Кабмін пропонує реформувати систему фінансування здобуття вищої освіти — зареєстровано законопроєкт

11 Січня, 2024 в 12:49

Зареєстрований проєкт Закону спрямований на реформування системи фінансування здобуття вищої освіти на основі диверсифікації способів фінансового забезпечення навчання здобувачів, підвищення ефективності використання державних коштів в частині фінансування державного замовлення, адресності державної цільової підтримки, вдосконалення механізму формування та розподілу державного замовлення

10 січня Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам» (№ 10399). 5 січня Уряд погодив цей законопроєкт.

Мета проєкту Закону — розширити інструменти державного фінансування вищої освіти через розвиток принципу співфінансування оплати навчання з боку держави та фізичних (юридичних) осіб та підвищити ефективність використання держресурсів.

У результаті протягом наступних п’яти років частка вступників, які можуть отримати повну або часткову державну фінансову підтримку для здобуття вищої освіти на денній формі навчання має збільшитися на 40%.

Законопроєкт передбачає скасування жорстокого розділення на «бюджетників» і «контрактників». Частина студентів надалі навчатиметься безоплатно за державним або регіональним замовленням, яке буде сформовано з урахуванням підтверджених потреб держави. Ще більше студентів навчатиметься за системою співфінансування, коли частину коштів за них сплачуватиме держава у формі державного гранту або пільгового довгострокового кредиту, а інша фінансуватиметься за кошти фізичних (юридичних) осіб. Залишиться також можливість навчатися лише за кошти фізичних та юридичних осіб.

Розмір державного гранту залежатиме від результатів зовнішнього оцінювання знань та обраної вступником спеціальності. Відмінні результати ЗНО/НМТ дозволять претендувати на державні гранти, які будуть повністю покривати вартість навчання за спеціальностями, що мають попит на ринку праці. Високі та середні результати ЗНО/НМТ — на його часткове покриття. Іншу частину студент співфінансуватиме за кошти фізичних (юридичних) осіб або матиме можливість отримати пільговий довгостроковий кредит. Передбачено, що державні гранти виплачуватимуть упродовж встановленого терміну навчання і можуть індексувати за рівнем інфляції.

Такі зміни розвивають принцип «гроші ходять за студентом», що передбачає фінансування не закладів, а здобувачів освіти. Тепер розширюються можливості для вступників: отримуючи фінансову підтримку від держави, абітурієнт може вільно обирати університет, форму здобуття освіти та освітню програму, акцентував представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Передбачається, що це сприятиме посиленню суб’єктності студента, забезпечить йому більше самостійності та впливу на формування індивідуальної освітньої траєкторії.

Своєю чергою, система державного замовлення також збережеться. Вступникам на конкурсній основі буде надано можливість безоплатно здобувати освіту на місцях державного й регіонального замовлень.

Частину бюджетних місць буде відведено для вразливих категорій вступників, згідно зі встановленими квотами. Передбачено, що правила розміщення державного замовлення в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання та у військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти не зміняться.

Законопроєкт спрямований на реформування системи фінансування здобуття вищої освіти на основі диверсифікації способів фінансового забезпечення навчання здобувачів, підвищення ефективності використання державних коштів в частині фінансування державного замовлення, адресності державної цільової підтримки, вдосконалення механізму формування та розподілу державного замовлення.

Проєктом Закону передбачено:

 • внесення змін до ЗУ «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» щодо особливостей та строків складання середньострокового прогнозу потреби ринку праці, формування державного замовлення задля забезпечення визначення зведених проектних обсягів державного замовлення та подання їх Мінфіну для своєчасного включення їх до проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік;
 • внесення змін до ЗУ «Про вищу освіту», зокрема, щодо:
  1) забезпечення права на здобуття вищої освіти, зокрема шляхом безоплатного для здобувачів навчання для здобуття вищої освіти за державним або регіональним замовленням, з повною або частковою оплатою навчання коштом державних грантів, пільгових довгострокових кредитів на навчання для здобуття вищої освіти, ваучерів;
  2) окреслення категорій осіб, які можуть повторно здобути вищу освіту з використанням коштів державного (місцевого) бюджету;
  3) уточнення положень щодо прийому на навчання для здобуття вищої освіти, а саме конкурсного відбору вступників, розрахунку конкурсного бала, переліку осіб, які можуть брати участь у конкурсному відборі з урахуванням балів за вступні випробування в закладі вищої освіти замість балів ЗНО або вступних випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання;
  4) додавання норм щодо особливостей або спеціальних умов прийому на навчання та оплати послуг з навчання для здобуття вищої освіти для окремих категорій громадян України;
  5) виділення в окрему статтю умов надання державної цільової підтримки для здобуття вищої освіти з урахуванням зміни моделі фінансування здобуття вищої освіти. Встановлено, що надання державної цільової підтримки передбачає врахування фінансово-майнового стану її отримувача, зокрема для виплати соціальної стипендії;
  6) окреслення умов забезпечення працевлаштування осіб, які здобувають вищу освіту, зокрема щодо зобов’язань здобувача вищої освіти укласти договір про працевлаштування у випадку надходження відповідної пропозиції від роботодавця;
  7) визначення функцій територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, в частині реалізації механізму працевлаштування осіб, що здобувають вищу освіти шляхом державного замовлення;
  8) унормування переходу з моделі фінансування закладів вищої освіти на фінансування здобуття вищої освіти, зокрема через визначення розширеного переліку способів такого фінансування коштом загального фонду державного бюджету (оплата послуг з навчання здобувачів вищої освіти за державним замовленням, виплата академічних та соціальних стипендій здобувачам вищої освіти та докторантам, що навчаються за державним замовленням, надання державних грантів на оплату послуг з навчання для здобуття вищої освіти, надання пільгових довгострокових кредитів на навчання для здобуття вищої освіти, оплата послуг з навчання здобувачів вищої освіти коштом Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту), коштів місцевих бюджетів.

Якщо Верховна Рада ухвалить законопроєкт, нова система грантів запрацює вже з вересня 2024 року. Ці зміни сприятимуть зростанню фінансових ресурсів у сфері вищої освіти, а також посилять спроможність українців оплачувати здобуття вищої освіти завдяки механізму співфінансування. Нова модель фінансування зможе підвищити адресність використання державних коштів та збільшити гнучкість частини державних грантів.

 • 21 грудня президент Володимир Зеленський підписав Закон №9591 «Про внесення змін до деяких законів України щодо визнання результатів навчання осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України».
 • Законотворці пропонують врегулювати право самозайнятих осіб на отримання відпустки.
 • У Раді зареєстрували законопроєкт щодо удосконалення питань мобілізації: перелік запропонованих змін.