Питання оформлення переуступки податкового боргу: розʼяснення

5 Квітня, 2024 в 12:56

Переуступка боргу можлива, коли гарантами повного та своєчасного погашення грошових зобов’язань платника податків є інші особи, у разі, якщо право передбачено ПКУ

Податковий борг — податкове зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), узгоджене платником податків або встановлене судом (господарським судом), але не сплачене у встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов’язання.

У платника податків виникає податковий борг у випадку, коли протягом 10 календарних днів після отримання податкового повідомлення-рішення не була розпочата процедура оскарження такого рішення.

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, чи можливо оформити переуступку податкового боргу.

Зазначається, що згідно з п. 87.7 ст. 87 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) забороняється будь-яка уступка грошового зобов’язання або податкового боргу платника податків третім особам.

Положеннями Податкового кодексу України заборонено уступку податкового боргу платника податків третім особам, а сплата грошового зобов’язання платника податків дозволяється лише особам, які є гарантами виконання податкового обов’язку (представниками чи податковими агентами).

Положення п. 87.7 ст. 87 ПКУ не поширюються на випадки, коли гарантами повного та своєчасного погашення грошових зобов’язань платника податків є інші особи, якщо таке право передбачено ПКУ.

Раніше ми повідомляли, що відступлення права вимоги за кредитним договором на користь фізичної особи суперечить положенням ч. 3 ст. 512 та ст. 1054 ЦК України, позаяк для зобов’язань, які виникли на підставі кредитного договору, характерним є спеціальний суб’єкт, а саме кредитор – банк або інша фінансова установа.

У разі відступлення банком права вимоги за кредитним та іпотечним договорами фізичній особі, в результаті чого фізична особа зареєструвала право власності на предмет іпотеки – нерухоме майно – і відступила його на користь третьої особи, іпотекодавець як власник такого майна має право звернутися з позовом про витребування такого майна від кінцевого набувача. Для витребування майна закон не вимагає визнавати недійсними договори про відступлення прав вимоги за кредитним та іпотечним договорами, визнавати незаконним і скасовувати рішення нотаріуса щодо реєстрації права власності за договором іпотеки, а також визнавати недійсним договір купівлі-продажу нерухомого майна кінцевому набувачеві.

  • Відповідно до статті 376 Цивільного кодексу України житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без належного дозволу чи належно затвердженого проекту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил.
  • Відповідно до статей 45-47 Закону України «Про запобігання корупції» державні службовці зобов’язані щорічно подавати декларацію про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру. До декларації включаються відомості про об’єкти нерухомості, рухоме цінне майно, цінні папери, грошові активи та інше майно.
  • Право на призначення субсидії мають сім’ї, у яких розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах норм споживання перевищує обсяг визначеного Кабінетом Міністрів України обов’язкового платежу. Розмір обов’язкового платежу визначається для кожного домогосподарства індивідуально в залежності від сукупного доходу.
  • Державна податкова служба роз’яснила коли та як можуть банки списати кошти з рахунків платників податків, які мають податковий борг, на підставі платіжної інструкції на примусове списання (стягнення) коштів.