Компенсація за роботу у вихідний: пояснення

23 Лютого, 2024 в 16:10

Залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні допускається у виняткових випадках

Зауважимо, з 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено режим воєнного стану.

24 березня 2022 року набрав чинності Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», відповідно до статті 6 якого:

 1. Нормальна тривалість робочого часу працівників у період воєнного стану може бути збільшена до 60 годин на тиждень для працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо).
 2. Для працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо), яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу, тривалість робочого часу у період дії воєнного стану не може перевищувати 40 годин на тиждень.
 3. П’ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється роботодавцем.
 4. Час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) визначається роботодавцем.
 5. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин.
 6. У період дії воєнного стану не застосовуються норми:

У разі встановлення нормальної тривалості робочого часу понад норму, встановлену відповідно до законодавства, оплата праці здійснюється у розмірі, збільшеному пропорційно до збільшення норми праці.

Починаючи з 19.07.2022 (внесено зміни до статті 6 Закону) застосовуються способи компенсації за роботу у вихідний день, передбачені статтею 72 КЗпП.

Вихідні дні – це дні щотижневого відпочинку. Відповідно до статей 52 та 67 Кодексу законів про працю України при п’ятиденному робочому тижні працівникам надаються два вихідні дні на тиждень. На тих підприємствах, в установах, організаціях, де за характером виробництва та умовами роботи запровадження п’ятиденного робочого тижня є недоцільним, встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем.

Згідно з частиною 1 статті 71 КЗпП України робота у вихідні дні забороняється. Таким чином, залучати працівників до роботи у вихідний день, встановлений відповідно до місцевих правил внутрішнього трудового розпорядку, графіком роботи підприємства, установи, організації (частина 2 статті 67 КЗпП України), графіком змінності (виходу на роботу), як правило заборонено.

Слід акцентувати, що заборона залучати до роботи у вихідний день стосується не загального вихідного дня – неділі, а вихідного дня працівника, як він визначений. Правило на заборону залучати до роботи працівників до роботи у вихідні дні поширюється і на вихідні дні, надані працівникам за графіком при режимі підсумованого обліку робочого часу. Залучення окремих працівників до роботи у встановлені для них вихідні дні допускається лише у виняткових випадках, які перелічені в частині 2 статті 71 КЗпП України.

Тому, працівникам, котрі відряджаються на роботу у свій вихідний день, необхідно це чітко відобразити у наказі про відрядження. Відповідне відрядження може бути компенсоване різними способами, зокрема, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або фінансовою компенсацією у подвійному розмірі.

Залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні допускається у виняткових випадках:

 • для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;
 • для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псування майна;
 • для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у дальшому нормальна робота підприємства, установи, організації в цілому або їх окремих підрозділів;
 • для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення.

Згідно з правилами статті 107 Кодексу законів про працю України, оплата за роботу у вихідний день обчислюється:

 • Відрядникам — у розмірі подвійних відрядних розцінок.
 • Працівникам, що отримують годинну або денну ставку, — у подвійному розмірі цих ставок.
 • Працівникам з місячним окладом — у розмірі одинарної годинної або денної ставки, доповненої окладом, якщо робота у вихідний день відбулася у межах місячної норми робочого часу, або у подвійному розмірі окладу, якщо робота відбулася понад місячну норму.

Оплата за фактично відпрацьований час у вихідний день провадиться відповідно до встановлених розцінок. У разі надання працівнику додаткового дня відпочинку за таке відрядження, цей день не оплачується, а оплата працівником у вихідний день відрядження провадиться за звичайними ставками.

Окремо зауважимо, вихід працівника на роботу у вихідний день за власним бажанням (без виняткових обставин і видання наказу про залучення його до роботи в такий день) не компенсується.

Раніше ми детально розглянули, що організація трудових відносин в умовах воєнного стану – це особливості трудових відносин працівників усіх підприємств, установ, організацій в Україні незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, котрі працюють за трудовим договором з фізичними особами, у період дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

 • У період простою між роботодавцем та працівником продовжує діяти трудовий договір. Проте в цей час працівники не виконують свої трудові обов’язки.
 • Набув чинності Закон стосовно надання та використання відпусток: головні зміни.
 • Згідно зі ст. 34 КЗпП простій — призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. Підприємство, установа зобов’язані надавати працівникові навчальну відпустку саме в той час, який визначив навчальний заклад.
 • Особливості виконання трудових обовʼязків за сумісництвом.
 • Діти, які працюють, прирівнюються у правах до дорослих, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.