Отримання копії судового рішення з архіву суду: роз’яснення

16 Квітня, 2024 в 09:53

Для отримання копії судового рішення необхідно звернутися до суду з відповідною заявою

Іванівський районний суд Одеської області нагадує, що основними функціями та завданнями архіву суду є:

  • ведення архіву та архівної справи в суді;
  • експертиза цінності документів;
  • приймання на зберігання судових документів та справ;
  • видача копій судових рішень та інших документів, які зберігаються в архіві суду;
  • видача судових справ для ознайомлення учасникам судового розгляду;
  • підготовка довідок на основі відомостей, які є в документах архівного підрозділу, ведення їх обліку.

Розглянуті по суті та виконані судові справи передаються до архіву суду. Тут вони розміщені на спеціальних полицях окремо по роках та в хронологічному порядку.

Строки зберігання справ чітко визначені відповідним переліком. Наприклад, справи про розірвання шлюбу зберігаються в архіві суду 3 роки, визначення місця проживання дитини та позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів – 3 роки після досягнення дитиною повноліття. Справи, що стосуються житлових спорів, зберігаються 10 років, а справи про спадщину – 75 років. А деякі категорії справ, такі як кримінальні справи на засуджених до довічного позбавлення волі чи злочини проти основ національної безпеки України, а також цивільні справи про встановлення батьківства, материнства чи справи про усиновлення, зберігаються в архіві суду постійно.

Після закінчення визначених строків зберігання справ з них вилучають оригінали вироків, постанов, ухвал та рішень судів та наступних постанов та ухвал судів вищого рівня. Вилучені оригінали судових рішень зберігаються в архіві суду постійно. А тому отримати їх копії можна навіть через десятки років після знищення матеріалів справ.

Отже, для того, аби отримати копію судового рішення, необхідно звернутися до суду з відповідною заявою.

Варто також зауважити, що порядок отримання сторонами процесу копій судових рішень регламентується процесуальним законодавством, Законами України «Про доступ до судових рішень», «Про судоустрій і статус суддів» та Закон України «Про доступ до судових рішень.

 Закон України «Про доступ до судових рішень» гарантує кожному право  на  доступ до судових рішень у порядку, визначеному  цим  Законом. Для  доступу  до судових рішень судів загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України забезпечує  ведення  Єдиного державного реєстру судових рішень. Для  реалізації права доступу до судових рішень,  внесених до Реєстру,  користувачу надаються можливості  пошуку,  перегляду, копіювання та роздрукування судових рішень або їхніх частин.

 Разом з тим, відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в суді усної або письмової інформації щодо результатів розгляду його судової справи.

Письмовою інформацією щодо результатів розгляду справи, що надається особі, є також копія судового рішення. Таку копію, засвідчену печаткою суду, мають право отримати особи, які брали участь у справі (зазвичай це сторони, треті особи, їхні представники). Особи, які не брали участі у справі, також мають право на копію судового рішення, якщо воно безпосередньо стосується їхніх прав, свобод, інтересів чи обов’язків. Крім того, усім зазначеним особам апарат суду зобов’язаний забезпечити можливість ознайомитися в суді з матеріалами справи, серед яких є й судове рішення.

Особи, які беруть участь у справі, мають право одержати копію судового рішення у справі в порядку, встановленому процесуальним законом.

Цивільне судочинство.Згідно до ст. 222 ЦПК України копія судового рішення безплатно видається особам, які брали участь у цивільній справі негайно після проголошення такого рішення. У разі проголошення тільки вступної та резолютивної частин судового рішення особам, які брали участь у справі і були присутні у судовому засіданні, негайно після його проголошення видаються копії судового рішення із викладом вступної та резолютивної частин. У разі проголошення в судовому засіданні лише вступної та резолютивної частин рішення суд повідомляє час, коли особи, які беруть участь у справі, можуть одержати копію рішення в повному обсязі. Суд складає повний текст рішення у строк, передбачений ч. 3 ст. 209 ЦПК України. Особам, які брали участь у справі, але з якихось причин не були присутні у судовому засіданні, копія повного рішення безоплатно надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом двох днів з дня його складання або за їх зверненням вручається їм під розписку безпосередньо в суді.

Адміністративне судочинство.Відповідно до ст. 167 КАС України копія судового рішення (постанови чи ухвали) в адміністративній справі видається на вимогу особи, яка бере участь у справі, а так само особи, яка не брала участі у справі, але щодо якої суд розв’язав питання про її права, свободи, інтереси чи обов’язки, у день проголошення рішення. У разі проголошення в судовому засіданні лише вступної та резолютивної частин постанови суд повідомляє час, коли особи, які беруть участь у справі, можуть одержати копію постанови в повному обсязі. Суд складає повний текст постанови у строк, передбачений ч. 3 ст. 160 КАС України. Особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні, копія судового рішення надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом трьох днів з дня його ухвалення чи складення у повному обсязі або у разі їх звернення вручається під розписку безпосередньо в суді.

Кримінальне судочинство. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку чи ухвали суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору. Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Повторне надання копії судового рішення у цивільній, адміністративній, чи кримінальній справі оплачується сьогодні судовим збором у розмірі 4 грн.13 коп.за кожний аркуш копії (підпункт «1» пункту 4 ч. 2 статті 4 Закону України «Про судовий збір»).

Раніше ми поінформували, що подання учасником судового процесу заяви про роз’яснення постанови суду касаційної інстанції, право на роз’яснення якої не передбачено ст. 245 ГПК України, а також апелювання до згенерованої системою штучного інтелекту «ChatGPT» «позиції» у відповідях з окремого питання, що вже розглянув суд, розцінюється судом як зловживання процесуальними правами та виявом неповаги до суддів Верховного Суду, а також до судової системи загалом.