Автоматизована перевірка декларації: детальне роз’яснення НАЗК

26 Грудня, 2023 в 10:38

НАЗК змінює підхід до відбору та перевірок декларацій. За результатами оцінки ризиків декларації буде обрано спосіб її перевірки — автоматизовано чи уповноваженою особою НАЗК

Ухвалений Радою Закон № 3384-ІХ відновив обов’язкове декларування і повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції їх перевіряти. Терміни подання декларацій за три роки (2021-2023) наклалися в часі так, що до кінця  першого кварталу 2024 року до Реєстру декларацій буде подано близько 2,5 млн декларацій.

Задача НАЗК — сконцентрувати увагу на тих деклараціях, які містять ознаки незаконного збагачення, необґрунтованих активів, недекларування активів тощо.

Тому НАЗК розробило та впроваджує кардинально новий підхід до відбору декларацій для перевірки та самих перевірок, що дозволить перевірити максимальну кількість поданих декларацій, оптимізувати процес проведення перевірок та підвищити ефективність проведених повних перевірок декларацій.

НАЗК змінює підхід до відбору та перевірок декларацій. За результатами оцінки ризиків декларації буде обрано спосіб її перевірки — автоматизовано чи уповноваженою особою НАЗК.

Національне агентство з питань запобігання корупції зазначило, що силами уповноважених осіб перевірятимуться декларації з найвищим показником рейтингу ризику, а також на основі повідомлень від фізичних та юридичних осіб, правоохоронних органів, журналістів-розслідувачів, в яких буде зазначена інформація про можливе декларування недостовірних відомостей.

Автоматизовано ж перевірятимуться декларації, які мають найменший показник рейтингу ризику та містять дані, які можуть бути перевірені автоматизовано. В такий спосіб планується  перевірити до 30% усіх поданих до Реєстру декларацій.

Зауважується, що це стало можливим завдяки збільшенню упродовж року обсягу інформації, яка може бути перевірена автоматизовано, з 31% до 75%. Для цього було укладено 11 протоколів обміну інформацією та договорів про електронну інформаційну взаємодію НАЗК з держателями реєстрів та банків даних.

Новий підхід ґрунтується на оцінці ризиків, яка здійснюється шляхом:

  1. аналізу даних декларації та ідентифікації в ній ризиків (невідповідностей даних декларації даним реєстрів, банків даних, спрацювання певних формул, наприклад, на наявність ознак незаконного збагачення чи необґрунтованості активів) за допомогою логічного та арифметичного контролю;
  2. визначення вагового коефіцієнта кожного з виявлених у декларації ризиків (невідповідностей);
  3. розрахунку показника рейтингу ризику декларації (визначається як сума коефіцієнтів всіх ідентифікованих ризиків (невідповідностей));
  4. ранжування всіх декларацій за значенням показника рейтингу ризику (від більшого до меншого).

Автоматизована перевірка декларації

Автоматизована перевірка декларації  — це перевірка  програмними засобами Реєстру відомостей, що зазначені або повинні бути зазначені у декларації.

Так, автоматизовано можуть бути перевірені декларації:

  • в яких відображено дані, достатні для ідентифікації членів сім’ї декларанта та об’єктів декларування;
  • в яких відображений обсяг даних, що може бути перевірений шляхом порівняння даних декларації з реєстрами та з застосуванням певних формул, наприклад, на встановлення ознак незаконного збагачення чи необгрунтованості активів;
  • які подані за 2021 та наступні звітні роки (за попередні роки це зробити неможливо, оскільки у 2021 році змінилася форма декларації).

Водночас не можуть бути перевірені автоматизовано декларації, подані суддями, суддями Конституційного Суду України, крім суддів у відставці, оскільки Законом України “Про запобігання корупції” визначено особливості перевірки декларацій, поданих вказаними категоріями декларантів.

За результатами автоматизованої перевірки декларанти отримають в особистому кабінеті Реєстру декларацій довідку, в якій будуть зазначені виявлені невідповідності між даними, вказаними у декларації, та даними реєстрів, банків даних, до яких НАЗК має автоматизований доступ.

Джерело: nazk

Отримання довідки не дає права на подачу виправленої декларації, вона може бути використана для коректного заповнення декларації наступного періоду або виправлення даних в реєстрах (якщо вони виявились не актуальними).

Це свідчитиме, що вона має невеликий показник рейтингу ризику (не встановлено невідповідностей на загальну суму понад 100 прожиткових мінімумів (ПМ), не встановлено ознак конфлікту інтересів, необгрунтованості активів, незаконного збагачення чи неточності оцінки задекларованих активів).

Разом з тим, у довідці відображатимуться встановлені невідповідності між відомостями у декларації та реєстрах, банках даних. Водночас відображатимуться лише ті відомості, щодо яких встановлено невідповідність, із зазначенням номера об’єкта у декларації, а не усі відомості про такий об’єкт.

У НАЗК акцентують, що у зв’язку з особливостями зазначення окремих відомостей у реєстрах можуть відображатись у довідці як невідповідність даних різні написання назв вулиць, населених пунктів, використання різних символів, пропусків тощо (наприклад, різне написання назв у реєстрі та декларації: Mazda CX – 5 та Mazda CX-5; використання різних символів:  “” та «»).

Проте це є особливістю порівняння даних в реєстрах і декларації, а не помилкою.

У разі зазначення декларантом у декларації об’єкта, який  відсутній у реєстрі, у довідці зазначається, що «дані в реєстрі відсутні». Водночас у разі наявності відомостей у реєстрах про об’єкт, який підлягає декларуванню, але який відсутній у декларації, у довідці зазначаються всі відомості про такий об’єкт.

Якщо за результатами порівняння даних встановлена невідповідність у грошовому вираженні, то по кожному об’єкту вираховується різниця між даними. Під кожним розділом довідки формується висновок, у якому зазначається про виявлені ознаки неточних відомостей, а також сума невідповідностей, яка має грошове  вираження. Всі суми виявлених у декларації невідповідностей сумуються та зазначаються у висновку довідки однією загальною сумою.

У довідці також відображаються застереження до розділів 12-1, 13, 14, 15 декларації (за наявності підстав).

Звертаємо увагу, що довідка за результатами автоматизованої  перевірки не є підставою для подання виправленої декларації, та може бути використана при заповненні декларацій наступних періодів або виправлення даних в реєстрах (якщо вони виявились не актуальними).

Незалежно від проходження автоматизованої перевірки можливе здійснення повної перевірки декларації за наявності підстав.

Відомості про проходження автоматизованої перевірки будуть міститися також  у публічній частині Реєстру декларацій. Декларація, яка пройшла автоматизовану перевірку, матиме піктограму зеленого кольору та напис «Декларація пройшла автоматизовану перевірку».

Джерело: nazk

Працівники НАЗК здійснюватимуть повну перевірку відібраних декларацій з найвищим показником рейтингу ризику, а також за повідомленнями від фізичних та юридичних осіб, правоохоронних органів, журналістів-розслідувачів, в яких буде вказана  інформація про можливе недекларування активів. Повна перевірка в цьому разі буде здійснюватись незалежно від проходження автоматизованої перевірки  декларації до цього.

Ризик-орієнтований підхід дозволить зосередити увагу НАЗК на перевірці декларацій з найвищим показником рейтингу ризику і підвищити ефективність заходів фінансового контролю, а механізм автоматизованої перевірки – значно збільшити кількість перевірених декларацій в цілому. Такий підхід також дозволить  ідентифікувати галузі економіки та органи влади, в яких працюють декларанти, що мають декларації з найбільшим/найменшим рейтингом ризику.

У НАЗК нагадали, що щорічні декларації за 2021-2022 роки необхідно подати до 31 січня 2024 року, а за 2023 рік — до 31 березня 2024 року включно.

Довідка. Для проведення автоматизованої перевірки декларації НАЗК отримує інформацію з наступних реєстрів та банків даних: Єдиний державний демографічний реєстр, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (стосовно відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно, що виникли після 1 січня 2013 року), Державний земельний кадастр, Єдиний державний реєстр транспортних засобів, Державний судновий реєстр України і Суднова книга України, Державний реєстр цивільних повітряних суден України, Державний реєстр обтяжень рухомого майна, загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, Державний реєстр фізичних осіб — платників податків, реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та Спадковий реєстр.