначені види допомоги і надбавку на непрацездатного члена сім’ї до пенсії за вислугу років або по інвалідності за вибором пенсіонера може бути призначено пенсію, державну соціальну допомогу або нараховано на цього члена сім’ї надбавку.

За наявності в сім’ї двох або більше пенсіонерів кожний непрацездатний член сім’ї, який перебуває на їх спільному утриманні, враховується для нарахування надбавки тільки одному з пенсіонерів за їх вибором.

Перелік документів, необхідних для призначення надбавки, визначено постановою правління Пенсійного фонду України від 30.01.2007 № 3-1:

 • паспорт;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • документи, що підтверджують родинні зв’язки з годувальником (приймаються паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, а також рішення суду);
 • документи про перебування на утриманні заявника непрацездатних членів сім’ї;
 • відомості про проживання (разом за однією адресою) або інші документи, видані відповідно до чинного законодавства за місцем проживання особи, зокрема органом місцевого самоврядування, що підтверджують такий факт;
 • документи, які підтверджують, що особа не працює (не провадить діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), не проходить службу.

За відсутності відомостей про трудову діяльність в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування подається копія наказу (розпорядження) про звільнення з роботи, трудова книжка або/та трудовий чи цивільноправовий договори (контракт про проходження служби).

У разі відсутності зазначених документів факт звільнення з роботи (служби), припинення діяльності встановлюється на підставі особистої заяви із зазначенням дати, з якої особа не працює (служить), припинила діяльність, та поясненням обставин, у зв’язку з якими неможливо надати такі документи.

Зауважимо, у разі прийняття на роботу чи реєстрації фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності, виплата пенсіонеру зазначеної надбавки припиняється.

Слід також зазначити, що на тих дітей, які отримують пенсію або державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», надбавка до пенсії не нараховується.

Пенсіонери, які на своєму утриманні мають дітей до 18 років, та отримують відповідну надбавку до пенсії, в обов’язковому порядку повинні своєчасно повідомляти управління Пенсійного фонду України за місцем перебування на обліку про факт працевлаштування або здійснення підприємницької діяльності.

Раніше ми нагадали про умови пенсійного забезпечення військовослужбовців. Згідно з Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04.1992 №2262-XII військовослужбовці за  наявності встановленої вислуги на військовій службі мають право на довічну пенсію за вислугу років.

До таких військовослужбовців належать особи, котрі перебували на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Національному антикорупційному бюро України, Службі судової охорони, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, Бюро економічної безпеки України чи Державній кримінально-виконавчій службі України, та деякі інші особи, які мають право на пенсію за цим Законом.