Набув чинності Закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліціянтів на соціальний захист

7 Травня, 2024 в 11:10

Громадяни, раніше визнані обмежено придатними, мають пройти повторний медичний огляд протягом 9 місяців, із метою визначення придатності до військової служби

4 травня набрав чинності Закон № 3621-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист», який, серед іншого, скасовує статус «обмежено придатний».

Прийняття проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист» обумовлено необхідністю удосконалення механізмів щодо забезпечення деяких прав військовослужбовців, зокрема на інформацію, медичне забезпечення, відпустки, а також щодо інших питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням військовослужбовців та поліцейських.

У пояснювальній записці пояснюють, що документ розроблено з метою удосконалення механізмів забезпечення деяких прав військовослужбовців, зокрема, на інформацію, медичне забезпечення, відпустки, а також прав поліцейських на одноразову грошову допомогу у разі загибелі (смерті), визначення втрати працездатності. Проєкт Закону передбачає правове регулювання й інших питань, пов’язаних із реалізацією прав військовослужбовців та військових посадових осіб під час проходження військової служби.

Віднині громадяни, визнані раніше обмежено придатними, мають пройти повторний медичний огляд протягом 9 місяців, із метою визначення придатності до військової служби.

Відповідно до Положення про експертизу ВЛК у ЗСУ, розробленого Міністерством оборони України, визначаються такі категорії придатності:

 • Непридатні до військової служби з виключенням із військового обліку;
 • Придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;
 • Тимчасово непридатні. Потребують лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків;
 • Придатні.

Окрім того, Законом визначається, що строки проведення медичних оглядів не можуть становити більш як 14 днів.

Також громадяни, визнані раніше обмежено придатними, мають пройти повторний медичний огляд протягом 9 місяців, із метою визначення придатності до військової служби.

Визначено, що військовослужбовці мають право на вільне одержання, використання, поширення інформації відповідно до Закону України “Про інформацію” та інших законів України

Також військовослужбовцю на підставі висновку військово-лікарської комісії надається відпустка для лікування у зв’язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) із збереженням грошового та матеріального забезпечення. Тривалість такої відпустки визначається характером захворювання, поранення (контузії, травми або каліцтва). Відпустка надається без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець. Загальний час безперервного перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров’я та у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою або у відпустці для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) зі збереженням грошового та матеріального забезпечення не може перевищувати 12 місяців поспіль. Огляд військово-лікарською комісією для вирішення питання про потребу у тривалому лікуванні проводиться не пізніше ніж через чотири місяці від початку лікування. Не пізніше закінчення встановленого строку безперервного перебування на лікуванні в закладах охорони здоров’я та у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою або у відпустці для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) військовослужбовець підлягає огляду військово-лікарською комісією для вирішення питання про його придатність до військової служби.

У рік звільнення зі служби військовослужбовцям, які проходять строкову військову службу та підлягають звільненню із служби у порядку і терміни, визначені рішенням Президента України, у разі невикористання ними відпустки виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні відпустки.

Військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на весь час їх призову, а військовослужбовцям під час дії особливого періоду, які брали або беруть участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України, – штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються, крім кредитних договорів щодо придбання майна, яке віднесено чи буде віднесено до об’єктів житлового фонду (жилого будинку, квартири, майбутнього об’єкта нерухомості, об’єкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них), та/або автомобіля.

Розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця в період дії воєнного стану визначається Кабінетом Міністрів України з урахуванням такого:

 • розмір одноразової грошової допомоги, що виплачується у разі загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання ним обов’язків військової служби, не може становити менш як 15000000 гривень;
 • розмір одноразової грошової допомоги, що виплачується в інших випадках, не може становити менше розміру одноразової грошової допомоги, передбаченої підпунктом “а” пункту 1 статті 16-2 Закону “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.

У період дії воєнного стану заохочення у виді дострокового присвоєння чергового військового звання може бути застосовано до військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського та молодшого офіцерського складу вдруге, але не менше ніж через шість місяців з дня присвоєння попереднього військового звання, за умови безпосередньої участі у бойових діях не менше трьох місяців.

Службове розслідування щодо випадків, пов’язаних з дискримінацією за ознакою статі, сексуальним домаганням, насильством за ознакою статі, правопорушеннями проти статевої свободи та статевої недоторканості, проводиться комісією, до складу якої призначаються представники обох статей, а також психолог органу військового управління для вивчення психологічних аспектів та організації психологічної допомоги потерпілим.

Окрім цього, встановлено, що військовослужбовцям, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), пов’язаним з виконанням обов’язків військової служби щодо захисту Батьківщини, визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6 – 12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів, протягом двох місяців з дня зарахування у розпорядження (без урахування часу перебування у відпустці та на лікуванні) виплачується грошове забезпечення (без урахування додаткової винагороди) за останньою займаною посадою у повному обсязі. Після перебування у розпорядженні понад два місяці і до дня закінчення перебування у розпорядженні (дня виключення зі списків особового складу під час звільнення з військової служби) таким військовослужбовцям щомісячно виплачуються оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20100 гривень.

 • 7 лютого Верховна Рада проголосувала у цілому за законопроєкт №10448 та виправила норму закону щодо військовослужбовців в частині забезпечення їх права на біологічне батьківство (материнство).
 • Держава зацікавлена у продовженні роду усіма українцями. Медицина може і має допомагати, наголосили у МОЗ. Цього року в Україні запровадили державне фінансування допоміжних репродуктивних технологій.
 • На сайті Кабінету міністрів України розміщено електронну петицію з закликом забезпечити безрецептурний продаж препаратів екстреної контрацепції.
 • Президент Володимир Зеленський підписав Указ №149/2024 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби».
 • Фахівці Міністерства оборони України підготували інфографіку стосовно пояснення щодо грошового забезпечення військовослужбовців.