Рада проголосувала за основу законопроєкт про організацію належного рівня медичного забезпечення ЗСУ

15 Січня, 2024 в 10:17

З початком активізації бойових дій на території України, потреби у забезпеченні військових частин сучасним та якісним медичним майном зростають

10 січня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №10343 про організацію належного рівня медичного забезпечення ЗСУ. За документ проголосували 326 народних обранців.

Згідно з документом, Міноборони на основі стандартів НАТО, стандартів, затверджених окремими державами-членами НАТО для сил безпеки й сил оборони затверджує:

  • клінічні протоколи;
  • табелі матеріально-технічного оснащення;
  • стандарти надання домедичної та медичної допомоги на догоспітальному рівні під час ведення бойових дій та під час підготовки сил безпеки й сил оборони за призначенням;
  • визначає порядок дотримання зазначених стандартів та здійснює нагляд за цим;
  • за погодженням із Мінохорони здоров’я затверджує перелік і мінімальні вимоги та/або стандарти якості до спеціалізованих медвиробів, які військовослужбовці застосовують в умовах ведення бойових дій.

Зауважимо, стратегією національної безпеки України, затвердженою Указом президента від 14 вересня 2020 року № 392, євроатлантична інтеграція визначена одним з пріоритетів національних інтересів держави та забезпечення національної безпеки.

Відповідно до Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО на 2021 рік, затвердженої Указом президента від 11 травня 2021 року № 189/2021, одним із завдань, необхідних для забезпечення ефективної планомірної реалізації закріпленого Конституцією України стратегічного курсу держави на набуття членства України в Організації Північноатлантичного договору визначено впровадження військових стандартів на основі стандартів НАТО та держав — членів НАТО, що забезпечується зокрема шляхом прийняття та використання стандартів НАТО у сфері оборони відповідно до політики НАТО зі стандартизації (строк виконання — 2025 рік).

Відповідно ціллю 2.4.2 Програми визначена наявна дієва, скоординована, ресурсоорієнтована система медичного забезпечення сил оборони України, відповідно до якої, Сили оборони отримують належну медичну підтримку у виконанні покладених на них завдань, яка відповідає стандартам НАТО, що досягається зокрема шляхом укомплектування Збройних Сил України сучасним, уніфікованим, стандартизованим медичним майном, медичною та санітарною технікою.

З початком активізації бойових дій на території України, потреби в забезпеченні військових частин сучасним та якісним медичним майном зростають.

Починаючи з 24 лютого 2022 року в Україні ухвалили 136 стандартів НАТО, натомість як за увесь час до цього – 151.

У пояснювальній записці до законопроєкту мовиться, що відповідно до політики НАТО зі стандартизації, запровадження стандартів та інших документів НАТО зі стандартизації є добровільним національним рішенням, що відбувається шляхом врахування його положень у відповідних нормативно-правових актах чи стандартах з метою забезпечення досягнення взаємосумісності та багатонаціонального співробітництва.

Зважаючи на визначений Конституцією та Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України» від 08.06.2017 № 2091-VIII стратегічний курс, на набуття членства в НАТО, а також враховуючи потребу військовослужбовців Збройних Сил України в належному рівні медичного забезпечення, постає необхідність затвердження мінімальних вимог та стандартів якості спеціалізованих медичних виробів, що застосовуються силами безпеки і силами оборони в тактичних умовах (під час ведення бойових дій) та визначення переліку таких медичних виробів. Враховуючи це, законотворці розробили проєкт Закону України «Про організацію належного рівня медичного забезпечення Збройних Сил України».

Так, метою законопроєкту є закріплення повноважень Міністерства оборони України затверджувати для сил безпеки і сил оборони протоколи та стандарти надання домедичної та медичної допомоги на догоспітальному рівні на основі (з-поміж) стандартів НАТО та/або стандартів, затверджених окремими країнами НАТО, визначати порядок додержання зазначених стандартів (рекомендацій) та здійснювати нагляд за їх додержанням. А також затверджувати за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, мінімальні вимоги та/або стандарти якості до спеціалізованих медичних виробів, а також їх перелік, що застосовуються силами безпеки і силами оборони в тактичних умовах (під час ведення бойових дій).

Так, документом передбачено внесення змін до статті 10 Закону України «Про оборону України», та статті 14-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» якими передбачається надання Міністерству оборони України повноважень щодо затвердження для сил безпеки і сил оборони клінічних протоколів, табелів матеріальнотехнічного оснащення, стандартів надання домедичної та медичної допомоги на догоспітальному рівні під час ведення бойових дій та підготовки сил безпеки і сил оборони за призначенням (у тактичних умовах) на основі (з-поміж) стандартів НАТО та/або стандартів, затверджених окремими державами НАТО.

Також передбачається надання Міноборони права визначення порядку дотримання зазначених стандартів (рекомендацій) та здійснення нагляду за їх додержанням.

Відповідно до проєкту, Міноборони затверджує за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, мінімальні вимоги та/або стандарти якості до спеціалізованих медичних виробів, а також їх перелік, що застосовуються силами безпеки і силами оборони в тактичних умовах (під час ведення бойових дій).

Передбачається, що прийняття цього законопроєкту сприятиме затвердженню мінімальних вимог та стандартів якості спеціалізованих медичних виробів, що застосовуються силами безпеки і силами оборони в тактичних умовах (під час ведення бойових дій), визначенню переліку таких медичних виробів, та у підсумку задоволенню потреби в забезпеченні військових частин сучасним та якісним медичним майном.