Отримання паспорта громадянина України у 14 років

5 Квітня, 2024 в 13:48

Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України

До паспорта громадянина України вноситься інформація: назва держави; назва документа; ім’я особи; стать; громадянство; дата народження; унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі; номер документа; дата закінчення строку дії документа; дата видачі документа; уповноважений суб’єкт, що видав документ (код); місце народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб –платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган); відцифрований образ обличчя особи; відцифрований підпис особи.

Кожен громадянин України, який досяг 14-річного віку, зобов’язаний отримати паспорт.

Як отримати паспорт громадянина України вперше у 14 років? Чи може неповнолітня особа самостійно звернутися за оформленням паспорта без присутності батьків? Що робити, якщо немає документів, що посвідчують особу одного із батьків?

Для оформлення паспорта вперше на території України неповнолітня особа може звернутися на вибір до:

Для цього необхідно подати:

 • свідоцтво про народження;
 • документи, що містять додаткову змінну інформацію (про місце проживання, зміну імені тощо);
 • ідентифікаційний номер (за наявності), а також можна заявити про бажання отримати його з ID-карткою не звертаючись до податкового органу;
 • оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків або одного з них, які на момент народження особи перебували у громадянстві України.

Це може бути:

 • паспорт громадянина України;
 • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
 • тимчасове посвідчення громадянина України;
 • дипломатичний паспорт;
 • службовий паспорт;
 • посвідчення особи моряка;
 • посвідчення члена екіпажу;
 • посвідчення особи на повернення в Україну.

Документи потрібні для підтвердження факту належності особи до громадянства України. Законодавство не вимагає особистої присутності батьків, а тим більше їх обох, під час оформлення паспорта. Достатньо лише паспорта чи іншого документа, який підтверджує громадянство одного з батьків.

Тому відмова прийняти документи для оформлення паспорта громадянина за відсутності батьків є неправомірною.

Проте в умовах воєнного стану може трапитися ситуація, що дитина тривалий час не проживає з батьками і зв’язок із ними втрачено. Відтак, вона не може подати документи, які підтверджують громадянство батьків.

У таких випадках можна подати довідку про реєстрацію особи громадянином України. Вона замінить документи батьків, адже також буде підтверджувати приналежність до громадянства. Якщо така довідка відсутня, для її отримання можна звернутися до Державної міграційної служби.

Крім того, на сьогодні законодавством передбачено ще одну можливість отримати паспорт громадянина вперше у 14 років без документів батьків, яка полягає в:

Перевірці належності заявника до громадянства України за:

 • обліками Державної міграційної служби;
 • іншими державними та єдиними реєстрами;
 • інформаційними базами, що перебувають у власності держави.

Підставою для такої перевірки є поважні причини, які роблять неможливим подання документів про громадянство батьків, зокрема, коли особа:

 • тривалий час не проживає з батьками,
 • місце перебування батьків невідомо або вони померли,
 • зв’язок з ними втрачено або вони позбавлені батьківських прав.

Фахівці акцентують, що про поважні причини необхідно зазначити у письмовому поясненні під час подання документів для отримання паспорта громадянина.

Так, відмова уповноваженої особи у прийнятті документів для оформлення паспорта громадянина за відсутності оригіналів документів її батьків буде неправомірною у разі, якщо заявник надає письмові пояснення із зазначенням поважних причин їх неподання.

 • Українці за кордоном вже оформили понад пів мільйона паспортних документів, повідомив глава МВС Ігор Клименко.
 • Допомога по тимчасовій непрацездатності для догляду за хворим повнолітнім членом сім’ї (старше 14 років) надають з першого дня непрацездатності, водночас не більш як на три календарні дні (к. дн). Тоді як у виняткових випадках — з урахуванням тяжкості хвороби члена сім’ї та побутових обставин — термін лікарняного можуть продовжити не більш як на сім к. дн.
 • Право на зайнятість в Україні мають іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, яких визнано в Україні біженцями, яким надано притулок в Україні, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, яким надано тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію в Україну, мають право на зайнятість на підставах і в порядку, встановлених для громадян України згідно ч. 4 ст. 3 Закону України “Про зайнятість населення”.
 • Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, на яку роботу заборонено брати неповнолітніх в Україні.Зазначається, що неповнолітніх працівників заборонено залучати до широкого переліку діяльності та до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.
 • Усі діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним — так закріплено у ст. 52 Конституції України. Факт народження дитини породжує виникнення біологічного та морального зв’язку між нею та її батьком і матір’ю. Юридичне значення факт походження набуває лише з моменту його державної реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану.
 • Національним законодавством та міжнародними правовими актами, зокрема Конвенцією Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (ратифікована із заявами Законом України від 20 червня 2012 року № 4988-VI), закріплено положення, відповідно до яких під час розслідування та розгляду кримінального провадження повинні вживатися всі можливі заходи для забезпечення найкращих інтересів дитини й унеможливлення посилення вже отриманої травми, пов’язаної із сексуальним насильством.