«Адвокатка», «адвокатиня», «адвокатеса»: який фемінітив є коректним

16 Червня, 2024 в 05:38

Несприйняття та опір до використання фемінітивів є наслідком століть андроцентризму та можуть бути усунені завдяки знанням і саморефлексії

Для утворення родової пари до іменника чоловічого роду «адвокат» в усіх стилях мовлення сучасної української мови потрібно вживати іменник жіночого роду «адвокатка». Використання інших варіантів «адвокатеса», «адвокатиня» в усіх стилях мовлення сучасної української мови є неприйнятним.

На це акцентувала Рада адвокатів України, ґрунтуючись на лінгвістичній розвідці, яку провела кандидатка філологічних наук Олена Масалітіна під час засідання РАУ, що проходить на Закарпатті 7 — 8 червня.

Зокрема, вона зауважила, що фемінітиви не є якимсь новим привнесеним явищем, а питомою рисою української мови. Філологиня переконана, що несприйняття та опір до використання фемінітивів є наслідком століть андроцентризму та можуть бути усунені завдяки знанням і саморефлексії. Водночас зміна суспільної свідомості є довгим шляхом, та українське суспільство проходить багато процесів набагато швидше.

Вживати фемінітиви можна і варто:

  • у розмовному мовленні;
  • в усному діловому мовленні, науково-популярних, публіцистичних текстах – якщо йдеться про конкретну жінку;
  • в офіційних документах, не пов’язаних із фінзвітністю.

О.Масалітіна нагадала, що відповідно до п. 4 § 32 чинного Українського правопису (Правопис суфіксів. Іменникові суфікси) від іменників чоловічого роду утворюються іменники на означення осіб жіночої статі за допомогою суфіксів -к-(-а), -иц-(-я), -ин-(-я), -ес-(-а) та ін.

Найуживанішим є суфікс -к-(-а), бо він поєднуваний із різними типами основ: áвторка, дизáйнерка, дирéкторка, редáкторка, співáчка, студéнтка, фігури́стка та ін.  Суфікс -иц-(-я) приєднується до основ на -ник: верстáльниця, набíрниця, порáдниця та -ень: учени́ця. Суфікс -ин-(-я) сполучається з основами на -ець: кравчи́ня, плавчи́ня, продавчи́ня і приголосний: бойки́ня, майстри́ня, лемки́ня.  А от суфікс -ес-(-а) в українській мові рідковживаний: дияконéса, патронéса, поетéса.

З огляду на визначення Українським правописом суфікса -к-(а) як найуживанішого для творення іменників на означення осіб жіночої статі, зважаючи на його продуктивність і не обтяженість у цьому випадку негативною конотацією, а також з урахуванням феномена мовної економії та надлишковості, для творення іменника жіночого роду від іменника чоловічого роду «адвокат» найбільш прийнятною буде словотвірна модель із формантом -к-(а) – «адвокатка».

Водночас, оскільки іменник «адвокат» належить до 2-ї відміни, твердої групи, і основа «адвокат» не має в закінченні основи суфіксів -ник, -ень, -ець, то утворення від нього іменників жіночого роду за допомогою суфіксів -иц-(-я) – «адвокатиця», -ин-(-я) – «адвокатиня» не відповідає словотвірним моделям.

Тож як родову пару до іменника чоловічого роду «адвокат» у лексичних значеннях «1. Юрист, що захищає обвинуваченого чи веде якусь справу в суді, а також дає поради з правових питань; захисник, оборонець» та «2. перен. Людина, яка заступається за кого-небудь, захищає когось» в усіх стилях мовлення сучасної української мови варто вживати іменник жіночого роду «адвокатка».

Зауважимо, нещодавно Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь привітав рішення Верховного Суду, яким підтверджено чинність і обов’язковість застосування Українського правопису. Сучасна редакція правопису повернула до життя деякі особливості правопису 1928 року, які є частиною української орфографічної традиції.

  • 15 березня Кабінет Міністрів України схвалив розроблену МКІП Державну цільову національно-культурну програму забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року.
  • Відповідно до ст. 295 Цивільного кодексу України фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я. Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім’я за згодою законних представників (як правило, батьків).
  • 4 червня Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому Закон України «Про застосування англійської мови в Україні».
  • Відповідно до статті 145 Сімейного кодексу України прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. Якщо мати, батько мають різні прізвища, прізвище дитини визначається за їхньою згодою. Дитині можуть присвоїти подвійне прізвище, утворене шляхом з’єднання їхніх прізвищ. Якщо ж виникає спір між батьками, то його можна вирішити, звернувшись до органу опіки та піклування або ж до суду.