Перші дії постраждалих від дискримінації за ознакою статі

1 Липня, 2024 в 09:43

Постраждала особа має право на відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди, завданих їй внаслідок протиправних дій. Моральна шкода відшкодовується незалежно від матеріальних збитків, які підлягають відшкодуванню, та не пов’язана з їх розміром

Дискримінація за ознакою статі — ситуація, за якої особа та/або група осіб за ознаками статі, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами або привілеями в будь-якій формі, встановленій Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», крім випадків, коли такі обмеження або привілеї мають правомірну об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними.

Дискримінація за ознакою статі забороняється Законом України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», нагадали у Координаційному центрі з надання правничої допомоги.

Що робити постраждалій особі

Постраждала особа має подати скаргу або заяву безпосередньому керівнику, або, за необхідності — керівнику вищого рівня. У повідомленні про вчинення протиправних дій треба вказати інформацію про час, місце, обставини, наявність свідків та особу, що вчинила дії.

Керівником має бути порушено дисциплінарне провадження шляхом видання відповідного наказу (розпорядження) та утворено дисциплінарну комісію з розгляду дисциплінарних справ для здійснення дисциплінарного провадження з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку.

За наслідками розгляду дисциплінарної справи, керівник може притягнути винну особу до дисциплінарної відповідальності.

Права постраждалої особи

Особа, яка вважає, що вона постраждала від дискримінації за ознакою статі, має право:

  • звернутися зі скаргою до державних органів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/або до суду в порядку, визначеному законом;
  • надіслати повідомлення про порушення прав, гарантованих Конвенцією ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок у разі, якщо вичерпані внутрішні засоби правового захисту або якщо застосування таких засобів захисту невиправдано затягується;
  • на відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди, завданих їй внаслідок протиправних дій. Моральна шкода відшкодовується незалежно від матеріальних збитків, які підлягають відшкодуванню, та не пов’язана з їх розміром.

Куди звернутися за допомогою

  • Національна поліція України: 102;
  • Гаряча лінія для постраждалих від торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі, дитячого насильства: 1547;
  • Національна «гаряча лінія» із запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерної дискримінації: 0800 500 335 або 116 123 (з мобільного);
  • Гаряча лінія безоплатної правничої допомоги: 0 (800) 213 103.

Відповідальність за порушення законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Особи, винні в порушенні вимог законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, несуть:

  • цивільну;
  • адміністративну (штраф від 170 до 340 грн або громадські роботи на строк від 30 до 40 год, або адміністративний арешт на строк до 10 діб; якщо вчинено повторно штраф від 340 до 680 грн або громадські роботи на строк від 40 до 60 год, або адміністративний арешт на строк до 15 діб);
  • кримінальну відповідальність згідно із законом.

Варто зауважити, що Верховна Рада України 9 травня прийняла у першому читанні проєкт Закону 10249 щодо удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі.

З підтримкою документа Україна досягає імплементації Стамбульської конвенції в національне законодавство.

Дуже важливо створити ефективний механізм захисту постраждалих. Саме тому зміни, передбачені законопроектом, є важливими для здорового і демократичного суспільства, адже йдеться про встановлення неможливості застосування заходів примирення, якщо одна зі сторін подружжя вчиняла/вчиняє домашнє насильство, а також проведення медіації у випадках домашнього насильства та насильства за ознакою статі, – поінформувала заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

Проєкт Закону мають доопрацювати до другого читання.

Окрім того, 22 травня Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок i домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» (№8329).

У 2023 році Національна поліція України зареєструвала понад 291 тисячу фактів домашнього насильства. Це на 20% більше, ніж у 2022 році. Кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень збільшилась на 80% (з 1498 до 2701). Окрім того, виявлено на 36% більше адміністративних правопорушень.

Однак, за прогнозами Аналітичного центру МВС на 2024 рік очікується збільшення кількості адміністративних правопорушень до 21%, а кримінальних до 30%.

Упродовж лише двох місяців 2024 року в Україні зареєстровано на 56% більше кримінальних правопорушень, пов’язаних з домашнім насильством.

Прийнятим актом норми Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» приводяться у відповідність до положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цим явищем та вдосконалення процесуального порядку розгляду таких справ.